HR-system – automatiserad och digital HR

HR-system finns i allt fler former och med mer och mer funktionalitet. Digitaliseringens möjligheter och en allt hårdare konkurrens om talanger gör investeringsviljan stor i digital HR. Ants HR Tech hjälper kunder att väljar rätt system, implementera och framför allt säkerställa att våra kunder får ut tänk nytta av systemen. Och mer därtill.

Ants rekrytering


Digital transformation inom HR: Automatisering med mänsklig touch

Ants HR Tech står vid frontlinjen för att automatisera HR-funktionen. I en tidsålder där digitalisering snabbt tar över varje sektor, öppnar sig möjligheterna för HR-avdelningar att förvandlas genom teknik. Men det är viktigt att betona att medan automatiseringen tar fart, borde HR inte bli mindre mänskligt. Tvärtom, genom att använda datadrivna strategier och smarta automatiska system kan HR-funktioner förbättras och ge bättre underlag för beslutsfattande. Rätt information vid rätt tidpunkt kan vara avgörande för en ledare när viktiga beslut ska fattas.

Innovativa system för rekrytering: IT-rekrytering och Talent Acquisition (TA)

Ants Tech Recruiters formades genom en djup erfarenhet inom IT-rekrytering och talent acquisition. När vi introducerade Ants HR Tech, byggde vi vidare på denna kunskap genom att införliva automatiserade processer för rekrytering och TA med avancerade TA- och EB-system. Frågan om vilket system man ska använda är kritisk. Lyckligtvis finns det nu många kostnadseffektiva system som kan förbättra kandidatupplevelsen, underlätta för de rekryterande och samtidigt uppfylla kraven på GDPR och dataskydd.

Implementeringen av rekryteringssystem kan vara en flerstegsprocess. Först och främst handlar det om systemets grundläggande funktioner. Därefter kommer ofta integrationer med andra system och verktyg. Slutligen läggs ofta fokus på employer branding, så att systemet effektivt kan marknadsföra arbetsgivaren och de specifika rollerna mot de önskade målgrupperna.

Digital HR: Kärnan i vår verksamhet

För Ants HR Tech har digitaliseringen alltid varit en integrerad del av vår kärnverksamhet. Genom åren har vår passion för digital innovation lett oss till att utforska och omfamna det bästa inom digital HR. Med en ständigt föränderlig teknisk landskap, finns det en myriad av system tillgängliga för företag, och dessa system utvecklas ständigt.

Detta ständiga förändringslandskap innebär att det är viktigt för företag att regelbundet utvärdera och anpassa sina systemstrategier. Ett tidigare effektivt system kan snabbt bli föråldrat om en ny, mer avancerad lösning introduceras på marknaden. Förutom att jämföra systemen, är det också viktigt att bedöma hur de integreras och stöder organisationens arbetsmetoder och rutiner.

Digital signering: Framtiden för dokumenthantering

Digital signering är inte något nytt, men acceptansen och användningen av denna teknik ökar exponentiellt. Detta ökade antagande beror mycket på den bekvämlighet och effektivitet det erbjuder. Dessutom blir digital signering ännu smidigare när den integreras direkt i andra affärsfunktioner, såsom anställningsavtal, offerter och andra affärsdokument.

Personalsystem: Moderna verktyg för HR

Human Capital Management (HCM), Human Resource Management (HRM) och Talent Management-system representerar toppen av modern HR-teknik. Dessa system kan variera i storlek och kapacitet, men gemensamt för dem är deras förmåga att effektivisera och automatisera HR-funktioner. Med teknikens framsteg finns det nu både traditionella system och moderna, användarvänliga lösningar som kan anpassas efter företagets unika behov.

E-learning: Den nya eran av företagsutbildning

Även mindre företag upptäcker nu fördelarna med e-learning system. Digital utbildning är ofta ett mycket kostnadseffektivt sätt att sprida kunskap och utbildning inom en organisation. Ants har länge använt sig av e-learning plattformar, vilket har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att hantera både intern utbildning och event. Inom detta område ryms även plattformar som LMS, LXP och Blended learning.

IT-rekrytering Malmö med Ants

Medarbetarundersökningar och Pulsmätningar: Förstå ditt team

Medarbetarundersökningar är en hörnsten inom HR. Att förstå dina anställdas åsikter, känslor och perspektiv är avgörande för att förbättra HR-processer, stärka employer branding och i slutändan minska omsättningen av personal.

Onboardingverktyg: Optimera introduktionen av nya anställda

Onboarding är en kritisk del av anställningsprocessen. Ett effektivt onboardingverktyg kan göra denna process smidigare och mer strukturerad, vilket i sin tur kan förbättra den nya anställdas erfarenhet och engagemang.

Talent Management: Maximera ditt teams potential

Systematisering av kompetenshantering och -utveckling kan ge enorma fördelar för företag. Det är inte bara viktigt för den anställde att se sitt eget värde och bidrag, men också för ledningen att ha en tydlig bild av varje individs styrkor och potential.

Lagkrav och visselblåsning: En ny era av ansvar

Med införandet av visselblåsarlagen 2021, har det blivit ännu viktigare för organisationer att ha rätt system på plats. Detta säkerställer inte bara att företag uppfyller lagkraven, men också att de upprätthåller högsta möjliga standarder för integritet och ansvar.

Ants Rekommenderar

Alexis

Sedan ett år använder Ants Alexis och hittills med gott resultat. Alexis förenklar och automatiserar personaladministration. Bland funktionaliteter som finns i systemet kan nämnas HR Admin, Visselblåsning, Dokument, E-signering, Närvaro och frånvaro, Onboarding, Medarbetarsamtal, HR Analys, Lönerapporter och Integrationer.

https://sv.alexishr.com/

Teamtailor

Teamtailor har en uppsjö funktionalitet för liten peng. Employer branding med marknadsföringsfunktioner. Vidare olika sätt att bygga relation med målgrupp och kandidater samt såklart funktionalitet för rekrytering och analys av kandidater i process.

Mängden funktioner innefattar Karriär- och kampanjsidor, Integrationer med sociala medier, Job boards, Sourcingverktyg, Karriärsida såklart, Rapporteringsverktyg och KPIhantering, chatt för intern kommunikation, aktivitetsövervakning, Larmsystem med triggers, Email-kampanjer, Schemaläggning av avslagse-post, Tester och enkäter, jobbpostshantering, kandidatkommunikation, Betygsättning med ”tyck till” m.m.

Kort sagt en komplett lösning för de flesta vad gäller att attrahera, utvärdera och rekrytera. Ants har använt oss av Teamtailor under många år och är vana att implementera karriärsida via Teamtailor. Vi stöter ofta på systemet ute hos kund då det börjar bli stort på marknaden.

https://www.teamtailor.com/sv/

Learnster

Learnster är ett LMS (Learning Management System). Kunskapsdelning, kommunikation och informationsdelning med hela organisationen. Systemet automatiserar processer och knowledge Gap AI säkerställer lärandet.

Learnster involverar ämnesexperter i skapandet av allt från mikrolärande och enstaka kurser, till onboardingutbildningar och dynamiska utbildningsprogram.

https://www.learnster.se/

Oneflow

Oneflow är ett signeringsverktyg. Ants har sedan länge haft ambition att inkorporera digital signering så långt det är möjligt vad gäller anställningsavtal, offerter samt andra affärsavtal. Sedan många år har vi hanterat alla våra offereringar, anställningar och avtal via oneflow.

https://oneflow.com/se/

Läs mer om Ants IT-rekrytering:

https://ants.se/it-rekrytering/

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!