HR-system – automatiserad och digital HR

HR-system finns i allt fler former och med mer och mer funktionalitet. Digitaliseringens möjligheter och en allt hårdare konkurrens om talanger gör investeringsviljan stor i digital HR. Ants HR Tech hjälper kunder att väljar rätt system, implementera och framför allt säkerställa att våra kunder får ut tänk nytta av systemen. Och mer därtill.

Ants rekrytering

Ants HR Tech vill automatisera HR. Digitaliseringen gör automatisering allt mer möjligt. Självklart är inte tanken att HR därmed skall blir mindre humant. Men den humana aspekten av HR underlättas om datadrivna strategier och smarta automatiska system ger rätt underlag vid rätt tillfälle. Att har rätt information tillgänglig vid behov kan underlätta oerhört för en chef.

System för Rekrytering såsom IT-rekrytering och TA (Talent Acquisition)

Ants Tech Recruiters är format av IT-rekrytering och talent acquisition. När vi startade Ants HR Tech tog vi all vår kundskap och automatisering av rekrytering och TA med TA-system, EB-system m.m. Systemfrågan är viktig. Glädjande nog finns många bra system som för en billig peng skapar en bra kandidatupplevelse, underlättar för rekryterande part och säkerställer GDPR och annan datasäkerhet.

Implementering av ett rekryteringssystem sker ofta i flera steg. Dels är det grundfunktionaliteten som kommer med själva systemet. Efter det kan det handla om integrationer till andra lösningar och system. Sedan brukar tid och kraft läggas på employer branding så att systemet lyfter fram arbetsgivare och roller mot de målgrupper men vill rekrytera.

Digital HR är i vårt DNA

Ants HR Tech är sprunget hur vårt digitala intresse och det faktum att vi så länge värnat om det digitala perspektivet i Employer Branding, HR och rekrytering. Det finns en myriad av små och stora system och systemfloran utvecklas och förändras kontinuerligt.

Det gör att det är rätt att omvärdera strategier för system regelbundet. Ett system kan ha känns bra i många år när det plötsligt dykt upp något avsevärt bättre på marknaden. Man bör även utvärdera användandet av systemen och hur de stödjer personer, arbetssätt och rutiner.

Digital signering

System för digital signering har funnits länge men användande ökar ständigt. Även acceptansen och ibland kraven på digital signering. Smidigt är också om funktionaliteten att signera digitalt inkorporeras i andra funktionaliteter så att användandet blir smidigt. Det gäller i högsta grad anställningsavtal och offerter men även andra affärsavtal.

IT-rekrytering Malmö med Ants

Personalsystem

Human Capital Management system (HCM), Human Resource Management system (HRM) och Talent Management system är exempel på personalsystem. Systemen kan vara stora och små. Teknikens utveckling har lett till att det finns äldre lite mer tungrodda system men även mer moderna system som ofta är klart enklare att använda och där det är enklare att komma igång.

Ibland kan flera system utgöra lösningen och även integration mellan system har med åren blivit klart smidigare vilket underlättar och kombinera många system till en fullödig totallösning.

E-learning

Även mindre företag kan ofta ha nytta av någon typ av system för E-learning. Det kan underlätta för internutbildningen. Ants har sedan många år använt system för detta och även för hantering av event. Digitalt lärande är ofta ett kostnadseffektivt sätt att få ut lärandet i organsiationen.

Inom E-learing ryms även LMS, LXP och Blended learning. (LMS: Portal eller plattform för lärande. LXP: En LMS fast mer upplevelsebaserad. LXP-system AI baserad mjukvara som ger förslag på kurser, utbildningar, uppgifter och m.m.)

Medarbetarundersökning och Pulsmätningar

Medarbetarundersökningar är centralt i HR. Att ha koll på hur medarbetare tycker och tänker kring sina anställningar och kring sin arbetsgivare är avgörande för att förbättra HR, Employer Branding och att minska personalomsättning.

Allt mer kompletteras klassiska system för medarbetarundersökningar med pulsmätningar. Pulsmätningar handlar om att oftare, smidigare och i mindre portioner ta pulsen på hur medarbetare mår, vad de tycker om specifika frågeställningar m.m.

Onboardingverktyg

Introduktion av nya anställda i form av preboarding och onboarding är ofta mycket av en process i många steg. Ett onboardingverktyg samlar processen, förenklar och höjer kvaliteten i introduktionen. En introduktionsprocess går att systematisera på många sätt. Ibland kommer man långt med excel men om man kan använda system har det många fördelar. Bäst är om man kan inkorporera onboardingprocessen i ett mer generellt HR-system eller personalsystem.

Personalsystem

Schemaläggning, tidrapportering, anställningsuppgifter och dokumenthantering är exempel på vad som finns i ett personalsystem. 

Talent Management

Att manager kompetensen hos befintlig personal och därmed förbättra precision och motivation kring kompetensutveckling har många fördelar. Det är av stor vikt att personal som anstränger sig och utvecklar sin kompetens till nytta för en arbetsgivare också får det svart på vitt och på pränt. Ofta bör det även föranleda löneutveckling m.m. Genom att systematisera allt detta underlättar man för chefer att hantera kompetensutvecklingen bland personalen.

Lagkrav införs nu gällande system för visselblåsning

Visselblåsarlagen infördes 2021 och säger att offentliga arbetsgivare med 50 anställda och uppåt, och privata med 250 anställda och uppåt, behöver ett visselblåsningssystem. Från december 2023 kommer lagkravet även att gälla för privata företag med minst 50 anställda.

Ants Rekommenderar

Alexis

Sedan ett år använder Ants Alexis och hittills med gott resultat. Alexis förenklar och automatiserar personaladministration. Bland funktionaliteter som finns i systemet kan nämnas HR Admin, Visselblåsning, Dokument, E-signering, Närvaro och frånvaro, Onboarding, Medarbetarsamtal, HR Analys, Lönerapporter och Integrationer.

https://sv.alexishr.com/

Teamtailor

Teamtailor har en uppsjö funktionalitet för liten peng. Employer branding med marknadsföringsfunktioner. Vidare olika sätt att bygga relation med målgrupp och kandidater samt såklart funktionalitet för rekrytering och analys av kandidater i process.

Mängden funktioner innefattar Karriär- och kampanjsidor, Integrationer med sociala medier, Job boards, Sourcingverktyg, Karriärsida såklart, Rapporteringsverktyg och KPIhantering, chatt för intern kommunikation, aktivitetsövervakning, Larmsystem med triggers, Email-kampanjer, Schemaläggning av avslagse-post, Tester och enkäter, jobbpostshantering, kandidatkommunikation, Betygsättning med ”tyck till” m.m.

Kort sagt en komplett lösning för de flesta vad gäller att attrahera, utvärdera och rekrytera. Ants har använt oss av Teamtailor under många år och är vana att implementera karriärsida via Teamtailor. Vi stöter ofta på systemet ute hos kund då det börjar bli stort på marknaden.

https://www.teamtailor.com/sv/

Learnster

Learnster är ett LMS (Learning Management System). Kunskapsdelning, kommunikation och informationsdelning med hela organisationen. Systemet automatiserar processer och knowledge Gap AI säkerställer lärandet.

Learnster involverar ämnesexperter i skapandet av allt från mikrolärande och enstaka kurser, till onboardingutbildningar och dynamiska utbildningsprogram.

https://www.learnster.se/

Oneflow

Oneflow är ett signeringsverktyg. Ants har sedan länge haft ambition att inkorporera digital signering så långt det är möjligt vad gäller anställningsavtal, offerter samt andra affärsavtal. Sedan många år har vi hanterat alla våra offereringar, anställningar och avtal via oneflow.

https://oneflow.com/se/

Läs mer om HR-system och system för automatiserad HR

Läs mer om hur du väljer ett HR-system och system för automatiserad HR:

https://heartpace.com/blog/post/what-to-consider-when-choosing-an-hr-system/

Läs mer om Ants IT-rekrytering:

https://ants.se/it-rekrytering/

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

  Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

  Läs mer

  Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

  Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

  Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️

   Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.