IT-rekrytering

Vi gissar att du har landat på den här sidan för att du är intresserad av IT-rekrytering. Kul! Låt oss berätta mer om hur du kan anlita pionjärerna inom IT-rekrytering för att bygga din framgångsrika techavdelning för framtiden. Vi på Ants blir din inbäddade samarbetspartner som arbetar datadrivet i ditt varumärke.

Två personer från Ants sitter tillsammans i ett rum med varsin laptop och ska prata mer om IT-rekrytering

Vi är pionjärerna inom IT-rekrytering

Hur kan ditt företag lägga upp er IT-rekrytering för att hitta, attrahera, rekrytera och behålla de där eftertraktade IT-talangerna? Ja, det är en fråga som vi på Ants har arbetat med i över 15 år. Vi är säkra på att framgångsreceptet ligger i att involvera specialister som Ants i er techrekrytering.

Inte för att skryta, men vi vågar ändå kalla oss pionjärer inom IT-rekrytering. Det är vi som har format det efterfrågade hantverket som techrekrytering är. Från början var vi som alla andra och arbetade utifrån traditionell rekrytering tills vi insåg att det krävdes helt nya arbetssätt.

Genom vårt mod att testa nya arbetssätt är vi idag etablerade IT-rekryterare. Vi är ledande i leveranssäkerhet och kvalitet inom att rekrytera eftertraktade kompetenser inom IT. Kombinerat med kraften av AI och vår unika modell för IT-rekrytering, hjälper vi företag och organisationer att bygga framtidens techorganisationer av duktiga utvecklare och ledare.

Rekrytera inom IT idag

Hör av dig så kan vi prata mer om ditt behov inom IT-rekrytering.

Behöver du hjälp med IT-rekrytering?

Vi har över 15 års erfarenhet av allt från att hjälpa kunder bygga upp en helt ny IT-avdelning, till att skala en befintlig eller hjälpa företag med ersättningsrekryteringar inom IT.

Vår erfarenhet täcker rekrytering av IT roller inom allt från programmering, support och teknik, systemutveckling, IT-säkerhet, till ledarroller inom företagsledning, IT, produkt och offentlig sektor. Vi kan kort sagt erbjuda en helhetslösning inom IT-rekrytering och rekryterar runt 500 IT-roller varje år.

Vi kommer inte bara vara en leverantör till ditt företag, vi blir er samarbetspartner där processen anpassas helt efter ditt behov. Det som alltid genomsyrar våra kundsamarbeten är vår etablerade Talent Acquisition-modell där vi arbetar som inbäddade experter i er organisation, med en väldigt effektiv attraktionsstrategi och datadriven rekrytering.

Läs mer om Ants
En person sitter framför en laptop och arbetar

Områden vi kan hjälpa dig rekrytera techtalanger till

I över 15 år har vi hjälp företag bygga framgångsrika techteam. Som IT-rekryterare kan vi hjälpa dig inom många områden, bland annat följande. Saknar du något område? Hör av dig så pratar vi mer om ditt behov.

Våra grundare berättar mer om vår modell för IT-rekrytering

Tre anledningar att välja Ants för din kommande IT-rekrytering

1. Vi arbetar tätt tillsammans i ert namn och varumärke ut mot kandidat

2. Vi jobbar datadrivet och kan därmed optimera rekryteringsprocessen löpande

3. Vi är experter på att attrahera de passiva kandidaterna genom sourcing, annonsering och AI verktyg

Jag vill prata mer!
Två konsulter från Ants sitter tillsammans med andra i ett rum och arbetar med IT-rekrytering på sina laptops

Innehållsförteckning

Rekrytering inom IT – Hur lyckas man?

Historiskt anlitades rekryteringsbolag framför allt för bedömning och utvärdering av kandidater. Fortfarande viktigt men verkningslös om intervjustolen gapar tom. Uppdraget i samband med IT-rekrytering är sedan länge att attrahera rätt personer till er techavdelning. Ett hårt och tidskrävande arbete där våra IT-rekryterare gör merparten av jobbet. De söker upp, kvalitetssäkrar och attraherar rätt kandidater till rekryteringsprocessen. Våra erfarna Rekryteringskonsulter genomför intervjuer och säkerställer att rätt personer väljer att gå vidare in i den tekniska utvärderingen.

Tre huvudförklaringar till vår unika leveransnivå är:

 • Vi gör vårt arbete på plats hos våra kunder. Vi måste förstå vad du har att erbjuda och vad de du vill rekrytera kommer lockas av. För att lära känna dina unika förutsättningar vill vi sitta så nära dig som möjligt när vi gör vårt jobb. Detta gör även att vi kan sälja in ditt företags arbetsgivarvarumärke till kandidat på ett mer genuint sätt.
 • Vi hittar, bygger relation och bokar bra intervjuer med din målgrupp. Vi använder i omfattande skala digital information för att hitta, kvalificera och personligt och individanpassat närma oss rätt kandidater. Att få de du vill anställa in i din rekryteringsprocess är vår specialistkompetens som IT-rekryterare.
 • Vi arbetar agilt. Ants älskar nyckeltal och såsom våra kunder arbetar vi agilt. Vi mäter och optimerar vårt arbete i realtid. Den samlade erfarenhet vi tillskansat oss som erfaren specialist justerar vi utifrån varje uppdrags unika förutsättningar . Alltid i nära dialog med dig som kund.

IT-rekrytering mäter vi i nyckeltal genom datadriven rekrytering

Sa vi att vi älskar nyckeltal? IT-rekrytering kryllar av nyckeltal som påvisar vilka aktiviteter som leder till framgång. Får vi bjuda på ett axplock av vad vi uppnår? Vi som IT rekryteringsföretag genomför nästan 30 rekryteringar per månad. Alla är roller det råder brist på. Per tillsättning kontaktar Ants IT-rekryterare i genomsnitt 220 prospekterade och kvalificerade kandidater. 5% blir de 8-9 som genomgår en förstaintervju där hälften går vidare in i teknisk utvärdering. 2-3 blir slutkandidater som ger en lyckad anställning. Stabilt i över 90% av fallen.

Vi på Ants gifter ihop försäljning med IT rekrytering! Där är förklaringen till varför vi är ledande som IT rekryteringsföretag i hjälpa andra företag bygga framgångsrika techavdelningar. Vi levererar rekordnivåer i en tid då TechSverige varnar om att Sverige behöver ha ett årligt tillskott av 18000 techspecialister. Visst är det en bra tid att leda inom IT-rekrytering men vår mission är att bidra till tillväxt genom att minska denna brist. Som rekryteringsföretag IT är det vår uppgift att lösa uppgiften.

Läs mer om datadriven rekrytering.

Kontakta oss om IT-rekrytering

Är du i behov av att rekrytera inom IT? Klicka på knappen och fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig!

Kompetensbaserad IT-rekrytering

Kompetensbaserad IT-rekrytering innebär att vi systematiskt identifierar och attraherar de mest kvalificerade IT-talangerna genom att fokusera på deras faktiska kunskaper och erfarenheter. Genom att prioritera expertis och teknisk förmåga framför subjektiva intryck skapar vi en så fördomsfri och rättvis rekryteringsprocess som möjligt. Precis som datadriven rekrytering fokuserar detta tillvägagångssätt på objektiva kriterier.

Denna metodik minskar risken för felrekryteringar betydligt, då besluten grundas på objektiva och mätbara kompetenser snarare än på magkänsla. Detta säkerställer att vi bygger starka, kompetenta techteam som inte bara matchar de tekniska kraven, utan också bidrar till innovation och effektivitet inom organisationen.

Genom att använda strukturerade kompetensbedömningar och intervjuer garanterar vi att varje rekryteringsbeslut stöds av konkreta bevis på kandidatens förmåga, vilket leder till mer framgångsrika och långsiktigt hållbara anställningar inom IT-sektorn.

Läs mer om kompetensbaserad IT-rekrytering.

Anställda på företaget Ants som arbetar med IT-rekrytering sitter i en soffa och pratar med någon annan utanför bild.

Hur ser framgångsrik IT-Rekrytering ut?

Lyckad IT-rekrytering bygger på ett nära samarbete mellan kund och leverantör. Vid en rekrytering säkerställer vi alltid förutsättningarna att jobba nära rekryterande chefer och framtida kollegor. Uppstartsmötet är mycket viktigt. Men även kompletterande möten och arbete initialt krävs för att säkerställa att projektet är rätt uppsatt för framgång.

Rent praktiskt handlar det om att säkerställa att vi som IT rekryterare kommer kontakta rätt kandidater och tillräckligt många. Vi bör även säkerställa att den kommunikation vi för med intressanta kandidater leder till dialog (svarsfrekvens) och intresse (intressefrekvens). Slutligen bör vi även säkerställa att vi intervjuar rätt personer och att kandidatupplevelsen är positiv och utvärderingsprocessen effektiv. Målet är ju inte bara att anställa rätt person utan även att se till att anställningen blir långsiktig. Då är det viktigt att förväntningarna stämmer överens med hur anställningen sedan blir i praktiken.

Personlig kommunikation är nyckeln till framgång

Inom IT rekrytering gäller det att kandidatupplevelsen är personlig. Ants åstadkommer detta genom att helt jobba i kundens namn och varumärke. Det är även viktigt att vi förstår tekniken tillräckligt. Buzzwords i all ära men kandidater vill känna att dialogen bottnar i en verklighet.

2-3 veckor in i rekryteringsprocessen brukar inte bara det operativa arbetet vara igång i full kraft. Vid det läget har man allt som oftast även kunnat säkerställa kommunikationen så att vi får bra svars- och intressefrekvenser samt kvalitet på de bokade intervjuerna så att projektet därmed kommer landa rätt. I snitt tar den under 10 veckor från första uppstartsmötet tills dess att en kandidat har signerat avtal.

Att anlita ett IT rekryteringsföretag

Om man behöver ta hjälp av ett IT rekryteringsföretag beror på vilken typ av roll som ska rekryteras, och hur det egna Talent acquisition-teamet ser ut. Vid tuffare roller att lyckas med själv kan vi som ett IT rekryteringsföretag vara till stor hjälp med våra specialistkunskaper inom IT. Om det redan finns en rekryteringsfunktion på plats kan vi även bli en del av den och vara behjälpliga till de roller som inte hinns med av företaget. Det kan även vara aktuellt att ta in en rekryteringskonsult vid enklare roller för att frigöra tid till företaget att fokusera på sin egen affär.

Ta hjälp av Ants för hjälp med IT-rekrytering, på bilden är hela gänget på Ants.

Ett växande behov av IT-kompetens

När Ants började med IT-rekrytering så såg marknaden helt annorlunda ut än den gör idag. Våra kunder bestod i stort sett bara av renodlade IT-företag och IT-konsultbolag. I takt med att digitaliseringen har tagit fart på riktigt har vi märkt att fler och fler ”vanliga” företag kommer till oss som rekryteringsföretag IT och är i behov av att rekrytera utvecklare. Hotell, bank och butiker är exempel på branscher där digitalisering är ett måste för att rent krasst överleva.

Bristen på utvecklare var stor redan innan behovet uppstod utanför de nischade IT-verksamheterna. Idag är behovet rekordstort då de flesta företag vill rekrytera inom Tech och kompetensen som finns inom området inte räcker till. Kompetensbristen gör att det idag är viktigare än någonsin tidigare att satsa på sin rekrytering. Enligt en rapport från TechSverige, behöver Sverige ett årligt tillskott på 18 000 techspecialister under de kommande fyra åren.

Roller vi kan hjälpa dig rekrytera

I över 15 år har vi hjälp företag bygga framgångsrika techorganisationer. Vi kan hjälpa dig rekrytera många olika roller inom IT och tech. Bland annat:

Hittar du inte den rollen du söker? Hör av dig så pratar vi mer om ditt behov!

Som IT-rekryterare är det viktigt att vara snabb på förändringar

Vi vet att får metod för framgångsrik rekrytering inom IT fungerar, men det är ingen garanti för att det är vad som fungerar imorgon. Att vi på Ants arbetar datadrivet ger oss möjligheten att se avvikelser i vår leveransnivå och vart problemet ligger. I och med att vi lever och arbetar mitt i den ökade digitaliseringen vet vi att det inte går att luta sig tillbaka och vara nöjd. Det är viktigt att alltid hålla koll på omvärlden och vart de personer vi som IT-rekryterare vill rekrytera befinner sig och hur de agerar.

Rekrytering inom IT – Annonsering tar revansch

För 15 år sedan kom man långt med Annonsering vid rekrytering utvecklare. Man satte upp annons, gallrade bland ansökningar, intervjuade, utvärderade och anställde. År för år gav dock annonsering mindre och mindre ansökningar och en IT rekryterare på plats ersatte annonsering som metod att få in rätt kandidater i rekryteringsprocessen.

De senaste åren har dock Ants byggt en modell av annonsering i sociala medier. Målgruppsanpassning, nyckeltalsstyrning, A/B-testning m.m. har gjort att annonseringen igen blir kostnadseffektiv och verkningsfull. Därmed har Annonsering seglat upp som en kanal som rätt hanterat kan ge upp till en tredjedel av kandidatflödet. Även vid rekrytering av IT personal.

Det går även att arbeta mer långsiktigt i sin annonsering för att attrahera målgruppen till att söka sig till ditt företag. Genom att i ett första stadie bara visa upp något positivt med att arbeta på ditt företag så ökar chanserna att i andra steget i att faktiskt klicka sig in på annonsen och söka tjänsten. Det första steget kan till exempel vara ett citat från en medarbetare eller en Employer branding-film. Genom att växla mellan dessa ökar chanserna markant till fler ansökningar.

Att vi på Ants arbetar datadrivet ger oss möjligheten att se avvikelser i vår leveransnivå och vart problemet ligger. I och med att vi lever och arbetar mitt i den ökade digitaliseringen vet vi att det inte går att luta sig tillbaka och vara nöjd.

Lyssna på när Ants Tech Recruiters podcast Techrekpodden med Carl-Johan Hamilton, medgrundare av Ants.

P.S. Om du undrar är Ants självklart även marknadsledande att utvärdera kompetenser inom IT.

Inbound recruitment som en del av processen

För ett långsiktigt och lyckosamt rekryteringsarbete inom IT går det att arbeta med sin Inbound Recruitment. Det handlar om att förbättra sin rekryteringsprocess och arbetsgivarvarumärke så att det skapar ett inflöde av kandidater. Detta är ofta svårare vid rekrytering av utvecklare än av andra grupper, men det går absolut att lyckas på sikt.

När du lyckats bygga upp arbetsgivarvarumärket och ditt inflöde av kandidater rullar det ofta på med bättre och snabbare rekryteringar. De nyrekryterade blir ambassadörer för sitt företag, och lockar fler att söka. Sen gäller det bara att fortsätta leva som man lär och fortsätta skapa det värde kandidaterna eftersöker hos en arbetsgivare.

Vad skapar värde för kandidaten?

För att lyckas med Inbound Recruitment räcker det inte att bara prata fint. Ni som företag måste leva som ni lär och efterfölja det ni säger till kandidaterna. I en undersökning vi gjorde om vad som får en utvecklare att tacka ja till ett jobberbjudande så visade det sig att en balans mellan arbete och privatliv var viktigast. Omtanke om medarbetarnas hälsa följde därefter. Det är alltså enligt vår undersökning viktigare med att företaget tar hand om sina anställda än lön och vilken produkt man får utveckla. Vad som är viktigast för just din målgrupp kan skilja sig och är viktigt att ta reda på för att kunna trycka på rätt saker.

Hur funkar inbound recruitment?

För att nå ut med ditt budskapet krävs det att målgruppen engageras. Ett effektivt sätt är att börja jobba med innehåll anpassat efter målgruppen. Innehållet kan te sig i många olika former. Det kan till exempel vara en simpel blogg, en youtubeserie, en podcast eller ett event. Det viktiga är bara att det finns ett intresse från den målgrupp du vill rekrytera. Vi på Ants Tech Recruiters hjälper ofta våra kunder med att ta fram innehåll för att stärka Employer brand och arbeta med Inbound recruitment.

Det är även viktigt att kommunikationen är genomtänkt och enhetlig. I allt från texter på karriärsida, i annonsen och direktkontakt med kandidater behöver genomsyras av samma enhetliga budskap.

Två personer håller i en utbildning för IT-rekryterare digitalt. De sitter vända mot en TV-skärm.

Ta in en IT-konsult eller anställa?

Att ta in en konsult kan i vissa fall vara ett bra alternativ till att rekrytera. Det går snabbare att få en person på plats och det kan passa för mindre projekt. På längre sikt är det dock bäst att rekrytera och anställa till sin IT-avdelning. Det ger stora fördelar i att få in en person som får tid på sig att sätta sig in i och bli en del av företaget. Vid en rekrytering blir det även billigare i längden än att ta in en konsult som ofta kostar mycket per timme.

Tester för lyckad IT rekrytering

Rekryteringstester har på senare år blivit allt mer vanligt att använda sig av, och det gäller även när det kommer till IT-rekryterare. Tester kompletterar rekryteringsprocessen och skapar ett bättre underlag för en lyckad och långsiktig IT rekrytering. Det ger även möjligheter att gå in på specifika områden som är extra viktigt för rollen.

Fördelarna med tester är många, men när de används i IT-rekrytering är det extra viktigt att vara noggrann med att det finns ett tydligt syfte. Ofta är utvecklare vana att bli kontaktade av rekryterare och kräsna med vilka processer de går in i. När personen väl valt att gå in i en rekryteringsprocess är det viktigt att inte ha för många tester som kan ses som en tröskel för att gå vidare. Dock brukar det inte ses som något problem om man är tydlig med att berätta om varför man gör testet. En snabb och smidig process brukar vara att föredra vid rekrytering inom IT.

Personlighetstest

Personlighetstester används för att ta reda på beteendemönster och personens förhållande till sig själv och sin omvärld. Det kan vara aktuellt att använda vid rekrytering av ledarroller eller där det till exempel krävs en stark social förmåga. Personlighetstester brukar vanligtvis inte användas vid renare utvecklarroller.

Begåvning- och färdighetstest

För att testa en kandidats problemlösningsförmåga kan det vara aktuellt med ett begåvning- och färdighetstest. Kandidaten får här visa hur man hanterar att arbeta under tidspress vilket kan visa hur stressiga situationer hanteas.

Kodtest

Att använda sig av kodtester är det vanligaste rekryteringstestet vid rekrytering av IT-kompetens. Genom kodtester går det att svart på vitt se vilken nivå en utvecklare ligger på i olika programmeringsspråk. Viktigt att tänka på vid användning av kodtester är att det innehåller de delar som ingår i den tjänsten.

En fördel med den här typen av tester är även att de går att göra roligare för kandidaten att utföra. Det kan till exempel vara ett test i form av ett spel eller tävling där det går att tävla mot kod skriven av andra användare. Efter avslutat test är det vanligt att i nästa intervju diskutera den skrivna koden tillsammans med kandidaten. Det brukar ge en ännu större förståelse för vilken nivå personen ligger på i kodspråket.

Vi som rekryteringsföretag IT erbjuder kodtester via erkänt duktiga och specialiserade parters.

Kontakta oss så får vi se över dina behov vad gäller IT-rekrytering.

Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering.

Person som arbetar med IT-rekrytering kollar ner på sin dator. Bredvid honom står en kopp kaffe.

Vanligt förekommande frågor om IT-rekrytering

Hur lyckas med IT-rekrytering?

För ett lyckat rekryteringsarbete inom IT krävs det ett metodiskt och uppsökande arbete av profiler med rätt kompetens. För att veta vart ni är på väg i rekryteringsprocessen kan det vara bra att mäta resultaten för att tidigt se om något i bemötandet av kandidater kan ändras för ett mer lyckat resultat.

Vad ska man tänka på när man rekryterar?

För att genomföra en lyckad IT-rekrytering krävs en strukturerad process. I över 15 år har vi på Ants genomfört framgångsrika rekryteringar hos våra kunder. Med en hire rate på 92,5% vet vi att vår process är bra. Det börjar alltid med att ett behov uppstår hos dig som kund, vi tar ett behovsmöte och en offert skickas till er. Därefter drar vi igång vår samarbete och då ser rekryteringsprocessen ut såhär:

 • Uppstartsmöte och kravprofilsmöte
 • Annonsskrivning och sourcingstrategi
 • Sourcing drar igång
 • Annonsering i sociala medier (tilläggsprodukt)
 • Screeningintervjuer
 • Intervjuer
 • Urvalsprocess
 • Tester och case
 • Sista intervju
 • Referenstagning
 • Bakgrundskontroll
 • Sign och anställning

Varför är rekrytering inom IT svårare än annan rekrytering?

Det finns idag ett större behov av kompetens inom IT än vad det finns i ren arbetskraft. I och med kompetensbristen så blir de med kunskaper inom IT kontaktade av många rekryterare vilket gör det svårare att bryta igenom bruset. För att lyckas anställa rätt personer till sin IT-avdelning krävs ofta att företag tar hjälp av en ett rekryteringsföretag.

Går det att mäta IT-rekrytering?

Ja. Det är att rekommendera att arbeta datadrivet i sin IT-rekryteringsprocess. Då kan du tidigt se om något bör ändras i processen för att nå slutmålet med en lyckad rekrytering.

Behöver jag ta in experthjälp för att lyckas med IT-rekrytering?

Det går att lyckas rekrytera svåra roller inom IT in-house, men det är att rekommendera att ta in experthjälp via en IT rekryterare för att vara säker på ett lyckat resultat. Det är ett tidskrävande kontaktarbete riktat mot kandidater med rätt kompetens.

Vad gör en IT-rekryterare?

En IT-rekryterare arbetar med rekrytering specifikt mot IT-branschen. Rekryteringarna är ofta tuffare än i många andra branscher vilket ställer höga krav på den som rekryterar inom IT. Arbetsuppgifterna brukar vara att administrera processen, hitta relevanta kandidater sköta intervjuer.

Hur gör man en bra rekrytering?

Det finns några nyckelfaktorer som brukar leda till en bra rekrytering. Det börjar med att ta fram en gedigen kravprofil för rollen som ska rekryteras, för att sedan vara öppen för förändringar längs rekryteringsprocessens gång. Ofta lär man sig saker när man börjar träffa faktiska kandidater och då kan kravprofilen behöva uppdateras.

Vad är en bra rekrytering?

En bra rekrytering är när rätt person rekryteras och kan bidra med sina kunskaper. I rekryteringsprocessen är en bra rekrytering när kandidaten får en bra upplevelse av dig som rekryterare och företaget, och att kommunikationen fungerar bra.

Vad kostar en IT-rekrytering?

Kostanden vid en IT-rekrytering skiljer sig mycket beroende på vilken typ av roll som ska tillsättas och vilka krav samt meriter som ställs på rollen. Ofta landar totalkostnaden någonstans mellan 100 000 – 150 000 SEK.

Hur lång tid tar en IT-rekrytering?

En IT-rekrytering kan ta olika lång tid beroende på faktorer som kompetenskrav, marknadsförhållanden och storlek på kandidatpoolen. I allmänhet kan rekryteringsprocessen ta mellan några veckor till flera månader, beroende på hur mycket tid och resurser som läggs på rekryteringsarbetet. Vi på Ants mäter alla våra rekryteringar och 2022 tog en rekrytering av en utvecklare i snitt 10,3 veckor.

Vad kostar en misslyckad IT-rekrytering?

En misslyckad IT-rekrytering kan vara kostsam för ett företag på många sätt. Förutom direkta kostnader för annonsering och intervjuprocesser, kan en misslyckad rekrytering resultera i förlorad produktivitet och negativ påverkan på företagets varumärke. Det är därför viktigt att ha en strukturerad rekryteringsprocess för att undvika kostsamma misslyckanden och hitta rätt kandidat från början. Det kan vi som IT-rekryterare hjälpa till med.

Hör av dig så kan vi prata mer om ditt behov inom IT-rekrytering.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!