IT-rekrytering

IT-rekrytering skiljer sig idag markant från annan typ av rekrytering och speciellt gäller det IT-rekrytering Stockholm. I takt med att digitaliseringen breder ut sig skapas en brist på kompetens inom IT. Kompetensbristen är idag som störst i Stockholm där de flesta IT-företagen verkar, men sprider nu ut sig då nästan alla företag måste digitaliseras och rekrytera IT-kompetens. Hur lyckas man med IT-rekrytering i Stockholm och Göteborg idag?

Ants IT-rekrytering är sedan länge etablerat som marknadsledande i leveranssäkerhet och kvalitet när det gäller att rekrytera kompetenser inom IT. På Ants såg man tidigt att den främsta framgångsfaktorn för IT-rekrytering är att säkerställa att kunden får träffa rätt kandidater. Därför har vi på Ants Tech Recruiters tagit fram en unik modell för IT-rekrytering som ser till att tillräckligt många bra kandidater bokas in i rekryteringsprocessen samt att de har rätt förväntningar på den roll som är aktuell.

Rekrytera IT-specialist. Hur lyckas man?

 

Historiskt anlitades rekryteringsbolag framför allt för bedömning och utvärdering av kandidater. Fortfarande viktigt men verkningslös om intervjustolen gapar tom. Uppdraget i samband med IT-rekrytering är sedan länge att attrahera rätt personer till er techavdelning. Ett hårt och tidskrävande arbete där våra Researchers gör merparten av jobbet. De söker upp, kvalitetssäkrar och attraherar rätt kandidater till rekryteringsprocessen. Våra erfarna Rekryteringskonsulter genomför intervjuer och säkerställer att rätt personer väljer att gå vidare in i den tekniska utvärderingen.

Ants grundare Hugo Leichsenring och Carl-Johan Hamilton berättar om hur vi arbetar med IT-rekrytering:

Tre huvudförklaringar till vår unika leveransnivå är:

  • Vi gör vårt arbete på plats hos våra kunder i Stockholm, Malmö och Göteborg. Vi måste förstå vad du har att erbjuda och vad de du vill rekrytera kommer lockas av. För att lära känna dina unika förutsättningar vill vi sitta så nära dig som möjligt när vi gör vårt jobb.
  • Vi hittar, bygger relation och bokar bra intervjuer med din målgrupp. Vi använder i omfattande skala digital information för att hitta, kvalificera och personligt och individanpassat närma oss rätt kandidater. Att få de du vill anställa in i din rekryteringsprocess är vår specialistkompetens.
  • Vi arbetar agilt. Ants älskar nyckeltal och såsom våra kunder arbetar vi agilt. Vi mäter och optimerar vårt arbete i realtid. Den samlade erfarenhet vi tillskansat oss som erfaren specialist justeras utifrån varje uppdrags unika förutsättningar. Alltid i nära dialog med dig som kund.

IT-rekrytering mäts i nyckeltal

Sa vi att vi älskar nyckeltal? IT-rekrytering kryllar av nyckeltal som påvisar vilka aktiviteter som leder till framgång. Får vi bjuda på ett axplock av vad vi uppnår? Vi genomför nästan 30 rekryteringar per månad. Alla är roller det råder brist på. Per tillsättning kontaktar Ants i genomsnitt 220 prospekterade och kvalificerade kandidater. 5% blir de 8-9 som genomgår en förstaintervju där hälften går vidare in i teknisk utvärdering. 2-3 blir slutkandidater som ger en lyckad anställning. Stabilt i över 90% av fallen.

Vi på Ants gifter ihop försäljning med IT-rekrytering! Där hittas förklaringen till varför vi är ledande i hjälpa företag bygga framgångsrika techavdelningar. Vi levererar rekordnivåer i en tid då IT&Telekomföretagen i sin rapport varnar för en nationell brist på 70 000 utvecklare till 2020. Visst är en bra tid att leda inom IT-rekrytering men vår mission är att bidra till tillväxt genom att minska denna brist.

Ju mer man mäter desto mer lyckas man inom IT-rékrytering

Hur ser framgångsrik IT-Rekrytering ut i praktiken?

Lyckad IT-rekrytering bygger på ett nära samarbete mellan kund och leverantör. Ants Tech Recruiters säkerställer alltid förutsättningarna att jobba nära rekryterande chefer och framtida kollegor för de roller som skall rekryteras. I praktiken är uppstartsmötet mycket viktigt. Men även kompletterande möten och arbete initialt krävs för att säkerställa att projektet är rätt uppsatt för framgång. 

I stort handlar det om att säkerställa att vi kommer kontakta rätt kandidater och tillräckligt många. Vi bör även säkerställa att den kommunikation vi för med intressanta kandidater leder till dialog (svarsfrekvens) och intresse (intressefrekvens). Slutligen bör vi även säkerställa att det är rätt personer som intervjuas och att kandidatupplevelsen är positiv och utvärderingsprocessen effektiv. Målet är ju inte bara att anställa rätt person utan även att se till att anställningen blir långsiktig. Då är det viktigt att förväntningarna stämmer överens med hur anställningen upplevs i praktiken. 

Inom IT-rekrytering gäller det att kandidatupplevelsen är personlig. Ants åstadkommer detta genom att helt jobba i kundens namn och varumärke. Då är det även viktigt att vi förstår tekniken tillräckligt. Buzzwords i all ära men kandidater vill känna att dialogen bottnar i en verklighet. 

2-3 veckor in i rekryteringsprocessen brukar inte bara det operativa arbetet vara igång i full kraft. Vid det läget har man allt som oftast även kunnat säkerställa kommunikationen så att vi får bra svars- och intressefrekvenser samt kvalitet på de intervjuer som bokas så att projektet därmed kommer landa rätt. I snitt tar den under 10 veckor från första uppstartsmötet tills dess att en kandidat har signerat avtal.

Rekrytering inom IT – Annonsering tar revansch

För 10 år sedan kom man långt med Annonsering vid rekrytering utvecklare. Man satte upp annons, gallrade bland ansökningar, intervjuade, utvärderade och anställde. År för år gav dock annonsering mindre och mindre ansökningar och annonsering som metod att få in rätt kandidater i rekryteringsprocessen  ersattes av researcher på plats. De senaste två åren har dock Ants byggt en modell av annonsering i sociala medier. Målgruppsanpassning, nyckeltalsstyrning, A/B-testning m.m. har gjort att annonseringen igen blir kostnadseffektiv och verkningsfull. Därmed har Annonsering seglat upp som en kanal som rätt hanterat kan ge upp till en tredjedel av kandidatflödet. Även vid rekrytering av IT personal.

P.S. Om du undrar är Ants självklart även marknadsledande att utvärdera kompetenser inom IT.

Vi har länge verkat och arbetat med IT-rekrytering i Stockholm men har nu även öppnat upp kontor i Göteborg.

Kontakta oss så får se över dina behov vad gäller IT-rekrytering.

Läs mer om Ants.

Missa inte