IT-rekrytering

IT-rekrytering – Hur lyckas man?

IT-rekrytering blir allt mer utmanande. I takt med att digitaliseringen breder ut sig skapas en brist på kompetens inom IT. Hur lyckas man med IT-rekrytering idag?

Historiskt anlitades rekryteringsbolag framför allt för bedömning och utvärdering av kandidater. Fortfarande viktigt men verkningslös om intervjustolen gapar tom. Uppdraget blir allt mer att attrahera rätt personer till er techavdelning. Ett hårt och tidskrävande arbete där våra Researchers gör merparten av jobbet. De söker upp, kvalitetssäkrar och attraherar rätt kandidater till rekryteringsprocessen. Våra erfarna Rekryteringskonsulter genomför intervjuer och säkerställer att rätt personer väljer att gå vidare in i den tekniska utvärderingen.

Vi är specialister på IT-rekrytering.
IT-rekrytering blir framgångsrik om man får in rätt kandidater i sin rekryteringsprocess.

Tre huvudförklaringar till vår unika leveransnivå är:

  • Vi gör vårt arbete på plats hos våra kunder. Vi måste förstå vad du har att erbjuda och vad de du vill rekrytera kommer lockas av. För att lära känna dina unika förutsättningar vill vi sitta så nära dig som möjligt när vi gör vårt jobb.
  • Vi hittar, bygger relation och bokar bra intervjuer med din målgrupp. Vi använder i omfattande skala digital information för att hitta, kvalificera och personligt och individanpassat närma oss rätt kandidater. Att få de du vill anställa in i din rekryteringsprocess är vår specialistkompetens.
  • Vi arbetar agilt. Ants älskar nyckeltal och såsom våra kunder arbetar vi agilt. Vi mäter och optimerar vårt arbete i realtid. Den samlade erfarenhet vi tillskansat oss som erfaren specialist justeras utifrån varje uppdrags unika förutsättningar. Alltid i nära dialog med dig som kund.

IT-rekrytering mäts i nyckeltal

Sa vi att vi älskar nyckeltal? IT-rekrytering kryllar av nyckeltal som påvisar vilka aktiviteter som leder till framgång. Får vi bjuda på ett axplock av vad vi uppnår? Vi genomför nästan 30 rekryteringar per månad. Alla är roller det råder brist på. Per tillsättning kontaktar Ants i genomsnitt 220 prospekterade och kvalificerade kandidater. 5% blir de 8-9 som genomgår en förstaintervju där hälften går vidare in i teknisk utvärdering. 2-3 blir slutkandidater som ger en lyckad anställning. Stabilt i över 90% av fallen.

Vi på Ants gifter ihop försäljning med IT-rekrytering! Där hittas förklaringen till varför vi är ledande i hjälpa företag bygga framgångsrika techavdelningar. Vi levererar rekordnivåer i en tid då IT&Telekomföretagen i sin rapport varnar för en nationell brist på 70 000 utvecklare till 2020. Visst är en bra tid att leda inom IT-rekrytering men vår mission är att bidra till tillväxt genom att minska denna brist.

P.S. Om du undrar är Ants självklart även marknadsledande att utvärdera kompetenser inom IT.

Kontakta oss så får se över dina behov vad gäller IT-rekrytering.

Läs mer om Ants.

Missa inte