Datadriven rekrytering

Två konsulter på Ants sitter tillsammans och arbetar datadrivet med sin rekrytering.

Inom rekryteringsbranschen finns det en tydlig samsyn om att vi inte ska rekrytera på magkänsla. På samma sätt bör vi skippa magkänslan när vi ska utvärdera de insatser som vi gör under rekryteringsprocessen. För det är ju så att om du använder dig av data och mäter det du gör regelbundet, kommer du få helt nya insikter kring hur det faktiskt går och vad du bör skruva på för att nå nästa nivå med din rekrytering. 

Vad är datadriven rekrytering och varför är det viktigt?

Datadriven rekrytering handlar kort sagt om att mäta de rekryteringsinsatser som vi gör. Det kan vara allt från hur många vi kontaktar till hur många som går från första intervju till andra intervju.

Som nämnt i introt så ska vi inte rekrytera på magkänsla. Det är väl egentligen anledning nog att förstå vikten av att jobba datadrivet. Men för att gå in lite djupare på varför datadriven rekrytering är viktigt så finns det många anledningar.

1. Det skapar en förståelse 

För det första skapar det en förståelse. Dels för hur rekryteringsprocessens faktiskt går och dels för hur stark ditt företags attraktionskraft är. Genom att mäta de insatser som ni gör över tid, kommer du kunna se mönster och tendenser som kan ge dig insikter om hur ni kan effektivisera rekryteringsprocessen. Det kan till exempel vara att få insikter om kostnader kontra rekryteringar för att kunna ta rätt affärsmässiga beslut när det gäller personalförsörjning.

2. Det kan skapa prognoser för framtiden

Genom att mäta under en längre tid kan du uppskatta tidsåtgången det tar för att genomföra hela rekryteringsprocessen. Från ax till limpa. Detta gör att ditt team kan planera budget och resurser på ett mer effektivt sätt för kommande rekryteringar. Det skapar också mer realistiska förväntningar och underlättar när ni ska sätta mål inom rekryteringen.

3. Det kan definiera flaskhalsar

Du kommer även få insikter om flaskhalsar som din rekryteringsprocess kan ha. På så sätt kan du göra insatser som effektiviserar och optimerar varje steg i processen. Det kan leda till mindre kostnader och kortare tid till anställning. Bra va?

4. Det är extra värdefullt inom IT-rekrytering

IT-rekrytering är ju som vi många vet en utmanade rekryteringsprocess, där många företag tävlar om samma kandidater samtidigt. Konkurrensen är minst sagt hög och här kan det vara väldigt värdefullt att mäta de insatser du gör för att få en hitta rätt talanger. Du kan t.ex mäta vilka meddelanden som flest kandidater nappar på eller vilka plattformar som du når ut mest via. På så sätt kan du effektivisera IT-rekryteringsprocessen och snabbt hitta den eftertraktade techtalangen.

Två konsulter sitter i ett digitalt möte och pratar om datadriven rekrytering.

Hur arbetar vi på Ants med datadriven rekrytering?

Sedan start har datadriven rekrytering varit en ledstjärna för oss på Ants. Vi älskar att mäta och samla in data!

I varje kunduppdrag vi genomför mäter vi alla insatser vi gör. Under våra veckomöten med kund följer vi upp siffror och det gör att vi kan optimera rekryteringsprocessen under samarbetets gång och leverera bra resultat. Vi kan också sätta rätt förväntningar hos kund i början av ett uppdrag baserat på historisk data.

Från start började vi smått och har under åren skalat upp och lagt till fler mättal.

Här kommer några tips på mättal som vi på Ants använder oss av:

  • Antal kontaktade – hur många kandidater som vi kontaktar
  • Svarsfrekvens – hur många som svarar av de som vi kontaktar
  • Intressefrekvens – hur många av de som svarar som faktiskt är intresserade av att höra mer

Genom att mäta mätpunkter som dessa har vi kunnat se vilka metoder och mönster som funkar bäst inom techrekrytering. Det är också bland annat det som gjort att vi ökat vår hire rate från 50 % till hela 92,5 %. I och med att vi har mätt våra insatser under så lång tid har vi till exempel kunnat se stor skillnad i vilka sätt som vi kontaktar kandidater på. Sourcing är exempelvis en uppsökande metod som vi ser ger mycket bra effekt inom just IT-rekrytering.

Tack vare att vi mäter hur många vi kontaktat samt vilken svarsfrekvens och intressefrekvens vi har, kan vi exempelvis se hur många vi bör kontakta varje dag för att vi ska få in personer på telefonintervju. Genom att prova olika metoder och mäta var vi får högst svar-och intressefrekvens, kan vi optimera rekryteringsprocessen utifrån faktiskt data istället för att gå på magkänslan. Vi kan också tillämpa A/B-testning på våra insatser. Genom att till exempel A/B-testa våra kontaktmetoder kan vi se vilka metoder som är mest effektiva, istället för att gissa oss till vilka metoder vi tror är mest effektiva inom techrekrytering. Ett hett tips!

”Genom att prova olika metoder och mäta var vi får högst svar-och intressefrekvens, kan vi optimera rekryteringsprocessen utifrån faktiskt data istället för att gå på magkänslan.”

Vill ditt företag komma igång med datadriven rekrytering?

Mäter ditt företag inte alls eller bara till en begränsad nivå? Då kan vi på Ants hjälpa till. Först och främst kan vi inleda ett samarbete där vi hjälper er med techrekrytering eller chefsrekrytering. I alla våra samarbeten arbetar vi datadrivet, så på så sätt kan er rekryteringsprocess bli mer datadriven och ni kan lära er mer om det.

Vi kan även erbjuda en utbildning inom datadriven rekrytering. I flera år har vi utbildat företag i datadriven rekrytering. Läs mer om vår utbildning här.

 

Läs vår statistik-och lönerapport!

Årligen sammanställer vi våra datadrivna insikter i en statiskrapport baserat på våra tillsättningar från året innan. Läs mer om årets senaste rapport och få insikter om tillsättnings- och lönestatistik inom techbranschen.

Ladda ner här
En person får datadrivna insikter från Ants statistik-och lönerapport

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!