HTML – Utveckling

Rekrytera HTML-utvecklare

Att rekrytera utvecklare inom HTML kan precis som andra roller inom IT-branschen vara en utmaning och framförallt tidskrävande. Rekrytering av HTML-utvecklare sker oftast tillsammans med andra programmeringsspråk. Då kan vi på Ants hjälpa er med att rekrytera HTML-utvecklare genom att hitta kandidater med den kompetens som ni efterfrågar. Genom searcharbete ser våra Talent Acquisition konsulter till att attrahera kandidater med de rätta kompetenserna.

Vad gör en HTML-utvecklare?

HTML är ett sidbeskrivningsspråk som utgör grunden till alla hemsidor och som gör det möjligt att organisera innehållet. HTML används för att infoga text, bilder och videos till en hemsida genom så kallade taggar och attribut. Detta är i sin tur det besökare ser och tar del av när de besöker hemsidan.

HTML kan definieras som ”HyperText Markup Language”. ”HyperText” är metoden som används för att ta sig omkring på webben, detta görs genom att klicka på speciella texter som kallas ”hyperlinks”, som tar dig vidare till andra hemsidor. ”Markup” är vad HTML tags gör med texten, t.ex. kursiverar texten. HTML i sig är då språket, och innehåller (precis som de flesta andra språk) kodord och syntax. HTML som språk skrivs i kortare serier av kod (taggar) Denna kod läses in av webbsidan som sedan gör koden visuell, alltså det du ser på en hemsida. En HTML-utvecklare eller HTML-developer jobbar alltså med att skapa webbsidor som exempelvis hemsidor för företag och bloggar. HTML används vanligtvis i kombination med CSS och JavaScript.

Behöver jag en HTML-utvecklare?

Att ha en väl fungerande hemsida är viktigt för de flesta företag vilket gör det viktigt att ha utvecklare på plats med kunskap inom HTML. Att rekrytera HTML-utvecklare kan behövas om ni är ute efter att uppdatera nuvarande hemsidor eller bygga upp från grunden. Kontakta oss om ditt företag är i behov av att rekrytera en utvecklare med kunskaper inom HTML.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

    Läs mer