IT-rekrytering Malmö

I takt med att bristen på techkompetens ökar blir det mer utmanande att rekrytera techtalanger i Malmö. För att lyckas rekrytera techtalanger bör man använda metoder som säkerställer att man får in tillräckligt många bra kandidater i sin rekryteringsprocess. Ants har den lokala närvaron och kan hjälpa ditt företag att rekrytera techspecialister och utvecklare i Malmö med omnejd.

Techrekrytering i Malmö

Malmö. Staden som är fylld med så mycket innovation, mångfald och självklart – växande techbolag. Med närheten till resten av Europa utvecklas Malmö mer och mer till en tech hub. Detta gäller inte bara för Malmö, utan för hela Skåne, där teknikbranschen är en av de snabbast växande branscherna. 

Den största utmaningen för att få IT-bolagen att växa är kompetensbristen inom techbranschen. Nya startups inom tech startar parallellt som mer etablerade bolag börjar investera i digitalisering. Techtalangerna i Malmöregionen är med andra ord eftertraktade. Detta innebär att IT-rekrytering i Malmö är en nyckelfråga för södra Sveriges företag som vill skala upp sin techavdelning.

Ants Tech Recruiters är specialister inom techrekrytering och har under flera år rekryterat i Malmö-området. Den lokala närvaron är avgörande för att hitta, attrahera och utvärdera rätt kandidater. Vår metod för IT-rekrytering i Malmö är genomarbetad och väl fungerande. Oavsett om du vill att vi tar ansvar för hela din process eller om du endast vill ha hjälp med vissa delar så har vi upplägg som passar dig. Förra året rekryterade vi på Ants över 600 personer inom techbranschen, där våra tillsättningar i Malmöregionen ökar.

Lyckas med IT-rekrytering i Malmö

Malmö är inte bara Sveriges tredje största stad, utan även en stark innovationsstad med en start-up kultur. En otroligt viktig marknad för Ants Tech Recruiters. Vi har för avsikt att satsa än mer lokalt framöver.

Rekryteringsföretag finns det många av. IT-rekrytering Malmö är utmanande och tiden då det räckte med att lägga ut en annons och intervjua sökanden är sedan länge förbi. Idag krävs en ordentlig insats för att hitta personer som kan uppfylla kravprofilen. Rekrytering i Malmö kräver också god lokalkännedom, med förståelse för marknaden i Köpenhamn på andra sidan sundet.

IT-konsulter finns det gott om men att anställa är svårt

Det är betydligt mycket mer utmanande att anställa in-house kompetens inom tech, än att ta in konsulter. Det finns dock flera starka fördelar med att ha en större andel anställda utvecklare än att ha majoriteten konsulter. Detta gäller även i Malmöregionen. En satsning på IT-rekrytering och fylla de resursbehov ni har inom tech är ofta lönsamt.

Ants Tech Recruiters är specialiserade inom IT-rekrytering i Malmöregionen. Att attrahera och rekrytera IT-kompetens i den rådande bristen på techkompetens kräver en specialisering.

Hur lyckas vi på Ants? Nedan har vi listat våra tre framgångsfaktorer för att lyckas med IT-rekrytering i Malmö med omnejd.

1. Nära samarbete och i kundens namn

I alla våra samarbeten är det viktigt att ha ett nära samarbete. I varje uppdrag blir vi en del av er organisation och kontaktar kandidater i ert namn. Detta ger uppdraget stora fördelar eftersom vi kan kommunicera med kandidaten utifrån kundens perspektiv. Allra helst sitter vi på plats hos kunden för att lära känna kulturen och arbetsplatsen på riktigt i detalj. För oss är det viktigt att förstå företaget och teamet hos kund så bra som möjligt, eftersom då kan vi förmedla en mer äkta bild av företaget till kandidat. Detta innebär att vi ibland deltar på stand ups hos kund eller intervjuar en teammedlem för att få störra förståelse och insikt av bolaget och hur det är att arbeta där.

2. Agilt

I linje med ett nära samarbete arbetar vi agilt i våra uppdrag. För oss betyder det att vi genom hela processen har kontinuerliga avstämningar och följer upp tillsammans med er som kund. Med den metoden kan vi i tid upptäcka om någon del av processen kan förbättras eller justeras, för att nå en så lyckad rekrytering som möjligt i slutändan.

3. Datadrivet

En av våra styrkor är att vi arbetar datadrivet i vår IT-rekrytering. I samtliga rekryteringar vi gör samlar vi in data och statistik. Denna data använder vi sedan som underlag i våra rekryteringsuppdrag. Detta ger oss en stor fördel i att vi kan sätta rätt förväntningar och prognoser i våra uppdrag. Varje år tar vi fram Ants statistikrapport som baseras på våra rekryteringar föregående år, och den används som underlag vid nya uppdrag. Läs vår senaste statistikrapport här nedan.

IT-rekrytering Malmö – Specialister snarare än generalister

Utvecklings- och driftavdelningar är idag ofta uppbyggda av specialister snarare än generalister. För att tillsätta specialister krävs erfarenhet och kompetens från branschen. Ants är ledande i att hjälpa företag attrahera, utvärdera och tillsätta roller på och kring utvecklings- och driftavdelningar. Vi är väl insatta i vilka metoder, roller och funktioner som tillämpas i branschen och hur man normalt sätter upp en organisationsstruktur. Våra egna processer är speciellt framtagna för de förutsättningar som gäller när man vill attrahera, bedöma och tillsätta utvecklare och drifttekniker.

Vilken kompetens söker ni?

Ifall kompetensen du är ute efter inte är nämns ovan är du väldigt välkommen att ta kontakt med oss. Vi kan tillsammans definiera ditt behov, bedöma tidsåtgången för en rekrytering och diskutera hur en lämplig searchprocess skulle vara utformas.

Såhär ser rekryteringsprocessen ut

Vi utvecklar kontinuerligt våra processer, metoder och verktyg inom IT-rekrytering Malmö. Nedan har vi lyft fram sex stycken exempel på olika steg i rekryteringsprocessen som kan vara inkluderade i våra uppdrag.

1. Kravanalys

Innan vi kan påbörja processen att attrahera kandidater så identifierar vi ditt behov och upprättar en kravprofil. Viktiga diskussionsområden är:

  • Hur kraven ser ut för tjänsten?
  • Vilka kompetenser och erfarenheter som är meriterande?
  • Samt vilka lönenivåer som kan vara aktuella?

Vi hjälper dig även att stämma av dina behov mot förutsättningarna att attrahera rätt kompetens samt har insikter i hur löneläget ser ut för intressanta kandidater.

Ibland leder kravanalysen till insikter om att ni behöver fatta beslut kring teknikval eller organisation inför rekryteringen och då kan vi stötta med relevant konsultexpertis innan rekryteringen börjar.

2. Processen för IT-rekrytering Malmö

Tillsammans beslutar vi om en intervju- och screeningprocess för varje rekrytering. Vilka utvärderingsmoment bör ingå och vilka är beslutsfattare i rekryteringsprocessen? Många av våra kunder har en tydlig bild av hur de vill utvärdera kandidaterna men vissa vill ha hjälp med att utforma processen. Vi stöttar med allt ifrån utformandet av tekniska case till intervjumallar, personlighetstester och logiska/analytiska tester. Vårt mål är att du efter en rekryteringsprocess med oss ska ha satt en struktur för hur ni ska rekrytera framöver.

3. Annonsering

Idag attraherar vi ca 25 % av de kandidater som vi tillsätter via annonser. Med andra ord är annonser sällan det enda som krävs för att attrahera de kandidater du vill få tillgång till. Trots det så är annonser en viktig del som är värt att lägga fokus på. Vi hjälper dig välja rätt annonsplatser och utformning av annonsen för att skapa ett informationsmaterial som är användbart. Både under processen och framöver.

4. Roller under processen

Talent Acquisition Consultant

Våra TA-konsulter, även kallade TAC eller researchers, kontaktar kandidater på alla möjliga tänkbara sätt.  Allt ifrån nischade kanaler till självklara nätverk som LinkdIn eller GitHub. Ants Tech Recruiters i Malmö har i dagsläget 16 researchers som är specialiserade på search av techtalanger, så som utvecklare och drifttekniker. De jobbar mot såväl kandidater i Öresundsregionen, hela Sverige och globalt. Tillsammans utvecklar de kontinuerligt sina verktyg för att hålla sig ajour angående vilka nätverk som för stunden är mest relevanta för olika typer av kompetenser och roller på olika marknader.

Talent Acquisition Manager

Alla våra TA-managers, även kallade TAM:ar, är seniora inom IT-rekrytering. De har en gedigen erfarenhet av att intervjua och rekrytera utvecklare och tekniker. Ofta får våra TA-managers stort ansvar hos våra kunder. De tillför ett initierat perspektiv om vad som krävs för att lyckas med IT-rekryteringar. Små detaljer kan göra stor skillnad och det är därför viktigt att alla delar i rekryteringsprocessen utvärderas under arbetets gång. I syfte att kontinuerligt utveckla processen har vi med våra kunder avstämningsmöten en gång i veckan där TAM:en deltar.

5. Referenstagning

Vi är vana att ta referenser och vet var kryphålen kan finnas. Referenstagning är mycket svårare än vad man kan tro och en avgörande del för en grundlig rekrytering.

6. Employer Branding

Alla företag har ett arbetsgivarvarumärke, ditt ”Employer Brand”. Det är en av de viktigaste faktorerna när du vill locka talanger till din organisation. Arbetsgivare har mycket att vinna på att jobba med Employer Branding.

Ants Tech Recruiters har omfattande erfarenhet att kartlägga fördelar och nackdelar med en arbetsplats. Ofta leder vårt arbete till att lyfta fram fördelar som tidigare blivit kommunicerat otydligt samt att hantera eventuella utvecklingspotential klokt. På så vis ökar intresset märkbart bland intressanta sökanden. Vår specialisering gör att vi har en initierad bild av vad utvecklare och drifttekniker värdesätter när de söker ett nytt jobb, ofta handlar det om faktorer som våra kunder tidigare inte uppmärksammat.

När en kartläggning är genomförd ser man över alla kontaktytor som man har mot potentiella arbetstagare, exempelvis:

  • Hur utformas annonsering av en tjänst?
  • Hur bemöts en kandidat när hen söker ett jobb på er hemsida eller via mejl?
  • Hur formulerar vi kontakterna med eventuella kandidater i en searchprocess?
  • Hur utformar vi en intervju?
  • Hur presenterar vi arbetsplatsen för en kandidat?

Ants kan även hjälpa ditt företag att utveckla er externa kommunikation av ert employer brand. Vi erbjuder bland annat marknadsrelaterade produkter inom filmproduktion och utveckling av karriärsidor. Kontakta oss för att prata om ert behov!

IT-rekrytering Malmö med Ants

Executive Search Malmö

Chefsrekrytering är ett område som ofta förutsätter god erfarenhet och lokalkännedom. Ants Tech Recruiters har sedan länge varit främst inom rekrytering av IT-chefer och management inom IT. CTO, CIO, COO, techlead, utvecklingschef, teknikchef och liknande roller är alla en del av vårt basutbud. På senare år har vi fått förtroendet allt oftare att även rekrytera tyngre chefer högre upp i hierarkin och ibland även chefsroller och executive roller som inte är IT och technära. Därav har vi tagit fram Ants Executive Search i Malmö som är ett tillvägagångssätt som passar tunga Executive rekryteringar.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar med IT-rekrytering och IT-rekrytering Malmö. Fyll i formuläret längst ned på sidan så kontaktar vi dig!

Vi är ledande i att hjälpa företag attrahera, utvärdera och tillsätta roller på och kring utvecklings- och driftavdelningar.

Vanligt förekommande frågor om IT-rekrytering Malmö

Är det svårt att rekrytera inom IT i Malmö?

Förr var det enklare att rekrytera inom IT i Malmö jämfört med Stockholm och Göteborg. De senaste åren har vi märkt att kompetensbristen även satt sina spår på Malmö och att det blivit allt svårare att lyckas.

Hur lyckas jag med IT-rekrytering i Malmö?

För att lyckas krävs det att först och främst hitta kandidaterna med rätt kompetens för tjänsten. Exakt vad som är speciellt med företaget och varför man ska jobba där måste sedan kommuniceras ut direkt vid den första kontakten.

Går det att mäta IT-rekrytering i Malmö?

Ja. Genom att mäta till exempel svars- och intressefrekvens går det att se hur IT-rekrytering skiljer sig i Malmö mot resten av Sverige. Det går även att i ett rekryteringsprojekt se avvikelser och arbeta agilt för att nå slutmålet med en lyckad rekrytering.

Måste jag ta in experthjälp för att lyckas?

I och med att IT-rekrytering har blivit allt mer utmanande i Malmö kan det vara bra att ta in en specialiserad rekryteringbyrå mot tech. De duktigaste tech-talangerna har ofta redan bra arbeten och får meddelanden från rekryterare varje dag.

IT-rekrytering Malmö

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!