Rekrytera UX Lead

Personer sitter runt ett bord vid laptops och pratar om att rekrytera en UX Lead.

Varför ska du rekrytera en UX Lead?

I dagens affärsvärld, där användarupplevelsen (UX) spelar en avgörande roll för företags framgång, har betydelsen av rollen som UX Lead aldrig varit viktigare. För det första ansvarar en UX Lead för att hantera och leda designprocessen för användarupplevelser inom ett företag eller projekt. Dessutom spelar de en central roll i att säkerställa att produkter, tjänster eller digitala upplevelser är intuitiva, användarvänliga och möter målgruppens behov och förväntningar.

Vill du ha högre kundnöjdhet, ökat användarengagemang och bättre affärsresultat? Då är det dags att rekrytera en UX Lead. Låt oss på Ants hjälpa dig att hitta rätt kandidat!

Rollbeskrivning & arbetsuppgifter

En UX Lead är en senior medlem i designteamet som bär det övergripande ansvaret för att leda och utveckla UX-strategier. De samarbetar med utvecklare, produktägare och andra intressenter för att se till att användarcentrerade designprinciper inkorporeras i samtliga steg i produktutvecklingen. Rollen kräver teknisk expertis och ingående förståelse för användarbeteenden och designprinciper.

Arbetsuppgifterna för en UX Lead kan variera, men inkluderar vanligtvis:

  • Ledning och strategi: Utveckla och implementera övergripande UX-strategier som stämmer överens med företagets mål.
  • Användarundersökningar: Planera och genomföra användarundersökningar, intervjuer och tester för att samla in användarinsikter.
  • Design och prototyper: Skapa wireframes, mockups och prototyper för att visualisera designkoncept.
  • Leda teamet: Leda och guida UX-designers och andra teammedlemmar, samt främja en användarcentrerad kultur inom företaget.
  • Samarbete: Arbeta nära med utvecklingsteamet för att säkerställa att designlösningar är tekniskt genomförbara och att de implementeras korrekt.
  • Feedback och förbättringar: Samla in och analysera feedback från användare för kontinuerlig förbättring av produkter och tjänster.
Två personer sitter framför en laptop och pratar om att rekrytera en UX Lead.

Vanliga egenskaper för rollen

En framgångsrik UX Lead bör besitta flera viktiga egenskaper, inklusive ledarskap, vilket innebär förmågan att inspirera och leda teamet mot gemensamma mål. Roller kräver analytisk förmåga för att kunna analysera användardata och översätta insikter till designförbättringar. Vidare ger god kommunikationsförmåga färdigheter i att tydligt kommunicera idéer och designbeslut till intressenter. Kreativitet möjliggör skapande av innovativa och användarvänliga designlösningar. Slutligen är empati en central egenskap som bidrar till en djup förståelse och empati för användarna, vilket i sin tur är avgörande för att kunna skapa användarcentrerade produkter.

Techstack

En UX Lead behöver ofta vara bekant med ett brett spektrum av verktyg och teknologier, inklusive:

  • Designverktyg: Adobe XD, Sketch, Figma
  • Prototyping: InVision, Axure
  • Användartestning: UsabilityHub, Hotjar
  • Analysverktyg: Polymer, Akkio
  • Samarbetsverktyg: Jira, Confluence, Slack
Tre personer sitter runt ett bord och pratar om att rekrytera en UX Lead.

Ants Executive hjäper dig att rekrytera UX Leads

Rekryteringen av UX Leads kan innebära ett tidskrävande och omfattande arbete. För att underlätta har vi på Ants genom vår modell Executive Search skapat en högkvalificerad och kompetensbaserad process, vilken vi anpassar efter ditt företags specifika behov.

Dags att rekrytera UX Leads? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!