Rekrytering Ingenjörer

Rekrytering av ingenjörer är utmanande. Bakgrunden är att det länge varit brist på duktiga ingenjörer då deras kunskaper är eftertraktade. Ants är specialiserad på att rekrytera ingenjörer sedan många år tillbaka. Numer är vi ledande såväl vid mindre och enstaka behov, men även när de kommer till de största bolagen med enorma behov.

Rekrytering ingenjörer

Rekrytering ingenjörer i Stockholm: Möte med nutidens utmaningar

I över ett decennium har Stockholm, liksom resten av Sverige och världen, brottats med en växande brist på ingenjörer vilket har gjort rekrytering av ingenjörer till en utmaning. Med den snabba takten i digitaliseringen ökar efterfrågan på de som driver denna förändring: utvecklare och ingenjörer. Trots skolväsendets ansträngningar att snabba på utbildningen, fortsätter intresset för tekniska karriärer att vara otillräckligt för att möta efterfrågan på kvalificerad expertis.

Vad gör en ingenjör inom IT och teknik?

Ingenjörer inom IT och teknik spelar en central roll i att forma framtidens digitala landskap. Dessa yrkespersoner är avgörande i utvecklingen av innovativa lösningar som driver tekniska framsteg. De arbetar med allt från mjukvaruutveckling till systemintegration och dataanalys.

En ingenjörs arbetsuppgifter kan innefatta:

  • Skapa och implementera nya program
  • Förbättra existerande system
  • Säkerställa dataintegritet
  • Analysera komplexa informationsflöden
  • Arbetat kan ockaå handla om att konstruera och bygga prototyper av maskiner, kretskort eller programvara, samt utvärdera processer och undersöka olika materials egenskaper.

De samarbetar ofta i tvärfunktionella team och bidrar med sin tekniska expertis till olika projekt, vilket gör dem till en oumbärlig del av varje teknikfokuserat företag. Med en ständigt utvecklande teknikvärld är ingenjörer inom IT och teknik inte bara lösningsskapare, utan också framtidsformare som anpassar och förnyar tekniska miljöer för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Antsare sitter tillsammans i en soffa och pratar om rekrytering ingenjörer.

Hur genomför jag en rekrytering av en ingenjör?

Att rekrytera kvalificerade ingenjörer i dagens snabbt utvecklande techvärld kräver en noggrant utformad strategi. Bristen av ingenjörer i Sverige är stor, och den blir inte mindre eftersom ingenjörer  dessutom är nyckeln till industrins gröna omställning med de stora projekt som ska göra Sverige världsledande inom fossilfritt stål och gröna batterier.

Det handlar inte bara om att hitta rätt kandidater, utan också om att förstå och matcha de specifika behoven inom techsektorn. Vi på Ants Tech Recruiters har över 15 års erfarenhet av att rekrytera ingenjörer. Vi har väl genomarbetad steg-för-steg-guide som belyser våra beprövade metoder för att effektivt rekrytera toppingenjörer. Genom att följa dessa steg säkerställer vi att vi inte bara når ut till rätt kandidater, utan även att vi framgångsrikt ansluter dem med arbetsgivare som söker deras unika kompetens och erfarenheter.

1. Definiera målgruppen noggrant

Nyckeln till framgångsrik rekrytering inom teknik börjar med en klar definition av målgruppen. En välutformad kravprofil är avgörande. Den ska inte bara specificera de kvalifikationer och egenskaper som efterfrågas, utan också vara realistisk och i linje med de ingenjörer som är möjliga att attrahera.

2. Samarbete med rekryterande chef

För att säkerställa framgång är det kritiskt att alla inblandade i rekryteringsprocessen, särskilt den rekryterande chefen, är djupt engagerade i hela processen. Det innebär regelbunden kommunikation och flexibilitet att anpassa kravprofiler, annonsering och kommunikationsstrategier efterhand som projektet utvecklas.

3. Talent Acquisition Consultant (TA-konsult) från Ants

TA-konsulten är den operativa ryggraden i rekryteringsprocessen. De ansvarar för att identifiera och engagera potentiella kandidater, vilket kräver en djup förståelse för målgruppen och deras behov. Konsulten spelar en avgörande roll i att forma och leda rekryteringsstrategin för att säkra rätt matchning mellan ingenjör och arbetsgivare.

4. Personlig och relevant kontakt

När ingenjörer kontaktas av rekryterare, är det avgörande att interaktionen upplevs som personlig, relevant och trovärdig. Detta kräver att rekryterare, inklusive TA-konsulter, har förmågan att föra tekniska dialoger och förstå ingenjörernas unika kompetens och karriärmål. Genom vår unika och genomarbetade attraction strategy når vi ut till toppkandidater på ett innovativt och personligt sätt.

En person arbetar bredvid sin kollega vid sin dator med att rekrytera ingenjörer.

Effektiv ingenjörsrekrytering för ledande företag och stora organisationer

I dagens snabbfotade techvärld, är efterfrågan på ingenjörer med specialiserad kompetens högre än någonsin, särskilt inom ledande företag och omfattande organisationer. Detta gäller både företag som är direkt inriktade på teknik samt de med bredare verksamhetsområden. Stora företag, oavsett deras kärnverksamhet, står inför unika utmaningar när det gäller att attrahera och behålla ingenjörstalanger.

Anpassade rekryteringsstrategier för olika organisationstyper

Vår erfarenhet har visat att rekryteringsbehoven varierar betydligt mellan olika typer av organisationer. För större företag och multinationella koncerner är rekryteringsprocessen ofta mer komplex och kräver skräddarsydda lösningar. Dessa organisationer behöver en rekryteringspartner som inte bara förstår deras specifika tekniska behov, utan också deras kultur och långsiktiga vision. Genom att anpassa vår metod och strategi kan vi framgångsrikt rekrytera och matcha de bästa ingenjörstalangerna med lämpliga arbetsgivare för ditt bolag.

Som exempel på vårt arbete med framstående företag, kan man lyssna på Techrekpodden där Peter Vincent från Scania delger sina erfarenheter och perspektiv på rekryteringsprocessen för ingenjörer.

Utvecklingen av arbetsgivarvarumärken inom ingenjörsrekrytering

Förändringar i ingenjörernas preferenser av arbetsgivare har genomgått en markant förändring under de senaste åren. Historiskt sett har stora, etablerade företag varit toppval för ingenjörer som sökte stabil och långvarig anställning. Denna trend bidrog till en jämn ström av kvalificerade kandidater till lediga ingenjörstjänster inom dessa organisationer. Nyligen har dock en signifikant förskjutning skett. Allt fler ingenjörer dras nu till mindre, uppstartsföretag och innovativa verksamheter. Denna förändring innebär att traditionella industribolag inte längre dominerar som de mest eftertraktade arbetsgivarna bland ingenjörer, vilket öppnar upp för nya rekryteringsmöjligheter och utmaningar för dessa företag. Här kan vi på Ants hjälpa till.

Ants är specialiserad på rekrytering av ingenjörer sedan många år tillbaka. Numer är vi ledande såväl vid mindre och enstaka behov men även när de kommer till de största bolagen med enorma behov.

De stora bolagen vaknar till

Storbolagen har börjat uppmärksamma denna utmaning. Idag finns satsningar att aktivt bygga ett varumärke i gruppen ingenjörer i högre grad än tidigare. Man ser även merx och mer fördelar i ett uppsökande rekryteringsarbete där specifika förutsättningar på avdelningar och rekryterande chefer kan lyftas fram så att rätt ingenjörer får upp ögonen för de tjänster som man erbjuder.
Det är även mer och mer vanligt att man inom Employer Branding och dyl. mindre utgår från övergripande storbolagsbudskap. Oftare lyfter man fram intressanta personer och delar som ligger närmare specifika utlysta tjänster.

Hur stor är bristen på ingenjörer?

Sedan tio år har bristen på ingenjörer ökat. Digitaliseringen kräver allt mer resurser och få är de företag och organisationer idag som inte behöver ha en strategi och en kapacitet för att digitaliseras.
Många analyser pekar på bristen och även att den lär kvarstå framöver.

Ants engagerar sig i IT&Telekomföretagen för att minska bristen på ingenjörer

Det finns all anledning till engagemang kring hur vi på olika vis kan minska bristen på ingenjörer. Ants har sedan många år även arbetat politiskt med olika frågor i ämnet. Vi har även sedan länge engagerat oss i IT&Telekomföretagen för att tillsammans med branschen förbättra situationen. Bland annat är vi där en del av styrelsen till IT-kompetensrådet.

Speciellt verkar vi för att fler kvinnor skall välja ingenjörsyrket och att Sverige skall lyckas locka bra ingenjörer från utlandet.

Läs mer om rekrytering av ingenjörer

Här kan du läsa mer om hur vi rekryterar Ingenjörer: IT-rekrytering

Storbolagens respons på förändringar inom ingenjörsrekrytering

Medvetenheten om de förändrade trenderna inom arbetsmarknaden har lett till att storbolagen börjat anpassa sina rekryteringsstrategier. Många bolag fokuserar nu mer på att bygga upp sina varumärken riktade mot ingenjörer, genom att lyfta fram unika aspekter av sina arbetsmiljöer och karriärmöjligheter. Detta innebär ett ökat fokus på riktade och strategiska rekryteringsinsatser, där varje avdelning och rekryterande chef spelar en viktig roll i att dra till sig de rätta talangerna med anpassade budskap. Dessutom blir employer branding alltmer inriktad på specifika, intressanta roller och individer inom organisationen snarare än generella företagsbudskap.

Ants aktiva roll i att minska ingenjörsbristen

Ants har tagit en aktiv roll i att adressera bristen på ingenjörer. Genom vårt engagemang i IT&Telekomföretagen och vår position i styrelsen för IT-kompetensrådet arbetar vi för att hitta lösningar på denna brist. En viktig del av vårt arbete är att uppmuntra fler kvinnor att välja ingenjörsyrket och att locka internationell ingenjörstalang till Sverige, som en del av vår bredare vision att stärka tekniksektorn i landet. En annan del är att vi fortsätter bygga vidare på vårt breda och gedigna nätverk av ingenjörer.

För en mer detaljerad överblick över vår metodik i rekryteringen av ingenjörer, besök vår sida om IT-rekrytering.

Vanligt förekommenade frågor

Hur rekryterar man ingenjörer?

Det finns olika sätt för att lyckas med rekrytering av ingenjörer. Ofta är det effektivt att söka upp de kandidater med rätt kompetens istället för att söka via enbart annons. Därefter är det viktigt att ta reda på vad ni som företag har som lockar med att jobba hos er, och kommunicera ut det till kandidaterna.

Är det svårt att rekrytera ingenjörer?

Digitaliseringen har fört med sig att behovet att ingenjörer är större än hur många som faktiskt finns. Kompetensbristen gör det till en utmaning att som arbetsgivare stå ut och rekrytera ingenjörer.

Behöver man ta in extern hjälp för att lyckas?

I och med att det har blivit allt svårare att lyckas med rekrytering av ingenjörer kan det vara aktuellt att ta in en specialiserad rekryteringsbyrå. Så slipper företaget allt tidskrävande arbete på uppsökandet av kandidater och ökar chanserna till en lyckad rekrytering.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!