Nätverkstekniker

En nätverksteknikers arbetsuppgifter består ofta av underhåll, säkerhet, drift och installation av
företagets nätverk. En central och viktig roll i organisationen där det krävs att personen både kan
arbeta proaktivt och under tidspress då det kan skada mycket om nätverket ligger nere under för
långa perioder. Att rekrytera nätverkstekniker är som många andra roller inom IT utmanande och
kräver ett tidskrävande searcharbete för att hitta rätt kandidat som passar in på företaget.

Missa inte