Vad är syftet med rapporten?

Syftet med rapporten är att visa hur vi med hjälp av nyckeltal kan illustrera rekryteringsläget inom IT & tech-branschen och hur vi genom mätbarhet kan prognostisera och beräkna relevanta nyckeltal inom rekrytering. Det gör att vi kan sätta rätt förväntningar på tidsåtgång och kostnad i våra rekryteringsuppdrag. Genom att jämföra statistiken från specifika uppdrag mot rapporten kan vi snabbt identifiera felaktigheter och och rätta till dessa för att nå slutmålet med en lyckad rekrytering.

Läs eller ladda ned rapporten här:

Ants-statistikrapport-2020-2.0Ladda ner

Om ni är intresserade av att höra mer om hur vi arbetar med datadriven rekrytering eller vill diskutera rapporten är ni välkomna att kontakta oss på rekrytering@ants.se eller via kontaktformuläret nedan.

För första gången släpper Ants nu en rapport med lönestatistik för IT-sektorn. Rapporten baseras på de vanligaste tillsättningarna vi gjort de senaste 3 åren, det handlar om alltifrån rena utvecklarroller till mjukare roller som exempelvis testare och testledare. Rapporten tar hänsyn till specifik roll, antal års erfarenhet och kön. Som ett komplement till vår årliga statistikrapport ger denna rapport ytterligare insikt i löneläget på den svenska IT-marknaden.

Vi på Ants har länge arbetat med datadriven rekrytering och våra nyckeltal ligger ofta som grund när vi startar upp ett nytt projekt. Här efterfrågar våra kunder många gånger även statistik kring lön. Denna information, tillsammans med våra övriga nyckeltal, gör att vi kan sätta rätt förväntningar inför rekryteringsprocessen och inför potentiella löneförhandlingar.

Läs rapporten här: Lönestatistik

Ants ledande statistikrapport för IT-rekrytering.

Äntligen har det åter igen blivit dags att släppa Ants nya årliga statistikrapport. Rapporten är relevant för dig som arbetar med rekrytering inom IT eller bara är intresserad av ämnet. Den ger dig relevanta insikter och nyckeltal om läget inom IT-rekrytering, vilka kanaler som fungerar bäst och våra tankar om siffrorna.

Vi på Ants har länge arbetat med datadriven rekrytering och rapporten ligger ofta som grund när vi startar upp ett nytt projekt. Den ger oss en vägvisning i vad vi kan förvänta oss i rekrytering av olika roller och gör att vi kan sätta rätt förväntningar.

Läs rapporten här:
Ants statistikrapport

Analytic Hour, Digitalt möte om statistik inom techrekrytering

Ants Tech Recruiters inleder hösten med att köra en digital frukost där vi just diskuterar statistik och rekrytering. En djupdykning i analys och KPI:er som är relevanta för att lyckas inom tech. Oavsett om området är nytt för dig eller om du är proffs lär diskussionerna vara relevanta och intressanta.

Vad kan du mäta och hur? Vad är dina insikter och erfarenheter? Vi kommer att dela våra sätt att arbeta med statistik och datadriven rekrytering och hoppas få höra mer om hur andra gör.

Hur byggde statistik Ants Tech Recruiters?

När Ants för 10 år sedan började uppleva IT-rekrytering som utmanande var det siffror som visade på denna trend. I en insikt att det mesta är mätbart inom techrekrytering började vi mäta allt vi gjorde. Vi såg då att det fanns en långsiktig trend att det gick allt trögare att rekrytera inom tech. Bristen på arbetskraft inom den digitala sektorn började bli tydlig.

Vi fattade ett strategiskt beslut att satsa på att hitta en ny rekryteringsmodell som fungerade för denna typ av utmanande rekrytering. För att se vad som fungerade bra och mindre bra utökade vi då vår sifferanalys. Vi började årligen sammanställa siffror och rapporter och vad som var rätt och fel väg att gå synliggjordes steg för steg.

Exempel på insikter vi fick var:

-Svarsfrekvensen ökar markant om man arbetar i kundens namn.

-Små skillnader i budskapet gör stora skillnader i såväl svar som intresse. A/B-testning gör avgörande skillnad i resultatet.

-Nyckeltal identifierar ofta redan 2-3 veckor in i en rekryteringsprocess om denna kommer bli framgångsrik.

-Nyckeltal identifierar vilka delar i en rekryteringsprocess som bör utvecklas. Exempelvis är det inte ovanligt att det tidiga intresset och inflödet av kandidater är dåligt samtidigt som de kandidater som träffar kund i hög grad vill ha en anställning eller vise versa.

-Statistik och nyckeltal säkerställer att arbetet bedrivs effektivt långt innan man är nära att landa en rekrytering.

-Nyckeltal varierar över tid som funktion av årstid, konjunktursvängningar och förändringar i samhället.

-Arbetskulturen påverkas av om man mäter nyckeltal och resultat. Fel hanterat skapar det problem, rätt utfört leder det till trivsel och ökad produktion.

-Kunder är måna om att insatser från leverantörer är mätbara och transparenta.

-Nyckeltal skiljer sig avsevärt mellan branscher, typ av företag och individuella skillnader mellan företag. Varumärke är bara en liten del i dessa skillnader.

-HR mäts för lite. Det gör att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för företag ofta hanteras fel då data och underlag saknas i ledningsarbetet.

Listan kan göras mycket längre. Kort sagt: ju mer vi mäter desto fler insikter får vi som utvecklar vår leverans och vår affär!

Statistik som strategi

Fördelarna att mäta är övergripande och i viss mån självklara. Likväl är det förvånande hur ofta HR och även rekrytering missar att mäta. Till viss del beror nog detta på att HR historiskt har handlat om annat än siffror och statistik. Omställning till datadrivet arbetssätt hindras även delvis av föreställningen att statistikuppföljning upplevs som bevakande av anställdas insats. Vår erfarenhet är att det absolut kan vara ett mycket stort problem om man hanterar det fel.

Rätt utfört ger statistik stöd åt både beställare och utförare i alla projekt. Det finns en trygghet i att alla som är involverade i HR eller rekryteringsarbete har gemensam syn på vad som krävs operativt för framgång. Om framgångsfaktorerna är mätbara ger det en trygghet och en gemensam syn kring insatser. Stress och osäkerhet är en utmaning speciellt inom rekrytering. Ofta är det pressade organisationer som ligger efter med rekrytering och därmed förväntas ofta besked om när man kan räkna med att landa rätt. Nyckeltal kan underlätta att ge transparens och svar även tidigt i processerna.

Nyckeltal, Statistik och Prognoser i Ants rekrytering

Ants IT-rekrytering är format och uppbyggt kring statistik.

Läs mer om vår rekrytering genom att klicka här: IT-rekrytering

Jobbar du med mätbarhet och datadriven rekrytering eller vill du börja? På Ants arbetar vi med statistik och nyckeltal i alla våra processer för att kunna göra prognoser, kvalitetsutveckla och sätta rätt förväntningar. Nu har vi tagit fram en rapport baserad på 382 rekryteringar från 2018 och fram till sommaren 2019. I rapporten hittar du allt från intressanta nyckeltal till våra tankar kring rekryteringsläget i tech-branschen.  

Läs rapporten här:

Ants statistikrapport

Ants recruitment statistics and key figures

    I filmklippet nedan så berättat Mathilda och Samuel från Ants mer om rapporten:

Vlogg om Ants rekryteringsindex som bygger på våra rekryteringar under 2017 och första kvartalet 2018.

Ants rekryteringsindex är en rapport med nyckeltal från våra rekryteringsprocesser inom IT-branschen. Materialet baseras på närmare 200 rekryteringar under 2017 samt Q1 2018. Dessa är gjorda hos bolag i varierande branscher med skiftande styrka i varumärken och förutsättningar, vilket skapar både spridning och variationer i nyckeltalen. De roller som utgör underlaget är främst tekniska utvecklartjänster. Underlaget innehåller en nödvändig uppdelning mellan produkt-och konsultbolag då dessa två kategorier har olika utmaningar som vi kan utläsa i resultatet.

Syftet med denna rapport är att illustrera rekryteringsläget inom IT-branschen samt att visa hur vi med hjälp av mätbarhet kan ta fram rimliga prognoser, felsöka i processer och sätta rätt förväntningar hos beställare. Att utgå från våra nyckeltal ger oss inte minst ett agilt arbetssätt där vi snabbt kan förändra och utvecklas. Rapporten riktar sig till alla som vill ta del och berörs av den, däribland våra nuvarande och potentiella kunder.

Läs rapporten här: Ants rekryteringsindex