Ants ledande statistikrapport för IT-rekrytering.

Äntligen har det åter igen blivit dags att släppa Ants nya årliga statistikrapport. Rapporten är relevant för dig som arbetar med rekrytering inom IT eller bara är intresserad av ämnet. Den ger dig relevanta insikter och nyckeltal om läget inom IT-rekrytering, vilka kanaler som fungerar bäst och våra tankar om siffrorna.

Vi på Ants har länge arbetat med datadriven rekrytering och rapporten ligger ofta som grund när vi startar upp ett nytt projekt. Den ger oss en vägvisning i vad vi kan förvänta oss i rekrytering av olika roller och gör att vi kan sätta rätt förväntningar.

Läs rapporten här:
Ants statistikrapport

Analytic Hour, Digitalt möte om statistik inom techrekrytering

Ants Tech Recruiters inleder hösten med att köra en digital frukost där vi just diskuterar statistik och rekrytering. En djupdykning i analys och KPI:er som är relevanta för att lyckas inom tech. Oavsett om området är nytt för dig eller om du är proffs lär diskussionerna vara relevanta och intressanta.

Vad kan du mäta och hur? Vad är dina insikter och erfarenheter? Vi kommer att dela våra sätt att arbeta med statistik och datadriven rekrytering och hoppas få höra mer om hur andra gör.

Hur byggde statistik Ants Tech Recruiters?

När Ants för 10 år sedan började uppleva IT-rekrytering som utmanande var det siffror som visade på denna trend. I en insikt att det mesta är mätbart inom techrekrytering började vi mäta allt vi gjorde. Vi såg då att det fanns en långsiktig trend att det gick allt trögare att rekrytera inom tech. Bristen på arbetskraft inom den digitala sektorn började bli tydlig.

Vi fattade ett strategiskt beslut att satsa på att hitta en ny rekryteringsmodell som fungerade för denna typ av utmanande rekrytering. För att se vad som fungerade bra och mindre bra utökade vi då vår sifferanalys. Vi började årligen sammanställa siffror och rapporter och vad som var rätt och fel väg att gå synliggjordes steg för steg.

Exempel på insikter vi fick var:

-Svarsfrekvensen ökar markant om man arbetar i kundens namn.

-Små skillnader i budskapet gör stora skillnader i såväl svar som intresse. A/B-testning gör avgörande skillnad i resultatet.

-Nyckeltal identifierar ofta redan 2-3 veckor in i en rekryteringsprocess om denna kommer bli framgångsrik.

-Nyckeltal identifierar vilka delar i en rekryteringsprocess som bör utvecklas. Exempelvis är det inte ovanligt att det tidiga intresset och inflödet av kandidater är dåligt samtidigt som de kandidater som träffar kund i hög grad vill ha en anställning eller vise versa.

-Statistik och nyckeltal säkerställer att arbetet bedrivs effektivt långt innan man är nära att landa en rekrytering.

-Nyckeltal varierar över tid som funktion av årstid, konjunktursvängningar och förändringar i samhället.

-Arbetskulturen påverkas av om man mäter nyckeltal och resultat. Fel hanterat skapar det problem, rätt utfört leder det till trivsel och ökad produktion.

-Kunder är måna om att insatser från leverantörer är mätbara och transparenta.

-Nyckeltal skiljer sig avsevärt mellan branscher, typ av företag och individuella skillnader mellan företag. Varumärke är bara en liten del i dessa skillnader.

-HR mäts för lite. Det gör att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för företag ofta hanteras fel då data och underlag saknas i ledningsarbetet.

Listan kan göras mycket längre. Kort sagt: ju mer vi mäter desto fler insikter får vi som utvecklar vår leverans och vår affär!

Statistik som strategi

Fördelarna att mäta är övergripande och i viss mån självklara. Likväl är det förvånande hur ofta HR och även rekrytering missar att mäta. Till viss del beror nog detta på att HR historiskt har handlat om annat än siffror och statistik. Omställning till datadrivet arbetssätt hindras även delvis av föreställningen att statistikuppföljning upplevs som bevakande av anställdas insats. Vår erfarenhet är att det absolut kan vara ett mycket stort problem om man hanterar det fel.

Rätt utfört ger statistik stöd åt både beställare och utförare i alla projekt. Det finns en trygghet i att alla som är involverade i HR eller rekryteringsarbete har gemensam syn på vad som krävs operativt för framgång. Om framgångsfaktorerna är mätbara ger det en trygghet och en gemensam syn kring insatser. Stress och osäkerhet är en utmaning speciellt inom rekrytering. Ofta är det pressade organisationer som ligger efter med rekrytering och därmed förväntas ofta besked om när man kan räkna med att landa rätt. Nyckeltal kan underlätta att ge transparens och svar även tidigt i processerna.

Nyckeltal, Statistik och Prognoser i Ants rekrytering

Ants IT-rekrytering är format och uppbyggt kring statistik.

Läs mer om vår rekrytering genom att klicka här: IT-rekrytering

För första gången släpper Ants nu en rapport med lönestatistik för IT-sektorn. Rapporten baseras på de vanligaste tillsättningarna vi gjort de senaste 3 åren, det handlar om alltifrån rena utvecklarroller till mjukare roller som exempelvis testare och testledare. Rapporten tar hänsyn till specifik roll, antal års erfarenhet och kön. Som ett komplement till vår årliga statistikrapport ger denna rapport ytterligare insikt i löneläget på den svenska IT-marknaden.

Vi på Ants har länge arbetat med datadriven rekrytering och våra nyckeltal ligger ofta som grund när vi startar upp ett nytt projekt. Här efterfrågar våra kunder många gånger även statistik kring lön. Denna information, tillsammans med våra övriga nyckeltal, gör att vi kan sätta rätt förväntningar inför rekryteringsprocessen och inför potentiella löneförhandlingar.

Läs rapporten här: Lönestatistik

Idag så nördar vi ner oss i statistik och siffror kopplat till rekrytering av ingenjörer. Måns Westerlund arbetar på Linti Group som är en HR Tech startup. Där utvecklar han plattformen Linti Insights som samlar data om ingenjörer. Vi får lära oss hur man kan använda verktyget och ger oss flera smakprov på data. Vi får bland annat höra om vilka sektorer de arbetar inom, hur olika grupper av ingenjörer skiljer sig mot varandra, vad som lockar mest vid ett nytt jobb och vart man vill bo.

 

För att nå dessa ingenjörer krävs bra sourcingkunskaper. Läs mer om Ants Sourcingutbildning som Carl-Johan nämner i början av avsnittet.

 

Lyssna på avsnittet nedan eller sök på Techrekpodden i din podcastapp.

 

Här berättar Måns om Linti Insights:

IT-branschen har länge varit utmanande att rekrytera inom, och i mars när coronakrisen slog till mot företagen i Sverige så var det många som undrade hur förutsättningarna att rekrytera inom tech skulle påverkas.  Vissa trodde att det skulle bli ännu svårare att lyckas då många kandidater värnade om sin heltidsanställning mer än innan. Vissa hävdade dock tvärt om att det skulle mindre tufft att rekrytera inom IT då så många blivit uppsagda samtidigt som många företag direkt stoppade sin rekrytering. På Ants är vi inte så mycket för att tycka till eller gissa, så vi tog fram statistik för att få svar på frågan – hur har Corona påverkat rekrytering inom IT?

Hur påverkade Corona möjligheten att rekrytera inom tech?

Vi gick alltså in och kollade 6 slumpvalda kunders rekryteringsstatistik veckorna innan Corona slog till och jämfört dessa med veckorna från Coronas intåg fram tills semestern. Resultatet blev att hälften av dessa fick ökad svarsprocent med upp till 10 procentenheter. Dessa kunder hade även en klart ökad intressefrekvens. Samtidigt minskade svars- och intressefrekvensen markant hos en kund.

Självklart inget statistiskt säkert underlag men vår hypotes är att trygga arbetsgivare har lättare att anställa i samband med Corona, helt enkelt för att det finns fler kandidater på marknaden. Samtidigt får arbetsgivare som upplevs som mindre trygga det svårare speciellt att attrahera utvecklare och programmerare som idag sitter på trygga anställningar.

Hur bör man rekrytera i dessa Coronatider?

Vår första slutsats är att man bör passa på. Det finns fler och bättre kandidater tillgängliga och det är en möjlighet för bolag att passa på att rekrytera när arbetsmarknaden är sval. (Eller mindre stekhet kanske är bättre formulering när vi pratar just techrekrytering.)

Andra slutsatsen är att man bör anpassa budskap, rekryteringsprocess och erbjudande till rådande tider. Kanske är det mer vanskligt att kräva provanställning i 6 månader än vad som är fallet i mer normala tider. Kanske bör man vara redo att hantera fler frågeställningar kring finansiering och kundsituation. Ju mer man lyckas anpassa desto större chans att man kan se möjligheter i denna märkliga period.

Tredje slutsatsen är att annonsering funkar bättre. Vi såg en markant skillnad i utfallet från annonsering. Att i tuffa tider vara den som rekryterar sticker ut på ett positivt sätt. Ett välformulerat budskap både sprids och konverterar i form av ansökningar bättre än normalt.

Hur ser hösten ut?

Det är alltid vanskligt att prognostisera framtiden. Fingret i luften just nu ger dock en bild av att situationen tydligt är på väg att normaliseras. Pandemiläget kan självklart återigen vända mot det sämre men den extrema situation som upplevdes i våras känns inte sannolik. Därav gäller det för bolag som vill passa på att rekrytera nu när kandidaterna är många att agera. De bolag som är snabbast att agera när kriser kommer men även snabbast att återgå till tillväxt när tiderna är bättre brukar gå vinnande ur föränderliga tider.

 

För mer data och analyser, se vår senaste årsrapport om statistik och nyckeltal inom techrekytering:

Statistikrapport för IT-rekrytering

 

Läs mer om IT-rekrytering:

IT-rekrytering

Här kan du läsa en ytterligare analys hur Covid-19 har påverkat IT-rekryteringsbranschen:

https://www.voltinternational.com/blog/2020/05/how-covid-19-has-affected-the-recruitment-drive-for-tech-professionals

Jobbar du med mätbarhet och datadriven rekrytering eller vill du börja? På Ants arbetar vi med statistik och nyckeltal i alla våra processer för att kunna göra prognoser, kvalitetsutveckla och sätta rätt förväntningar. Nu har vi tagit fram en rapport baserad på 382 rekryteringar från 2018 och fram till sommaren 2019. I rapporten hittar du allt från intressanta nyckeltal till våra tankar kring rekryteringsläget i tech-branschen.

 

Läs rapporten här:

Ants statistikrapport

Ants recruitment statistics and key figures

 

  I filmklippet nedan så berättat Mathilda och Samuel från Ants mer om rapporten: