Ants statistikrapport 2019

IT-rekrytering i Malmö

Ants ledande statistikrapport för IT-rekrytering.

Vi har nu släppt en ny rapport som du hittar här. 

Äntligen har det åter igen blivit dags att släppa Ants nya årliga statistikrapport. Rapporten är relevant för dig som arbetar med rekrytering inom IT eller bara är intresserad av ämnet. Den ger dig relevanta insikter och nyckeltal om läget inom IT-rekrytering, vilka kanaler som fungerar bäst och våra tankar om siffrorna.

Vi på Ants har länge arbetat med datadriven rekrytering och rapporten ligger ofta som grund när vi startar upp ett nytt projekt. Den ger oss en vägvisning i vad vi kan förvänta oss i rekrytering av olika roller och gör att vi kan sätta rätt förväntningar.

Läs rapporten här:
Ants statistikrapport

Analytic Hour, Digitalt möte om statistik inom techrekrytering

Ants Tech Recruiters inleder hösten med att köra en digital frukost där vi just diskuterar statistik och rekrytering. En djupdykning i analys och KPI:er som är relevanta för att lyckas inom tech. Oavsett om området är nytt för dig eller om du är proffs lär diskussionerna vara relevanta och intressanta.

Vad kan du mäta och hur? Vad är dina insikter och erfarenheter? Vi kommer att dela våra sätt att arbeta med statistik och datadriven rekrytering och hoppas få höra mer om hur andra gör.

Hur byggde statistik Ants Tech Recruiters?

När Ants för 10 år sedan började uppleva IT-rekrytering som utmanande var det siffror som visade på denna trend. I en insikt att det mesta är mätbart inom techrekrytering började vi mäta allt vi gjorde. Vi såg då att det fanns en långsiktig trend att det gick allt trögare att rekrytera inom tech. Bristen på arbetskraft inom den digitala sektorn började bli tydlig.

Vi fattade ett strategiskt beslut att satsa på att hitta en ny rekryteringsmodell som fungerade för denna typ av utmanande rekrytering. För att se vad som fungerade bra och mindre bra utökade vi då vår sifferanalys. Vi började årligen sammanställa siffror och rapporter och vad som var rätt och fel väg att gå synliggjordes steg för steg.

Exempel på insikter vi fick var:

-Svarsfrekvensen ökar markant om man arbetar i kundens namn.

-Små skillnader i budskapet gör stora skillnader i såväl svar som intresse. A/B-testning gör avgörande skillnad i resultatet.

-Nyckeltal identifierar ofta redan 2-3 veckor in i en rekryteringsprocess om denna kommer bli framgångsrik.

-Nyckeltal identifierar vilka delar i en rekryteringsprocess som bör utvecklas. Exempelvis är det inte ovanligt att det tidiga intresset och inflödet av kandidater är dåligt samtidigt som de kandidater som träffar kund i hög grad vill ha en anställning eller vise versa.

-Statistik och nyckeltal säkerställer att arbetet bedrivs effektivt långt innan man är nära att landa en rekrytering.

-Nyckeltal varierar över tid som funktion av årstid, konjunktursvängningar och förändringar i samhället.

-Arbetskulturen påverkas av om man mäter nyckeltal och resultat. Fel hanterat skapar det problem, rätt utfört leder det till trivsel och ökad produktion.

-Kunder är måna om att insatser från leverantörer är mätbara och transparenta.

-Nyckeltal skiljer sig avsevärt mellan branscher, typ av företag och individuella skillnader mellan företag. Varumärke är bara en liten del i dessa skillnader.

-HR mäts för lite. Det gör att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för företag ofta hanteras fel då data och underlag saknas i ledningsarbetet.

Listan kan göras mycket längre. Kort sagt: ju mer vi mäter desto fler insikter får vi som utvecklar vår leverans och vår affär!

Statistik som strategi

Fördelarna att mäta är övergripande och i viss mån självklara. Likväl är det förvånande hur ofta HR och även rekrytering missar att mäta. Till viss del beror nog detta på att HR historiskt har handlat om annat än siffror och statistik. Omställning till datadrivet arbetssätt hindras även delvis av föreställningen att statistikuppföljning upplevs som bevakande av anställdas insats. Vår erfarenhet är att det absolut kan vara ett mycket stort problem om man hanterar det fel.

Rätt utfört ger statistik stöd åt både beställare och utförare i alla projekt. Det finns en trygghet i att alla som är involverade i HR eller rekryteringsarbete har gemensam syn på vad som krävs operativt för framgång. Om framgångsfaktorerna är mätbara ger det en trygghet och en gemensam syn kring insatser. Stress och osäkerhet är en utmaning speciellt inom rekrytering. Ofta är det pressade organisationer som ligger efter med rekrytering och därmed förväntas ofta besked om när man kan räkna med att landa rätt. Nyckeltal kan underlätta att ge transparens och svar även tidigt i processerna.

Nyckeltal, Statistik och Prognoser i Ants rekrytering

Ants IT-rekrytering är format och uppbyggt kring statistik.

Läs mer om vår rekrytering genom att klicka här: IT-rekrytering

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!