40 rekryteringar tillsammans med Hedin IT

Från februari 2021 till september 2022 har Hedin IT vuxit från ca 30 till 80 anställda. Under denna period har Ants gjort över 40 (!) av dessa rekryteringar, till största del på distans.

Ants IT-rekrytering med Hedin IT

Om Hedin IT och Hedin Group

Hedin IT bildades 2018 och bistår hela Hedinkoncernen med digitala kompetenser och tjänster. Detta innefattar allt från support och drift till systemutveckling. Tjänsterna levereras till kunder som exempelvis Hedin Bil och Stern i norra Europa och koncernen har idag ca 7 000 anställda och en omsättning på ca 35 Mdkr.

Idag består Hedin IT av 80 anställda som tillsammans jobbar för att bibehålla koncernens starka position på marknaden och leverera högkvalitativa IT-tjänster.

Samarbetet

Innan samarbetet med Ants inleddes var respektive chef ansvarig för sina rekryteringar. Att ta in en extern rekryteringspart att hantera den stora mängd rekryteringar som krävdes var nödvändigt för att Hedin IT skulle kunna bibehålla kvalitet i sin leverans till koncernen. Under samarbetets gång har Ants utifrån kontinuerliga dialoger med Hedin IT anpassat rekryteringstakten samt vilka roller som behövt prioriterats. Hittills har Ants rekryterat breda roller som exempelvis backend-utvecklare och projektledare, såväl som mer nischade roller som dataskyddssamordnare och utvecklare inom ServiceNow och Business Central. Vi har även haft exekutiva rekryteringar till ledningsgruppen.

Det nära samarbetet mellan Hedin IT och Ants har möjliggjort en flexibel upp-och nedskalning av resurser anpassat efter Hedin ITs behov. I nuläget består teamet av fyra Talent Acquisition Consultants och en Talent Acquisition Manager.

”Ants har varit ett bra av stöd i rekryteringsprocessen och en trygghet i att kandidaterna får en god känsla och uppföljning”
– Emma Agby, Service Desk Manager på Hedin IT

Inom ramen för rekryteringsprojektet har Ants bidragit med målgruppsanpassad annonsering, sourcing, intervjuer och hanterat samtliga rekryteringsprocesser men vi har även bidragit med process- och metodutveckling utifrån de olika behoven. Ants ansvarar för att säkerställa och upprätthålla ett gott arbetsgivarvarumärke mot kandidater men även en god kandidatupplevelse.

”Proffsig och smidig process med tydlig struktur som underlättar för såväl oss som rekryterande bolag som kandidater. Drivna och lyhörda rekryterare som förmedlar bolagets anda till kandidaterna på ett bra sätt och hjälper oss på vår tillväxtresa.”
– Oskar Egeröd, Chief Financial Officer på Hedin IT

 

Utöver ovan nämnt har Ants även bidragit inom följande områden:

  • Genomfört medarbetarintervjuer för att utvärdera de anställdas upplevelse av rekryteringsprocessen och första månaderna på Hedin IT.
  • Skapat ett förslag på material för pre- och onboarding
  • Spelat in employer branding-filmer och skapat content i sociala medier
  • Vid behov stöttat chefer med intervjuteknik
  • Kontinuerligt identifierat samt implementerat nya mätpunkter utifrån behov i respektive process

 

”Min upplevelse av rekryteringsprocessen när jag började på Hedin IT genomsyrades av tydlighet, bra kommunikation och snabb återkoppling. Klockrent! Samma upplevelse har jag nu haft när jag med ert stöd rekryterat till mina team.”
– Patric Ekroth, CIO och Operations Manager på Hedin IT

 

Proffsig och smidig process med tydlig struktur som underlättar för såväl oss som rekryterande bolag som kandidater. Drivna och lyhörda rekryterare som förmedlar bolagets anda till kandidaterna på ett bra sätt och hjälper oss på vår tillväxtresa.

Ants ser fortsättningsvis fram emot ett nära och utvecklande samarbete med Hedin IT. Vi kommer utöver rekrytering, även att bland annat starta upp ett nytt projekt inom contentproduktion.

Behov av hjälp med er rekrytering? Läs mer om vår IT-rekrytering eller kontakta oss via kontaktformuläret nedan.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!