Rekrytering Stockholm

Rekrytering Stockholm

Ants Rekrytering Stockholm är specialister på att rekrytera svårhittade roller. Framför allt gäller det när man vill anställa inom bristområden.

Ants har sysslat med rekrytering i över 10 år. På senare år har Ants mer och mer specialiserats mot svårhittade roller. I en tid av kompetensbrist är hjälp med roller som är svåra att tillsätta mycket efterfrågat. De flesta av Ants kunder återfinns i Stockholm och Göteborg.

När Ants Rekrytering Stockholm började med rekrytering för mer än tio år sedan var rekrytering en ganska enkel verksamhet att bedriva. Arbetet handlade mycket om att skapa annonser för att sedan granska de ansökningar som kom in. Stort fokus lades vid olika typer av utvärderingsmodeller såsom personlighetstest och dylikt.

I takt med att kompetensbristen ökat har den påverkat vad företag framför allt behöver hjälp med i samband med rekrytering. Numer är det som är mest efterfrågat från Ants Rekrytering Stockholm att få hjälp med att få in bra kandidater till intervjuer.

Ants Rekrytering Stockholm handlar ofta om Talent Acquistion

Ants Rekrytering Stockholm har en modell för rekrytering som därav i första hand lägger vikt vid att säkerställa bra kandidater in i processerna. Hur detta sker är genom att en researcher sitter på plats ute hos kund. Researchern kontaktar personer i rätt målgrupp med ett personligt budskap som skapar intresse och dialog. Det är i den dialogen som intervjuer bokas och i samband med detta arbete säkerställer man även att det är rätt personer som kunden får in i sina processer.

Ants Rekrytering Stockholm har självklart även omfattande metoder, verktyg och kompetenser för att utvärdera vilka kandidater som bör anställas av kunder. Utvärderingsprocessen är viktig men stora delar av denna bör utföras av nyckelpersoner hos kunden. I slutändan är det alltid kunden som i första hand vet vem man vill anställa, dock med rätt beslutsunderlag i form av tester, referenser och andra lämpliga verktyg och bedömningar.

Läs mer om vår IT-rekrytering

Missa inte