Identifiera och bedöma mjuka färdigheter i Executive Search

Executive Search konsulter som lär ut hur man identifierar mjuka färdigheter

Identifiering av mjuka färdigheter i Executive Search

Där tekniska färdigheter snabbt kan bli föråldrade och arbetsmiljöerna ständigt förändras, har mjuka färdigheter blivit avgörande för ledares framgång. Dessa färdigheter, som inkluderar kommunikationsförmåga, empati, flexibilitet och förmågan att motivera andra, är ofta svårare att identifiera och bedöma än tekniska kompetenser. Ants Executive Search har utvecklat avancerade metoder för att inte bara hitta utan också noggrant utvärdera dessa viktiga egenskaper hos potentiella ledarkandidater.

1. Strukturerade intervjuer

Strukturerade intervjuer är ett effektivt verktyg för att utforska kandidaters tidigare erfarenheter och beteenden i specifika situationer. Först och främst ställer intervjuaren öppna, beteendebaserade frågor för att få insikt i hur kandidaten tidigare har hanterat utmaningar, konflikter och ledarskapssituationer. Därefter kräver detta tillvägagångssätt noggrann planering och en djup förståelse för de mjuka färdigheterna som är mest relevanta för den specifika ledarrollen. Slutligen premierar strukturerade intervjuer situationer där det är viktigt att alla intervjuade svarar på samma frågor, som i en rekryteringsprocess.

2. Personlighetsbedömningar

Personlighetsbedömningar erbjuder ett objektivt sätt att mäta kandidatens beteendemässiga tendenser och arbetsstilar. Inledningsvis använder Executive Search-konsulter vetenskapligt validerade testinstrument för att få en djupare förståelse för kandidatens personlighetsdrag och hur dessa kan påverka deras ledarskap. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att dessa tester bör integreras i en bredare bedömningsstrategi, snarare än att användas som den enda bedömningsgrunden.

3. 360-Graders Referenskontroller

360-graders referenskontroller tillåter konsulter att samla in feedback från en bred uppsättning av individer som har arbetat med kandidaten, inklusive chefer, kollegor och direktrapporterande. Först ger metoden en rundad bild av kandidatens ledarskapsförmåga, kommunikationsstil och andra mjuka färdigheter. Sedan jämför och kontrasterar executive search-konsulter feedback från olika källor för att identifiera mönster och dra mer tillförlitliga slutsatser om kandidatens mjuka färdigheter.

4. Case Studies och Simuleringar

Att använda case studies och simuleringar är ett effektivt sätt att se hur kandidater tillämpar sina mjuka färdigheter i praktiska, ofta pressade situationer. Först designar man dessa övningar för att simulera de utmaningar och dilemman som kandidaten kan möta i den ledande rollen. Detta ger sedan insikter i deras problemlösningsförmåga, kreativitet och förmåga att leda och motivera andra.

Bedömning av mjuka färdigheter

 

1. Analys av beteendemönster

När data har samlats in från intervjuer, tester, referenskontroller och simuleringar, måste nästa steg vara att analysera denna information. Först identifierar man beteendemönster som indikerar starka mjuka färdigheter. Därefter kräver processen en detaljerad analys och förmågan att se bortom enskilda svar för att förstå den underliggande dynamiken i kandidatens beteende.

2. Utvärdering av teamdynamik

Förståelsen för hur en kandidat påverkar och förändrar teamdynamiken är avgörande. Först bedömer man deras förmåga att bygga relationer, hantera konflikter och inspirera till samarbete. Sedan måste executive search-konsulter överväga hur väl kandidatens mjuka färdigheter kompletterar det befintliga teamets behov och dynamik.

3. Anpassning till organisationskultur

Att bedöma hur väl en kandidats egenskaper och ledarstil passar med klientens kultur utgör en utmaning. Det kräver djup insikt i båda parters värderingar, normer och förväntningar. Konsulter måste avgöra om kandidaten anpassar sig och blomstrar inom kulturen.

Att aktivt identifiera och bedöma mjuka färdigheter är avgörande i executive search-processen. Executive search-firmor använder strukturerade intervjuer, personlighetsbedömningar, 360-graders referenskontroller och simuleringar. Denna metod skapar en detaljerad bild av kandidatens mjuka färdigheter. Processen säkerställer att de placerade ledarna innehar nödvändiga tekniska och mjuka färdigheter.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!