Fem trendspaningar från Ants lönerapport 2024 jämfört med 2023

Två personer på Ants som jobbar med IT-rekrytering

Som en drivande kraft inom IT-rekrytering har vi på Ants Tech Recruiters en unik insikt i löneutvecklingen och dess dynamik inom techbranschen. Vårt engagemang i att förstå och analysera marknadstrender gör att vi kan erbjuda värdefulla insikter till både kandidater och våra kunder.

Genom att jämföra våra årliga lönerapporter från 2023 och 2024 har vi identifierat nyckeltrender som inte bara speglar det nuvarande läget men också antyder framtida riktningar. I denna analys delar vi med oss av fem centrala spaningar som framträder från jämförelsen mellan de två åren.

Häng med!

Spaning 1: Generell löneökning trots ekonomiska svängningar

Från 2023 till 2024 observerade vi en stadig ökning i genomsnittslönerna för IT-roller, trots de ekonomiska svängningarna och osäkerheter som dominerade marknaden. Denna löneutveckling tyder på en fortsatt stark efterfrågan på IT-kompetens. Specifikt noterade vi att exempelvis backendutvecklare upplevde en löneökning på 5,7 % jämfört med föregående år. Denna ökning kan ha varit påverkad av faktorer som omvärldssituationen, ränteförändringar samt inflation, vilket understryker hur externa ekonomiska förhållanden spelar en allt viktigare roll för lönesättningen inom IT. Denna trend speglar inte bara efterfrågan på backendutvecklares tekniska färdigheter utan också behovet för arbetsgivare att justera löneerbjudanden för att attrahera och behålla talanger i en konkurrensutsatt marknad.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig rekrytera backendutvecklare.

En rekryterare sitter vid sin laptop i en soffa och pratar med någon utanför bild om Ants trender inom lön.

Spaning 2: Arkitekters löneutveckling fortsätter vara positiv

I övergången från 2023 till 2024 har vi sett en fortsatt positiv löneutveckling för arkitekter. Denna trend indikerar en stabil efterfrågan på arkitekternas expertis inom IT-sektorn. Även om vi inte har sett några extremt stora löneökningar, bekräftar den stadiga uppgången i deras löner att deras roll uppskattas. Arkitekter spelar en central roll i att utforma de tekniska strategierna som driver den digitala transformationen, och deras löneutveckling återspeglar deras fortsatta betydelse i branschen.

Läs mer om hur vi kan hjälpa till att rekrytera arkitekter inom IT.

Spaning 3: Erfarenhetens påverkan på lön

Vi har märkt att erfarenhet spelar en stor roll i hur löner utvecklas, med en tydlig trend där löneökningen planar ut efter cirka tio år i branschen. För utvecklare med kortare erfarenhet är löneutvecklingen snabb, vilket avspeglar deras ansträngningar att snabbt skaffa sig värdefull kunskap och erfarenhet. Men efter tio år i karriären ser vi att löneökningen stabiliseras, vilket kan bero på att de mer erfarna utvecklarna redan har uppnått en högre lönenivå som speglar deras kunskap och bidrag till företagen.

Medan löneökningen stabiliseras för erfarna utvecklare, kan detta även skapa en plattform för dem att förhandla fram andra förmåner. Förmåner som exemplevis flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete, eller bättre bonusar och aktieoptioner. Det kan också öppna dörrar till roller som kräver mindre hands-on kodning men mer strategiskt tänkande och ledarskap. Detta kan i sin tur leda till en ny våg av karriärutveckling där den erfarna utvecklaren tar sig an mer inflytelserika och strategiska roller inom organisationen. Så även om löneökningen kan plana ut, kan den karriärmässiga och personliga utvecklingen ta en ny spännande vändning.

Två personer står upp i ett mötesrum och håller en workshop med andra utanför bild.

Spaning 4: Ett myrsteg framåt mot jämställda löner

Inom IT-sektorn ser vi framsteg mot jämställda löner, där kvinnor ibland når och överträffar männens lönenivåer inom vissa erfarenhetskategorier i 2024 års lönerapport. Det är första gången vi kan se detta i vår lönerapport någonsin. Denna utveckling tyder på att branschen aktivt arbetar för att skapa en mer jämlik miljö. Allt fler företag börjar inse hur värdefullt det är att ha en mångsidig ledning och strävar därför efter att ge fler kvinnor högre positioner. Detta har troligen uppmuntrat företagen att erbjuda bättre löner som ett sätt att locka till sig och behålla kvinnliga specialister, vilket kan förklara varför kvinnors löner har börjat stiga inom vissa erfarenhetskategorier.

Men. Även om framsteg har gjorts, återstår fortfarande ett stort arbete för att säkerställa att löner helt baseras på kompetens och prestation. Fortsatta ansträngningar behövs för att adressera kvarstående löneskillnader och bana väg för en verkligt jämställd arbetsmiljö inom IT.

Spaning 5: Värdet av rätt kompetens i lönesättningen

När vi kikade på lönerna mellan 2023 och 2024, blev det klart att vissa färdigheter i IT-världen verkligen betalar sig. Företagen är beredda att öppna plånboken för kompetenser som direkt kan boosta deras framgång och tillväxt. Även om våra rapporter specifikt inte visar data på kompetenser inom AI, dataanalys och molntjänster så pekar den allmänna marknadstrenden på att företagen värdesätter och är villiga att investera i dessa färdigheter. Detta indikerar att expertis inom dessa snabbt växande områden blir alltmer eftertraktade. Så, för den som vill se en uppåtgående trend i sin löneutveckling, ligger nyckeln i att ständigt förbättra och fördjupa sina kompetenser inom dessa eftertraktade områden.

Två personer sitter i ett landskap med sina datorer och arbetar.

Reflektion och framtidsperspektiv

Våra spaningar från de senaste två åren visar att IT-branschen inte bara är dynamisk utan också i ständig förändring när det gäller lönestrukturer och karriärmöjligheter. Vi på Ants Tech Recruiters ser en klar koppling mellan kompetensutveckling, jämställdhet och löneutveckling. Detta bekräftar vikten av att individuellt och kollektivt investera i kompetens och att arbeta för en mer jämlik arbetsplats. Framåt är vi engagerade i att fortsätta följa dessa trender, stödja en hälsosam löneutveckling och bidra till en mer jämställd och inkluderande IT-bransch. Vi tror att genom transparens, rättvisa och kontinuerlig utveckling kan vi skapa en arbetsmarknad som gynnar alla.

 

Behöver du hjälp med techrekrytering? Hör av dig via formuläret nedan.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!