Techrekrytering, IT-rekrytering och rekrytering av systemutvecklare i Stockholm och Göteborg har utvecklats till ett specialistområde som kräver erfarenhet och speciella metoder.

Techrekrytering

Techrekrytering har vuxit till ett centralt område för näringslivet såväl i Sverige som globalt. Digitaliseringen leder till brist på de som skall utföra digitaliseringen. Bristen blir allt större och techrekrytering därmed allt mer utmanande.

Tidigare hittade man programmerare, utvecklare, tekniker, arkitekter, testare, tekniska projektledare, it-chefer och dyl. genom att sätta upp en annons och hantera ansökningarna som kommer in. Idag går endast 20% av IT-rekryteringar (eller rekryteringar inom tech) i mål genom annonsering. Lösningen är istället inhouse Talent Acquistion med researcher på plats.

Framgång bör hittas i andra metoder. Viktigast är research eller Talent Acquistion. Det är en tidskrävande men effektiv metod där kandidater kontaktas med ett personligt riktat budskap. Om researchen eller de som är involverade i bolagets Talent Acquistion har en initierad bild av hur det är att jobba med teknik och IT just hos dem och även en förmåga att kommunicera detta så leder metoden till effektiv och framgångsrik rekrytering.

Nästa viktiga metod är att jobba aktivt med tips och de nätverk som finns samlat hos befintliga anställda. Speciellt för mindre bolag med begränsade rekryteringsbehov är denna metod effektiv och det är inte omöjligt att den räcker långt som enda kanal i tidigare skeden. Metoden är dock även central i större bolag med stora behov av många utvecklare, programmerare eller andra IT-nära tjänster. Då är ju det samlade nätverket så mycket större så rätt metoder och program kan leda till många kandidater.

Att generellt jobba med Employer Branding och marknadsföra sig som en spännande arbetsgivare kan även det vara effektivt på lite sikt. Här finns färre snabba vinster att göra men den långsiktiga investeringen kan betala sig många gånger om. Det tar tid att bygga varumärke men de är de starkaste varumärkena som vinner på sikt.

Techrekrytering är extra spännande eftersom förändringstakten i vilka metoder som fungerar ändras så snabbt. Ants Tech Recruiters är specialiserade på just Techrekrytering och självklart är det specialisterna som först kommer identifiera nya vägar framåt.

Läs mer om vår IT-rekrytering här.

Kontakta oss så får du veta mer hur vi kan hjälpa dig bygga en framgångsrik techorganisation!

 

Techrekrytering Stockholm

Stockholm är en av världens mest framgångsrika städer i att skapa nya techbolag. Därav är även bristen på tech- och IT-kompetens extra stor kring Stockholm.Techrekrytering i Stockholm blir i stort en fråga om att lyckas locka till sig duktiga medarbetare i hård konkurrens mot resten av marknaden. Techrekrytering, dvs. rekrytering av utvecklare, programmerare, IT-arkitekter, teamleads, IT-chefer, testare, drifttekniker, devops och alla andra roller som krävs för att bygga en framgångsrik techorgansiation, skiljer sig därmed från annan rekrytering.

 

Techrekrytering Göteborg

Även Göteborg blir allt hetare inom tech. Ants har mer och mer lokal verksamhet i Göteborg och allt fler kunder i Göteborg söker sig till Ants för att få hjälp med Techrekrytering. Som alltid när det kommer till just IT-rekrytering gäller det att kombinera specialiserade arbetssätt med lokal kännedom. Genom att jobba med Inhouse Talent Acquistion som utgörs av reseacher från Ants så får man det bästa av den stora partens kunskap, rutiner och processer i kombination med att varje researcher finner styrkan i den unika kunden samt kännedom om de lokala förutsättningarna. Göteborg har framtiden för sig vad gäller tech och Ants satsar stort vad gäller IT-rekrytering i Göteborg framöver.

Missa inte

NOX consulting