94 tillsättningar till Hedin IT 

Hedin IT formar den tekniska vägen framåt för hela Hedin Group, med allt från support och drift, till systemutveckling. Bolaget bildades 2017 och har sen dess växt från 4 till 240 anställda i flera länder.

Ett framgångsrikt samarbete mellan Ants och Hedin IT

Samarbetet mellan Ants och Hedin IT har präglats av succé efter succé. I 2,5 år har vi arbetat tätt ihop för att möta rekryteringsutmaningar och stärka Hedin IT:s position på marknaden. Ett samarbete som har resulterat i 94 tillsättningar.

Läs mer om när vi nådde 40 rekryteringar tillsammans.

Innan samarbetet inleddes var Hedin IT:s chefer ansvariga för sina egna rekryteringsbehov. För Hedin IT, som upplevde en stadig tillväxt, blev det klart att de behövde extern hjälp för att hantera den ökade volymen av rekryteringar samtidigt som de bibehöll kvaliteten. Samarbetet började med kontinuerliga dialoger där Ants anpassade rekryteringstakten och prioriterade de mest kritiska rollerna för Hedin IT.

Teamet på Hedin IT står uppradade för bild.

Projektets gång

Tillsättningar av roller

Under projektperioden mellan februari 2021 och hösten 2023 tillhandahöll Ants olika konsulter och managers för att stödja Hedin IT i deras rekryteringsbehov, vilket möjliggjorde en flexibel skalning av resurser efter behov. Det nära samarbetet resulterade i 94 framgångsrika rekryteringar av olika IT-roller, från breda till specialiserade positioner och även exekutiva rekryteringar som Head of Operations, .Net utvecklare och BI-Analysts.

Utbildning i intervjuteknik

För att stärka rekryteringsprocessen och säkerställa hög kvalitet i urvalsprocessen, organiserade Ants skräddarsydda utbildningar i intervjuteknik för både rekryterande chefer och medarbetare inom Hedin IT. Denna utbildning syftade till att ge deltagarna djupgående kunskaper och säkerställa en enhetlig och effektiv intervjuprocess.

Läs mer om utbildningen tillsammans med Hedin IT här.

Linn, Nathalie och Erika från Ants sitter i varsin fåtölj och ler mot kameran.

Employer branding och internt IT-rekryteringsteam

Utöver rekryteringar och utbildningar har Ants och Hedin IT även arbetat tillsammans för att stärka Hedin IT:s employer brand. Genom att producera rörligt innehåll har de delat med sig av berättelser från Hedin IT:s medarbetare och framhävt företagets resa och värderingar, vilket har genererat positiv respons och ökat intresset hos potentiella kandidater.

Dessutom, när Hedin Mobility Group bildade sitt eget IT-rekryteringsteam, var Ants där för att stödja övergången och främja samarbetet mellan de två tidigare självständiga teamen. Genom veckovisa samordningsmöten och en informell samverkansplattform kallad ”Hedin-kaffe” skapades en dynamisk miljö där idéer och samarbete kunde blomstra. Ants fortsatte att stödja HMG:s interna rekryterare genom individuella möten med Ants TA Manager och delade insikter för att säkerställa hög kompetensnivå inom IT-rekrytering.

“Genom vårt nära samarbete med Ants har vi inte bara lyckats uppfylla en stor del av våra rekryteringsbehov, utan också fortsatt utvecklas som TA-funktion. Att få ta del av den expertis som Ants besitter inom området har varit både utvecklande och roligt för mig som rekryterare inom techbranschen.”

– Gabriella Hagström, Talent Acquisition and Employer Branding Coordinator

En person sitter med en annan person som inte syns i bild vid sina laptops och samarbetar.

Framgångsreceptet

En av de centrala framgångsfaktorerna i detta samarbete har varit det nära samarbetet med både rekryterande chefer och den interna rekryteringsfunktionen hos Hedin IT. Genom regelbunden kommunikation och feedback har Ants och Hedin IT kunnat anpassa och optimera rekryteringsprocessen kontinuerligt för att möta företagets behov.

Dessutom har det datadrivna arbetet varit avgörande. Genom att använda projektets data för att mäta effektiviteten i rekryteringsinsatserna och analysera trender har Ants och Hedin IT kunnat optimera sina rekryteringsstrategier. Genom att fokusera på data som konverteringsgrader, orsaker till avhopp och löneanspråk har de fått värdefulla insikter som har lett till lägre rekryteringskostnader och kortare tid till anställning för Hedin IT. Det datadrivna tillvägagångssättet har gjort det möjligt för både Ants och Hedin IT att ta mer informerade beslut och effektivisera rekryteringsprocessen ytterligare.

”Att vi valde att ingå samarbetet med Ants grundades just i den datadrivna rekryteringsmetoden. Snart tre år senare ser vi att det, i kombination med rak kommunikation och Ants förmåga att snabbt kunna anpassa sig efter vår snabbrörliga organisation, har varit en nyckel till vårt framgångsrika samarbete.”

– Oskar Egeröd, CFO Hedin IT

Ants ser fortsättningsvis fram emot ett nära och utvecklande samarbete med Hedin IT. En av Ants TA Managers kommer fortsättningsvis vara ett stöd till Hedins rekryterare, inom IT-rekrytering men även inom områden som strategisk rekrytering och employer branding.

Läs mer om hur vi arbetar med IT-rekrytering.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!