Ett samarbete med fokus på lärande mellan Ants & Hedin IT

Läs mer om hur Ants Techrek Academys skräddarsydda utbildning gav Hedin IT nya insikter inom intervjuteknik och rekryteringsprocessen.

Att dela med oss av kunskap, internt som externt, har alltid varit viktigt för oss på Ants.

I linje med vår vision har vi under 2023 genomfört en kampanj på LinkedIn med fokus på att sprida kunskap och insikter inom olika expertisområden, där ett av dessa inlägg fokuserade på vanliga fallgropar i intervjuer. För vem har inte varit nära att fatta ett beslut utifrån sin magkänsla?

För hjälpa andra att undvika de vanligaste fallgroparna fokuserade inlägget på tips på hur vi som håller intervjuer kan tänka kring och undvika dem. En av Hedin ITs rekryterande chefer såg inlägget, uppskattade tipsen och insåg vikten av att alla medarbetare som är involverade i deras processer skulle ha kunskap om detta. Efter ett möte mellan Ants och Hedin IT planerades det in tillfällen för rekryterande chefer och andra deltagare i processen för att ta del av dessa insikter tillsammans.

Såhär såg inläggen ut:

Hedin IT:s behov

Hedin IT har haft en imponerande tillväxt under de senaste åren, och i takt med en växande organisation har även antalet rekryterande chefer ökat. I och med detta ansåg Hedin IT det viktigt att säkerställa att kandidatupplevelsen och processen upplevs densamma för kandidater, oavsett rekryterande chef. Som en del i detta valde Hedin IT att satsa på kompetensutveckling inom intervjuteknik för de chefer samt medarbetare som är delaktiga i rekryteringsprocesser och här fyllde Ants Techrek Academys kurs inom intervjuteknik Hedin IT:s behov.

Läs mer om hur vi tillsammans genomförde 40 rekrytering med Hedin IT.

“Genom att stärka kompetensen hos våra rekryterande chefer investerar vi inte bara i deras professionella utveckling utan också i bolagets framtid. Som ett ungt bolag i stark tillväxt är kompetensbaserad rekrytering av största vikt för att säkerställa att vi anställer rätt kompetens. Eftersom våra medarbetare är vår största tillgång är detta ett av våra viktigaste initiativ för vår framtida tillväxt.”

– Oskar Egeröd, CFO Hedin IT

Skräddarsydd utbildning i intervjuteknik

Ants satte upp skräddarsydda utbildningar i intervjuteknik som riktade sig till både rekryterande chefer och medarbetare som var involverade i rekryteringsprocessen. Utbildningarna syftade till att ge deltagarna djupgående kunskaper om intervjuteknik och att säkerställa en enhetlig och effektiv process för att bedöma kandidater. De omfattade allt från att formulera relevanta frågor till att utvärdera och jämföra kandidaters kompetenser och förmågor.

Utbildningarna hölls av Erika Thorslund, Daniel Sumberaz och Nathalie Baker för totalt 43 chefer och medarbetare från Hedin IT. Under tillfällena fick deltagarna möjlighet att öva på intervjuteknik genom simuleringar och praktiska övningar. Diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna från olika delar av organisationen gav värdefulla insikter och ökade förståelsen för varandras roller och ansvar i rekryteringsprocessen.

 

”Jag upplevde intervjuteknik-utbildningen riktigt nyttig för mig. Den var intressant och hjälpsam då vi fick teori men även genomföra praktiska övningar. Jag har nu en ny tydlighet och röd tråd i mina intervjuer som jag nu kan luta mig mot, vilket jag inte hade innan. Utbildningen har gjort att jag kan säkerställa kvalitén i mina intervjuer.”

– Arthur Oresjö, Frontendutvecklare Hedin IT

“Ants utbildning om intervjuteknik gav mig en ny inblick i vad man kan förvänta sig, inte bara i intervjusammanhang, utan under hela rekryteringsprocessen. Att ta uträknade och validerade beslut baserat på kravprofilen och att kunna ställa frågor så att beslutsunderlaget blir kompetensbaserat är ett stort plus.”

– Kristian Densloe, Product Owner Hedin IT

 

IT-konsulterna Nathalie & Erika från Ants

På Hedin IT fortsätter de att satsa på utveckling och kompetensutveckling för att säkerställa att de är rustade för framtida utmaningar inom IT-rekrytering.

Vill ditt företag också stärka er kompetens inom intervjuteknik och rekryteringsprocessen? Hör av dig så kan vi tillsammans hitta en lösning som fyller ert behov. Vi erbjuder även kurser inom våra expertisområden inom IT-rekrytering, t.ex. inom copywriting, datadriven rekrytering och sourcing.

Läs mer om våra utbildningar här.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!