Rekrytering Systemutvecklare

Systemutvecklare driver digitaliseringen framåt och att rekrytera systemutvecklare är en allt mer efterfrågad specialitet. Ants var tidigare ett mer generellt IT-rekryteringsbolag. På den tiden skilde sig inte IT-rekrytering så mycket från annan rekrytering. Man satte ut en annons och tog hand om de ansökningar som kom in. Idag ser verkligheten inom IT-rekrytering och techrekrytering helt annorlunda ut och detta gäller inte minst när man skall rekrytera systemutvecklare. Utmaningen ligger framför allt i att få in rätt kandidater i processen.

Rekrytera systemutvecklare med Ants Tech Recruiters

Talent Acquistion i en inhousemodell

Den viktigaste funktionen inom all IT-rekrytering och techrekrytering är inhouse Talent Acuistion, dvs. researcher på plats ute hos kund. Researcher är den person som gör det omfattande arbetet att hitta, attrahera och boka intervju med bra kandidater. Då gäller det att veta vad som lockar bland systemutvecklare och se till att man marknadsför de möjligheter och de tekniska aspekter hos kunden som lockar kandidater.

Det handlar generellt om att kontakta många kandidater men också att varje kontakt är riktad och personlig. På så vis bygger man upp en pipe som leder till intervjubokningar. Normalt behöver man träffa mellan 7-10 kandidater på intervju för att lyckas med att rekrytera systemutvecklare. Researchern har även en mycket viktig roll i att se till att hela projektet flyter på. En bit in i arbetet blir det mycket som händer parallellt och man behöver en spindel i nätet för att inte viktiga bollar skall tappas.

Framgångsfaktorer vid rekrytering av systemutvecklare

  1. Vi gör vårt arbete på plats hos våra kunder. Genom att arbeta tätt ihop med kunden vi rekryterar åt så ökar möjligheterna till rätt rekrytering. Vi arbetar även i kundens namn för att öka chansen till positiva svar från kandidaten.
  2. Vi arbetar agilt och datadrivet. Under ett projekts gång har vi varje vecka ett avstämningsmöte för att se till att vi är på rätt spår mot en lyckad rekrytering. Där följer vi upp relevanta nyckeltal från rekryteringen och kan där se om vi behöver förändra någon del av processen.
  3. Vi är specialister på rekrytering inom IT. Vi är inte utvecklare själva men kan prata samma språk som systemutvecklare och svara på frågor gällande teknik. Det ger oss större förtroende och underlättar hela rekryteringsprocessen.
Rekrytera systemutvecklare med Ants

Jobba med kontakter och rekrytera systemutvecklare

Om man tänker på det samlade nätverket av kontakter bland systemutvecklare hos befintliga anställda är det rimligt att anta att det är omfattande och välriktat. Det finns många modeller och verktyg för att dra maximal nytta av det nätverket. Speciellt är detta effektivt när man genomför rekrytering av enstaka systemutvecklare. I en större organisation är självklart även det samlade nätverket större. Dock är det då än mer viktigt att systematisera hur man driver fram kontakter och leads att kontakta för att rekrytera systemutvecklare.

Annonsering kan ge effekt när man skall rekrytera systemutvecklare

Tidigare var som sagt annonsering helt lösningen på att få rätt ansökningar i stora volymer. Idag är annonsering för att rekrytera systemutvecklare inte en självklar framgång. Dock har sociala medier och nischade nätverksforum, projektplattformar m.m. skapat nya möjligheter. En specialist från Ants tar fram en annonseringsstrategi som bygger på målgruppsanpassad riktad annonsering. Allt är mätbart och kan ske i liten skala vilket gör det till en mycket kostnadseffektiv modell. Det senaste året har framgången via annonsering ökat mycket på grund av smarta strategier. Det är från låga nivåer men absolut värt att ha med när man ska rekrytera systemutvecklare.

Digitaliseringen har lett till en brist på systemutvecklare. Läs mer om vår IT-rekrytering eller kontakta oss via formuläret nedan om du är i behov av hjälp med rekrytering av systemutvecklare.

Rekrytera systemutvecklare med Ants

Arbetsgivarvarumärket allt viktigare

Digitaliseringen har lett till att allt fler företag vill rekrytera systemutvecklare och växa sina IT-avdelningar. Antalet systemutvecklare matchar dock inte behovet vilket leder till en kompetensbrist och kamp om kompetensen mellan företagen. För att lyckas underlättar det om företaget har ett starkt arbetsgivarvarumärke bland utvecklarna. För att lyckas med det måste man som företag börja med grunden vilket är att vara en bra och schysst arbetsgivare. Det skapar ett bra rykte och ambassadörer i de befintliga medarbetarna.

Ett bra arbetsgivarvarumärke leder i längden till fler positiva svar och intresse för att gå in i en rekryteringsprocess.

Vanligt förekommande frågor om att rekrytera systemutvecklare

Hur lyckas man vid rekrytering av systemutvecklare?

För att lyckas krävs ofta ett uppsökande arbete av kandidater med relevant kompetens och erfarenhet. Det gäller även att direkt vid första kontakten med kandidaten sälja in tjänsten och skapa ett intresse för att gå in i rekryteringsprocessen. Att rekrytera via annons och låta kandidater söka tjänsten är ett bra komplement men räcker oftast inte i sig självt.

Varför är det så svårt att rekrytera systemutvecklare?

Behovet av systemutvecklares kompetens överstiger hur många det finns som kan utföra arbetet. Det leder till en kompetensbrist då många företag rekryterar inom samma område.

Behöver jag ta in extern hjälp för att lyckas?

Om kompetensen inte finns på företaget eller om tiden inte räcker till kan det vara aktuellt att ta in en rekryteringskonsult specialiserad på IT. Vi på Ants kan både bygga upp en egen rekryteringsfunktion eller komplettera om det redan finns en på plats.

 

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!