Rekrytering inom it

Rekrytering inom IT

Rekrytering inom IT här en utmaning som de flesta bolag idag brottas med. Det råder akut brist på specialister inom IT samtidigt som fler och fler bolag har behov av att bygga upp en techorganisation eller stärka sin kompetens inom IT. Ants Tech Recruiters har missionen att bidra till tillväxt genom att minska IT-kompetensbristen och har många metoder för hur man skall lyckas med rekrytering inom IT.

Rekrytering inom it blir att mer av ett specialistområde inom rekrytering. Detta beror på att digitaliseringen av samhället sedan många år tillbaka skapat en bristsituation vad gäller kvalificerad arbetskraft. Om man går bak i tiden ca tio år var situationen annorlunda. Utmaningen låg till stor del i att veta vem bland alla sökande man skulle kalla på intervju. Med de utvalda personer som man bjud in i sin process gällde det att ha en stark utvärdering som resulterade i ett tydligt underlag kring vem som var mest lämpad för rollen. Rekrytering inom IT-har dock med åren mer om mer handlat om en annan utmaning. Hur får jag in tillräckligt många bra kandidater på intervju när jag genomför rekrytering inom IT?

Det finns många metoder och verktyg för att bygga relation med den målgruppen som man vill få in i sin rekryteringsprocess när man genomför rekrytering inom IT. Ofta bör man kombinera flertalet av dem för att uppnå bra resultat. Dock är ett en metod som är huvudparten av framgången som som därmed förtjänar störst uppmärksamhet: inhouse Talent Acquisition.

Inhouse Talent Acquisition som metod för rekrytering inom it handlar om att ha en researcher på plats. Denna researcher söker upp intressanta kandidater digitalt och tar en personlig kontakt med var och en av dem på ett anpassat vis. Utifrån en mer generell kortfattad beskrivning av en roll så görs anpassningar utifrån vad man kan läsa sig till om den specifika kandidaten. Det kan handla om inlägg kandidaten gjort i olika webbforum som visar på speciella intressen. Om man får i det i den digitala kontakten kommer man dramatiskt öka såväl svarfrekvens (i vilken utsträckning man får svar från kandidaten) som intresse (intresse att höra mer om tjänsten).

Inhouse Talent Acquisition är ett tidskrävande sätt att lyckas med rekrytering inom it men det är en mycket effektivt väg till framgång. Ants är sedan många år tillbaka specialiserade på rekrytering inom IT och i stort sett alla våra uppdrag inleds med att sätta upp en tillfällig eller permanent inhouse Talent Acquisition-enhet, dvs en researcher som på plats rekryterar i kundens namn.

En annan viktig aspekt av att lyckas med rekrytering inom it är att mäta resultatet av det arbete man gör. Hur många kandidater kontaktar vi varje dag? Hur många av dem får vi till en dialog med? Hur många är intresserade av att komma på intervju? Hur väl lyckas vår annonseringsstrategi i sociala medier? Om man är van att mäta resultat på dessa områden så har man sedan möjlighet och gå in och justera i de delar där man lyckas sämre och göra mer av de delar som har goda resultat. Det är ett agilt arbetssätt som säkerställer framgång i slutändan.

Läs mer om vår IT-rekrytering

Missa inte