Varför är det viktigt att fortsätta arbeta med employer branding i lågkonjunktur? 

En orolig omvärld tvingar företag att anpassa sig till en snabbt föränderlig marknad och ekonomisk osäkerhet, vilket tenderar att skapa oro hos anställda, av förklarliga skäl. När företag befinner sig i situationer som denna är det viktigare än någonsin att fortsätta arbeta för att behålla ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Två antsare diskuterar employer branding i ett konferensrum

I tider av ekonomisk instabilitet och osäkerhet är det vanligt att företag väljer att prioritera bort investeringar i sin personal för att fokusera på kostnadsbesparingar. En av de första sakerna som ofta sätts på paus är employer branding-arbetet. Trots att det faktiskt är en av de viktigaste faktorerna för att fortsatt kunna attrahera och behålla medarbetare. Att prioritera bort employer branding i lågkonjunktur kan få allvarliga konsekvenser för företagets långsiktiga framgång och överlevnad.

Som experter inom HR Tech och IT-rekrytering har vi på Ants förstått att det är avgörande att kontinuerligt arbeta med sitt employer brand, även i tuffare perioder. Nedan har vi listat tre grundläggande anledningar till varför det är viktigt att fortsätta arbeta med employer branding i lågkonjunktur.

Två kollegor diskuterar employer branding i lågkonjunktur vid en soffgrupp på kontoret.

1. Bygg gemenskap genom transparens

Ett starkt employer brand kan hjälpa till att skydda organisationens varumärke även i mer utmanande perioder. Genom att tydligt kommunicera med de anställda och visa upp en enad front, byggs förtroende och tillit till företaget. Och med det, en känsla av att vara inkluderad hos medarbetarna. Detta leder ofta till ökad motivation som i sin tur skapar ett högre engagemang hos medarbetarna, vilket också kan bidra till att de blir mer lojala mot företaget. Ökad motivation leder till ökad produktivitet och minskad personalomsättning, vilket är avgörande för bolagets framtid och employer brand. Framförallt i svåra tider.

Det är ofta tydligt när medarbetare trivs på en arbetsplats. Detta sprider sig förhoppningsvis till kunder, partners och potentiella kandidater, vilket i sin tur påverkar företagets rykte och varumärke positivt. Om en organisation har ett rykte om sig att vara en bra arbetsgivare, samt en enhetlig och pålitlig organisation, kan det bidra till att företaget behåller befintliga kunder och partners samt lockar till sig nya kunder och kandidater.

Kollegor som samtalar i en soffa på kontoret om employer branding i lågkonjunktur.

2. Vikten av långsiktighet

I en lågkonjunktur är det lätt att fokusera på kortsiktiga lösningar och snabba besparingar för att överleva i den tuffa marknaden. Det är dock viktigt att fortsätta arbeta med en långsiktig strategi för att hålla medarbetarna motiverade, så att de inte väljer att lämna organisationen som redan befinner sig i en kris. Som ovan nämnt är transparens en viktig faktor. En annan är känslan av att det finns en tanke bakom de beslut som fattas. Kontinuitet och långsiktighet. För att bevara känslan av långsiktighet är det viktigt att fortsätta med sitt employer branding arbete och att det inte bara upplevs som punktinsatser.

Det tar ofta tid att bygga upp och bibehålla ett starkt varumärke. Det är därför viktigt att ha även en extern strategi som är långsiktig. Väljer en organisation att fortsätta kommunicera sin värdegrund och vision utåt, på till exempel sociala medier, trots oroliga tider, visar det på en stabilitet och långsiktighet. Det är ett sätt att skapa tillit gentemot befintliga kunder och partners men även potentiella kunder. Och viktigast av allt, gentemot nuvarande, tidigare och framtida medarbetare.

Samtal mellan kollegor i ett konferensrum.

3. Skapa en trygg miljö

I skakiga tider vidtar många företag rutiner för ekonomisk medvetenhet i bolaget. Till exempel är det kanske inte läge att alla ska gå ut och äta lunch med sina mentorer på företagets bekostnad. Men i den dialogen är det bra att uppmuntra till de små sakerna. Istället för att göra avkall på all typ av aktivitet inom mentorskapet, uppmuntra dem istället till att träffas på en kopp kaffe på kontoret eller köra en walk and talk. Att skapa en positiv arbetsmiljö och uppmuntra till en stark intern kommunikation kan hjälpa er att stärka organisationens employer brand och även lyckas attrahera kandidater även i svåra tider.

Fånga upp medarbetarna. Fråga dem vad de behöver från er som arbetsgivare för att må så bra som möjligt och känna sig trygga under omständigheterna. Säkerställ att de känner sig sedda, eftersom det är en viktig del i att skapa en känsla av samhörighet och gemenskap. Ni är i denna situation tillsammans. Uppmuntra till innovation i vardagen för att hitta nya sätt att skapa gemenskap och trygghet. Att visa upp en positiv och innovativ arbetsmiljö för potentiella kandidater kan hjälpa er att attrahera talanger och stärka organisationens employer brand på lång sikt.

Antsare som arbetar tillsammans.

Medarbetarna är alltså huvudpersoner i ert employer branding-arbete. De är företagets viktigaste tillgång och ambassadörer. Därför bör ni lägga extra krut på att ta vara på dem, för att hålla de motiverade och engagerade även genom tuffare perioder. Genom att visa medarbetarna att de är uppskattade och viktiga för organisationen, kommer de känna en större lojalitet och vilja hjälpa företaget att ta sig igenom de tuffa tiderna. Detta bidrar i sin tur till att ni stärker företagets employer brand. Eftersom nöjda och motiverade medarbetare är en av de viktigaste faktorerna i att attrahera nya samt behålla befintliga medarbetare. Att satsa på sina medarbetare och således på sitt employer brand kan därför vara en avgörande faktor för att lyckas behålla en konkurrenskraftig position på marknaden.

Vi på Ants HR Tech kan hjälpa ditt företag att behålla er styrka genom att arbeta med kommunikation, transparens och långsiktiga strategier. Vi har erfarenhet av att bygga starka arbetsgivarvarumärken och skapa en känsla av gemenskap och uppskattning hos medarbetare. Vilket vi nu tillsammans har konstaterat är nyckeln till att övervinna utmaningarna i en snabbt föränderlig marknad.

Tveka inte att boka in ett möte med oss för att prata vidare om hur ni kan jobba med employer branding i oroliga tider.

Anna Sellhed

Talent Acquisition & HR Tech Consultant

Linkedin

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!