Utbildning IT-rekrytering ingenjörer

Rekryterare på Ants

Ants Tech Recruiters har länge varit en utbildningsorganisation för våra anställda. Techrekrytering är mycket personberoende och kompetensen hos våra rekryterare är avgörande för vår förmåga att rekrytera ingenjörer åt och hos våra kunder. Sedan några år har även våra kunder i allt högre grad efterfrågat utbildningstjänster med målsättning att stärka sina organisationer i förmågan att rekrytera framgångsrikt inom tech och IT och kampen om att anställa ingenjörer hårdnar allt mer. 

Större organisationer har idag ett stort behov av att rekrytera vassa ingenjörer och att rekrytera ingenjörer framgångsrikt är något som vi tidigare skrivit om man satsar allt mer på: Läs mer om rekrytering ingenjörer här

Många större bolag har sedan länge en central rekryteringsfunktion som kontaktar ingenjörer. Målsättningen är att skapa intresse för de ingenjörsroller man anställer. På senare år har Ants Tech Recruiters varit med och stärkt denna funktion vid behov med inspiration, kompetens och resurser.

Utbildning inom Copywriting riktat mot ingenjörer

Uppdrag handlar som sagt ofta om att utbilda rekryteringsfunktioner inom bl.a. Copywriting. Detta är ett spännande område just för att det så starkt kan påverka rekryteringsresultatet. Det handlar inte bara om en förmåga att formulera sig så att man får till dialog med många starka kandidater. Det handlar även om hur man säkerställer att de kandidater man lockar till sig i sin kommunikation också är rätt för de roller man eftersöker.

Små skillnader i hur man formulerar sig mot en specifik målgrupp kan göra mycket stor skillnad i svarsfrekvens och intressefrekvens och speciellt i den tidiga dialoger är det viktigt att tidigt säkerställa att man uttrycker sig på ett effektivt sätt.

Hur formulerar man sig när man vill rekrytera ingenjörer?

Rekryteringsfunktioner har ofta hamnat i gamla hjulspår. För att svara upp mot utmaningen att rekrytera just ingenjörer vill man utveckla sig inom hur man kan arbeta mer modernt och nytänkande med sitt skrivande som rekryterare. Hur blir man mer kreativ i formulering jobbannonser, in-mails eller kanaler man använder som rekryterare idag. Viktigt just i en situation när man vill sticka ut mot kandidater och ingenjörer som ständigt får propåer från olika håll.

Ett exempel på utbildning är när Ants ombads sätta ihop en digital utbildning för två grupper från den interna rekryteringsfunktionen.

Under ett par timmar förses deltagarna med inspiration, kunskap och verktyg för att hitta nya tillvägagångssätt i skapandet av jobbannonser och kommunikation med kandidater. Allt sker digitalt men ändå kunde utbildarna, i detta fall Sofia och Amanda, få en bra koppling med deltagarna, det gör att diskussioner, frågor och åsikter lättare kan tas upp i stunden, likt hur det hade varit om alla satt i samma rum.

Glädjande nog verkar utbildningen ha landat i god jord och feedbacken från deltagarna har varit slående positiv. Kommunikation inom rekrytering kan ofta bli repetetiv då man ju ofta kommunicerar personligt med många kandidater. Det är tydligt att det dagliga arbetet inte bara blir mer effektiv om man är kreativ i sina formuleringar men att det även blir roligare att kommunicera varierat och lättsamt.

Sammanfattningsvis känns det upplyftande att vi allt mer och ofta får chansen att utbilda i våra kärnfrågor. Kunskapsdelning och kompetensutveckling är kärnverksamhet för en utbildningsorganisation som Ants.

Läs mer om Ants utbildning IT-rekrytering här

Kompetensutveckling är en investering som betalar sig

Kompetensutveckling är ett viktigt och centralt begrepp hos många företag. Genom att investera i sina anställda och låta dem utvecklas kommer man få en starkare organisation med verktyg för att lösa problem, bli mer effektiv och hänga med nya trender i branschen. Inom rekrytering kommer det hela tiden nya verktyg, begrepp och metoder för att rekrytera toppkandidater till företaget, inte minst inom IT-rekrytering.

Hur tänker en ingenjör vid rekrytering

Fler och fler storbolag tar hjälp med att rekrytera ingenjörer

I takt med att konkurrensen hårdnar mellan storbolagen och techbolagen om att anställa de bästa ingenjörerna så har allt fler storbolag följt techbolagen och tagit in specialister för att stärka sin rekryteringsfunktion. Ants har länge arbetet med just techsectorn och har därmed en marknadsledande ställning vad gäller förmåga att rekrytera ingenjörer. Det utbildas fortfarande inte tillräckligt många ingenjörer för att svara upp mot behovet som digitaliseringen skapar i industrin och därmed lär konkurrensen även framöver vara stenhård. Då gäller det att sticka ut i kontakt med ingenjörer och hitta oväntade vinklar av hur man är som arbetsgivare. Att bara flagga för att det finns lediga tjänster är otillräckligt för att engagera kandidater som är uppvaktade från många håll och kräsna vad gäller vilka rekryteringsprocesser de kan tänka sig engagera sig i. Genom vårt utbildningsprogram vill vi hjälpa befintliga rekryteringsfunktioner men självklart vill vi även vara med i det operativa arbetet med rekrytering så att vi snabbare kan tillföra rätt rekryteringskapacitet av ingenjörer.

Läs mer om hur Ants jobbar med IT-rekrytering

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!