Utbildning IT-rekrytering

Utbildning IT-rekrytering

Vi på Ants erbjuder utbildning inom IT-rekrytering. Syftet är att ge kunskaper, färdigheter och verktyg som behövs för att komma igång och lyckas rekrytera inom IT-sektorn. Vi har flera olika utbildningar inom IT-rekrytering som täcker alla viktiga delar inom IT-rekrytering så som teknisk search, skrivutbildning, teknisk utbildning och utbildning IT-rekrytering med tyngd på kompetensbaserad intervjuteknik.

Att lyckas i sin IT-rekrytering är idag ett måste för de flesta företag för att kunna fortsätta utvecklas och hänga med i digitaliseringen. Med en utbildning inom IT-rekrytering kan ditt företag få en bra start och lära er grunderna för att lyckas.

 

Grundutbildning IT-Rekrytering

I vår utbildning om IT-rekrytering täcker vi alla viktiga delar i en rekryteringsprocess med tyngd på kompetensbaserad intervjuteknik. Vi varvar teori och forskning med praktiska övningar för att ge er en ökad kunskap och förståelse för IT-rekrytering som hjälper er att attrahera och behålla de bästa kandidaterna. Utbildning inom IT-rekrytering innefattar:

  • Annonsering – Hur ska en annons utformas för att konvertera intresserade till faktiska ansökningar och hur kan man arbeta med målgruppsstyrd annonsering i sociala medier för att nå rätt kandidater som söker nytt jobb aktivt.
  • Digitala verktyg inom IT-rekrytering – Vi går igenom de bästa digitala verktygen för er IT-rekrytering. Idag krävs nästan alltid ett uppsökande searcharbete för att hitta rätt kandidater. Vi går igenom grunderna i hur och vart du hittar kandidaterna.
  • Kompetensbaserad intervjuteknik – Vi går igenom hur man på ett objektivt och fördomsfritt sätt utvärdera en kandidats förmåga i relation till ett antal utvalda kompetensområden som är relevanta för ett visst jobb.
  • Tester/case – Att ha tester eller case under rekryteringsprocessen ökar chanserna till en lyckad och långsiktig rekrytering
  • Referenser
  • Statistik och mätbar rekrytering – Vi går igenom fördelarna med att mäta sin rekrytering samt ger konkreta tips och verktyg för att kunna genomföra det.
  • Pre/on-boarding- Här pratar vi kring vikten av att ha en genomtänkt och väl fungerande process för detta samt ger tips på vad man göra för att lyckas förmedla en bra upplevelse för kandidaten.

 

 

Teknisk search

Syftet med vår rekryteringsutbildning är att ge kunskaper, färdigheter och verktyg som behövs för att komma igång och lyckas med teknisk search inom IT-rekrytering. Vi går igenom kursmoment som berör grundprinciper och arbetsmetoder för att framgångsrikt kunna hitta och attrahera er målgrupp. Efter genomförd utbildning har ni konkreta verktyg och tips för att lyckas hitta och attrahera den kompetens ni söker efter i er IT-rekrytering.

Under vår utbildning går igenom:

  • Användande av searchverktyg inom IT-rekrytering (LinkedIn Recruiter, google search)
  • Digitala forum och grupper för specialister (Github, Stackoverflow,Twitter etc)
  • Boolean search, sökmetod för att nå ut till kandidater för att lyckas med er IT-rekrytering.

 

Teknisk utbildning

För att lyckas med er IT-rekrytering är det positivt om ni besitter kunskaper kring vad personen ni ska rekrytera faktiskt gör. I vår kurs inom IT-rekrytering med fokus på den tekniska delen kommer ni ha möjlighet att genomgå olika nivåer på kurser, från en mer grundläggande teknisk utbildning där man går igenom relevant terminologi, med fokus på frontend, backend och UX/UI, till en mer avancerade kurs inkluderande praktiska delar. Efter vår kurs kommer ni besitta en grundläggande teknisk förståelse som kommer spela en avgörande och vinnande faktor för ert kommande arbete inom IT-rekrytering.

 

Skrivutbildning

Vår utbildning riktar sig till personer som kommer jobba med extern kommunikation inom sin IT-rekrytering. Efter utbildningen kommer ni ha verktyg för att skriva bättre kandidatmail och annonser, med målet att lyckas attrahera flera kandidater i ert arbete med IT-rekrytering. Vi går igenom vad man bör tänka på när man jobbar med IT-rekrytering och kontaktar kandidater för att få hög svarsfrekvens/intresse. Vi varvar teori med inspirerande och praktiska övningar tagna från verkliga situationer som vi ofta stött på i vårt arbete med IT-rekrytering.

Missa inte