IT-rekrytering Halmstad

IT-rekrytering i Halmstad är precis som i resten av landet en utmaning. Digitaliseringens framfart har gjort att allt fler företag och organisationer är i behov av att anställa de som kan utföra jobbet. Efterfrågan överstiger den IT-kompetens som finns vilket har lett till den kompetensbrist vi idag lever i. För att lyckas med IT-rekrytering i Halmstad krävs ofta ett uppsökande arbete av kandidater med rätt kompetens och en gedigen rekryteringsprocess.

Ants Tech Recruiters är marknadsledande på IT-rekrytering. Vi vet att vår metod för att lyckas fungerar i och med att vi mäter alla rekryteringar vi gör. Genom att arbeta datadrivet och följa nyckeltal kan vi sätta rätt förväntningar på uppdraget. Det ger oss även fördelen att under uppdragets gång se om någon del av processen inte stämmer överens med nyckeltalen. Då kan vi tidigt korrigera dessa för att nå slutmålet med en lyckad rekrytering.

IT-rekrytering Halmstad – Hur lyckas man?

För att lyckas med IT-rekrytering Halmstad är det effektivt att arbeta med sourcing för att hitta relevanta kandidater. När vi hittar kandidater gäller det även att redan i den första kontakten sälja in tjänsten och företaget. Vi vill alltid i början av ett uppdrag hitta vad som är unikt med just. Det kan vi sedan använda i den första kontakten. De vi kontaktar är vana vid att få meddelanden från rekryterare och det gäller att sticka ut. Desto mer personliga vi kan vara desto större är chansen att vi får intresserade kandidater som vill höra mer om tjänsten.

Tre framgångsfaktorer för hur vi lyckas med rekrytering inom IT:

  • Vi arbetar tätt tillsammans med kunden. Genom att lära känna er och bli en del av er under uppdragets gång kan vi på ett mer trovärdigt sätt sälja in tjänsten till kandidater.
  • Vi arbetar datadrivet. Det gör att vi kan sätta rätt förväntningar på uppdraget. Vi kan även tidigt se avvikelser i levereansen mot snittet av över 350 andra rekryteringar.
  • Vi arbetar agilt. Genom veckovis avstämningar kan vi under uppdragets gång vara snabbfotade och ändra på delar i processen för att nå slutmålet. Om det sker några förändringar i kravprofilen under processens gång kan vi snabbt ställa om.
IT-rekrytering

Komplettera med målriktad annonsering

Att rekrytera genom annons var länge på väg bort från IT-rekrytering. Färre och färre tjänster tillsatte vi via annons och att aktivt sourca kandidater var mycket mer effektivt. Det skedde dock en ändring när vi började sprida och målanpassa annonsen till målgruppen på sociala medier. 2017 tillsatte vi endast runt 15 % via annons. Idag ligger den siffran på en stabil nivå över 30 %. Annonsering är tillbaka. Det är idag ett effektivt komplement till det uppsökande arbetet av relevanta kandidater för IT-rekrytering i Halmstad.

Hur går IT-rekrytering i Halmstad till i praktiken?

Vi börjar alltid våra uppdrag med ett kravprofilsmöte. Där går vi tillsammans igenom företaget, den roll som ska tillsättas och hur rekryteringsprocessen ska se ut. I projektet ingår alltid en Talent Acquisition Consultant som är den som letar upp och kontaktar kandidater, tar telefonintervjuer samt sköter det administrativa. Den kompletteras av en Talent Acquisition Manager som fungerar som en projektledare och är ansvarig över att projektet går i hamn och att vi hela tiden går i rätt riktning. Den kan även ta förstaintervjuer med kandidater och ansvara över tester. Varje vecka har vi även avstämningar för att stämma av hur det går i projektet. Där kan vi se om det är något vi bör ändra kommande vecka.

Digitaliseringen leder till ökad efterfrågan

Med digitaliseringen har behovet av att rekrytera IT-kompetens ökat kraftigt. Behovet överstiger det faktiska antalet av de som sitter på kompetensen. Vi var tidigare ett rekryteringsbolag som alla andra, och märkte att vi under en period endast lyckades tillsätta 50 % av våra rekryteringar när det på riktigt började bli utmanande. Det var då vi insåg att det krävs något annat för att lyckas. Genom att ändra vår metod för att lyckas med IT-rekrytering Halmstad har vi gått från 50 % till en stabil nivå över 96 % i de uppdrag vi tar oss an. Under samma period har kompetensbristen bara ökat.

Hör av er om ni är behov av att stärka upp er IT-avdelning, eller läs mer om hur vi arbetar med IT-rekrytering.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!