IT-konsult Stockholm

IT-konsult Stockholm, vill du ha hjälp att hitta en konsult inom IT. Vi hjälper dig med IT konsulter.
IT-konsulter i Stockholm – Ants Code at HeartIT-konsulter i Stockholm har vuxit fram som ett attraktivt alternativ i takt med att bristen på IT-kompetens vuxit sig större i Stockholmsområdet.

Ants Code at Heart är en erfaren leverantör av konsultlösningar inom IT både vad gäller generalister med bred kompetens och specialister med erfarenhet och spetskompetens. Oavsett om du söker resurser för längre eller kortare uppdrag eller vill se lösningar där du kan rekrytera konsulterna till ditt eget uppdrag om förutsättningarna är de rätta så har vi lösningar som passar dig.

Läs mer om våra IT-konsulter här.

IT-konsulter är i Stockholm en lösning på bristen på IT-kompetens

IT-konsulter har i Stockholm blivit en resurs som är lättare att tillsätta en att rekrytera egen personal. Därav har användningen av IT-konsultlösningar ökat successivt. Med en månads varsel kan Ants leverera en konsult med spetskompetens eller med generell kompetens till ett rimligt pris. Om man istället vill rekrytera kompetensen internt i företaget tar det ofta upp till tre månader. Om man inte har rätt förutsättningar för att få till en bra rekryteringsprocess kan det även vara svårt att överhuvudtaget tillsätta en tjänst. IT-konsulter blir då en snabb, smidig och säker lösning som ofta efterfrågas av våra kunder.

Läs mer om våra IT-konsulter här.

IT-konsulter ger flexibilitet

Genom att använda IT-konsulter i din organisation kan du smidigt anpassa din organisation när förutsättningar förändras. Att få IT-konsulter på plats går betydligt snabbare och smidigare en att anställa egen personal. Ofta kan en IT-konsult vara på plats och leverera inom en månad efter att behovet har identifierats. Det är även betydligt lättare att anpassa organisationen kompetensmässigt när man använder konsulter. Så länge man är beredd att betala marknadspriset för det finns även specialister på specifika tekniker och programmeringsspråk att tillgå smidigt och med någorlunda kort varsel. Den självklara nackdelen med konsulter är priset men det kan även vara en nackdel att långsiktigheten i organisationen blir sämre och kulturen otydligare än vad som är fallet med en avdelning med egenanställda.

IT-konsult Stockholm

Läs mer om våra IT-konsulter här.

Missa inte