Från pilotprojekt till ramavtal: En lyckad resa med Ants & SJ AB 

Du har säkert hört talas om SJ, det svenska reseföretaget som inte bara tar dig till din destination, utan också gör det på 100% förnybar el. Med sina 5400 medarbetare i både Sverige och Norge arbetar de för att göra tågresande till framtidens sätt att resa.

SJ har under de senaste åren stått, och gör än idag, inför spännande utmaningar såsom modernisering av kundwebb, uppgradering av biljettförsäljningsplattform samt utveckling av datadrivna applikationer för att förbättra tågunderhållet. Till följd av detta har det också krävts förstärkning i flera team inom IT-organisationen. Att få rätt kompetens på rätt plats är dock lättare sagt än gjort, och SJ kände att de behövde uppbackning i deras rekryteringsarbete. Efter kontakt mellan SJ och Ants fanns det en stor nyfikenhet huruvida Ants arbetssätt kunde matcha SJs behov.

”Utgångspunkten för SJ IT var att transformera en extremt konsultintensiv verksamhet till en verksamhet med fler anställda och utökat eget ansvar för hela värdekedjan. Under åren 2020–2021 var det dock en enorm utmaning att dra igång ett långsiktigt arbete med att växla ut konsulter mot anställda. Därför kände vi att vi hade kört fast och konkurrensen på marknaden gjorde att vår aggressiva rekryteringskampanj bromsades in. Vi landade i att vi behövde en nischad rekryteringspartner som, likt oss, jobbade enligt agila principer och rörliga mål. I samband med det kom vi i kontakt med Ants under 2022, och valde att anlita dem för att hålla ihop vår agenda. Ants hjälpte oss att snabbt komma igång, vilket ledde till att vi kunde bli mer synkroniserade och effektiva i vår rekrytering. Det var tack vare Ants som vi kunde få fart igen trots den höga konkurrensen på marknaden.”

Johan Näsman, CIO på SJ AB

En bild på Erika Karlsson som jobbar som konsult från Ants på SJ med techrekrytering.

En tidslinje över samarbetet

Idag, 1,5 år senare, har Ants stöttat upp med allt ifrån sammanställning av kravprofiler, annonsskrivning, sourcing och employer branding-insatser. Under dessa år har vi på Ants haft förmånen att bekanta oss med upp emot tio olika team och flera olika professioner på SJs IT-avdelning.

April 2022 – Samarbetet inleds

I april 2022 inledde SJ och Ants ett samarbete, där en Talent Acquisition-konsult på halvtid fick i uppdrag att rekrytera frontend-, backend- och integrationsutvecklare. Ganska tidigt i samarbetet insåg vi att det fanns en stor utmaning i att attrahera techtalanger till ett bolag som kanske inte i allas ögon förknippas med de senaste teknikerna. Detta ville vi självklart ändra på. I nära samverkan med rekryterande chefer så utmanade vi hela tiden varandra till att vara innovativa i vårt arbetssätt. Inom en snar framtid gav det resultat.

Efter tre avslutade rekryteringsuppdrag kvarstod behovet av att hitta fler talanger och ryktet om vårt lyckade samarbete hade spridit sig till ytterligare team på SJ som också behövde förstärkning.

September 2022 – Ants HR Tech

Med hänsyn till svårigheterna att attrahera techtalanger till bolaget identifierade vi behovet av att arbeta mer strategiskt med fokus på employer branding och employee experience. Detta utmynnade i att SJ tog hjälp även av Ants HR Tech, där en HR Tech-konsult från oss började arbeta på heltid. Läs gärna mer om detta här.

Oktober 2022 – Uppskalning till heltid

Sex månader in var det tydligt att det fanns en synergi mellan SJs behov och Ants sätt att arbeta med att attrahera och rekrytera. Vår TA-konsult skalades upp från halvtid till heltid och fler rekryteringar kördes igång.

En bild på Elin som jobbar som konsult på SJ från Ants.

December 2022 – Uppskalning med ytterligare en konsult

Det ena uppdraget avlöste det andra. Sett till det stora kandidatinflödet, SJs ambitioner och antalet team som var i behov av stöttning skalade vi upp till ytterligare en konsult på halvtid.

 

Maj 2023 – Upprättelse av ramavtal

Efter drygt ett års lyckat samarbete och fortsatta rekryteringsbehov upprättades ett ramavtal mellan Ants och SJ AB. Idag är Ants en given partner när det kommer till SJs rekryteringsarbete inom IT.

 

Oktober 2023 – Idag

Hittills har vi gjort 16 tillsättningar tillsammans med SJ till flera olika team och leveransområden. Sett till de mätpunkter Ants Tech Recruiters löpande arbetar utifrån, kan vi också se stora förändringar i kandidaternas svar- och intressefrekvens i de olika projekten. Vid samarbetets start låg vår genomsnittliga intressefrekvens på 10%, denna siffra har nu dubblats. Med ramavtalet på plats fortlöper partnerskapet och vi tar oss an nya utmaningar tillsammans.

”Ants håller ihop rekryteringsprocessen från början till slut på ett proffsigt sätt, presenterar och tar hand om kandidaterna genom hela rekryteringsflödet. Snabb återkoppling, transparens och hög kvalité på annonser och profilering har gjort samarbetet väldigt smidigt”

– Elin Beijer, Teamchef på SJ AB

Behöver ditt företag stärka sin kompetens inom områden som sourcing, rekryteringsteknik eller employer branding? Ta en titt på vårt utbildningsutbud här.

Läs mer om hur vi jobbar med IT-rekrytering.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!