Framgångsrikt samarbete mellan Ants HR Tech & SJ 

Två personer som pratar om ett lyckat HR tech och It rekryterings projekt

SJ är känt för sina tjänster och för att vara Sveriges ledande järnvägsföretag med över 160 års erfarenhet. Det som många kanske inte känner till är att IT-avdelningen utmärker sig genom imponerande tekniklösningar och avancerade teknikplattformar. IT-avdelningen på SJ genomgår en transformation där de aktivt strävar efter att bygga upp en stark intern kompetensbas. I denna omvandling är strategisk kompetensförsörjning av yttersta vikt och bör få högsta prioritet. Inom den svårrekryterade IT-branschen är det inte bara viktigt att hitta och anställa talanger, utan även att behålla dem på lång sikt. För att göra detta behöver företag skapa en attraktiv arbetsmiljö och erbjuda förmåner som lockar och engagerar IT-talanger. Men, i vilken ände börjar man egentligen och vad är det som behöver göras? Det är här Ants HR Tech kliver in i bilden.

Bakgrund till uppdraget

I början av våren 2022 inleddes ett rekryteringssamarbete mellan Ants och SJ. Några månader in i samarbetet upptäcktes ett växande behov av strategiskt stöd som sträckte sig bortom det operativa rekryteringsarbetet. Här insåg vi vikten av att erbjuda en helhetsinriktad strategi som skulle komplettera och förstärka SJ som organisation samt som arbetsgivare.

Införandet av Strategisk Rekrytering hos SJ

För att tackla de utmaningar som SJ stod inför var det främst Ants HR Tech:s paket Strategisk Rekrytering som tillämpades. Detta för att planera och genomföra långsiktiga rekryteringsstrategier på ett sätt som går i linje med organisationens övergripande mål.

Att vara en central länk mellan olika funktioner och chefer inom IT-avdelningen skulle bidra till att lösa viktiga frågor inom kompetensförsörjning som tidigare blivit bortprioriterade. För att möta denna utmaning etablerades en tvärfunktionell grupp där chefer för varje område inom IT-avdelningen samlades. Ants HR Tech-konsult ledde arbetet i gruppen och modererade dessa möten. Konsulten hade även kontinuerlig samverkan med HR:s verksamhetspartner för IT, som också var en del av dessa forum. Tidigare hade cheferna arbetat var för sig, i silos, men genom dessa forum skapades möjligheter till kunskapsdelning och synergier cheferna emellan. Genom en systematisk hantering av rekryteringsbehoven kunde vi säkerställa att rätt prioriteringar gjordes med hänsyn till målbilden.

Employer Branding: Att Förstå och Förbättra Arbetsgivarerbjudandet

Det andra paketet som vi applicerade på SJ var Ants HR Tech:s Employer Branding-paket. Inom ramen för detta utformades en enkät med syftet att förstå IT-avdelningens arbetsgivarerbjudande (EVP, employee value proposition) för att attrahera, rekrytera och behålla talanger inom IT-avdelningen. Resultaten från enkäten utgjorde sedan underlag för SJ-koncernens arbete inom arbetsgivarerbjudande. En viktig del i detta arbete var att säkerställa en intern förankring samt att se till att budskapet var trovärdigt och speglade verkligheten innan det började kommuniceras externt.

”Ants har verkligen hjälpt oss att få en gemensam struktur på hur vi skulle förbättra vår rekryterings- och EVP strategi. Den energin som de lyckades smitta av sig med gjorde att vi snabbt blev betydligt samordnade och effektivare.”

– Johan Näsman, CIO på IT-avdelningen

Kommunicera Budskapen

Nästa steg var att låta dessa budskap genomsyra i rekryteringsprocessen för att kunna kommunicera dem tydligt till potentiella kandidater. Vad är då det bästa med IT-avdelningen på SJ? Det är de varierande och utmanande arbetsuppgifterna samt de moderna lösningarna och teknikerna. Men det allra bästa är de kompetenta och omtänksamma kollegorna som gör arbetsmiljön så trivsam. En annan viktig observation som framkom i undersökningen var medarbetarnas önskan om ökad kompetensutveckling. Vi tog till oss denna information och vidarebefordrade den för vidare åtgärder och initiativ.

Ytterligare Initiativ för Talangattraktion

Inom strategisk rekrytering och Employer Branding genomförde vi även andra aktiviteter. Ett exempel var att utarbeta en grund för ett traineeprogram inom IT för att locka och utveckla talanger. Till följd av EVP-undersökningen implementerade vi en månatlig frukost för att skapa utrymme för informella möten och stärka samhörigheten inom avdelningen.

Reflektioner från en Lärorik Resa hos SJ

Att vara en del av SJ och IT-avdelningen under dessa 9 månader har varit en spännande och lärorik resa. Arbetet inom Strategisk Rekrytering samt inom Employer Branding har bidragit till att säkerställa att rätt kompetens rekryteras för att möta företagets behov. Detta i sin tur har resulterat i ökad produktivitet och effektivitet inom IT-avdelningen.

Vi växer antalet anställda kraftigt nu under en 3-års period och växlar ut konsulter. Ants har hjälpt oss att överträffa oss själva.

– Johan Näsman, CIO på IT-avdelningen

Behöver ditt företag stärka sin kompetens inom områden som sourcing, rekryteringsteknik eller employer branding? Ta en titt på vårt utbildningsutbud här.

Läs mer om hur vi jobbar med IT-rekrytering.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!