Utbildning HR Tech, ledarskapsprogram och chefsutveckling

Utbildning och kompetensutveckling inom ledarskap och annan chefsutveckling inom HR är något som blir allt mer efterfrågat. I takt med att HR ses som allt viktigare ökar även förväntningar på de som är involverade i HR-arbetet. Chefer och specialister behöver också kontinuerligt utvecklas för att svara upp mot hur HR förändras. Ants HR Tech har utbildning och kompetensutveckling för chefer och specialister inom ledarskap och vad gäller många av de hetaste områdena inom HR.

Ants rekrytering

Chefsutbildning, mentorprogram och ledarskapsutveckling

Kompetensutveckling inom ledarskap och utbildning av chefer blir allt viktigare. Att vara chef i dagens snabba och konkurrensutsatta arbetsmarknad ställer nya och klart högre krav. Det är centralt i allt arbete med HR att säkerställa chefsstöd och ledarskapsutveckling. Coachning av ledare och chefer bör integreras in i chefsrollen och regelbundna utbildningar är ofta nyckeln till nöjda och framgångsrika chefer.

Ants rekrytering
HR-konsult från Ants HR Tech

Bra chefer är lärande chefer

Ledarskap kommer i alla former och framgångsrikt ledarskap är självklart till viss mån en talang. Men än mer är det en egenskap som kan utvecklas och läras. Idag förväntas chefer och ledare utöver det rena ledarskapet även driva utvecklingen av modern HR. Det innefattar HR-system, datadriven HR och moderna stödfunktioner. Och mycket mer därtill. Inte konstigt att chefsutveckling och ledarskapsprogram behöver ha genomarbetade upplägg för att bli det stöd chefer behöver för att lyckas med sitt ledarskap.

Läs mer om lärande och ledarskap (öppnas i eget fönster):

https://hbr.org/2015/10/the-best-leaders-are-constant-learners

Ledarskapsutbildning, kurs, coachning, mentorskap och konsult

Ledarskapsutbildning kan och ledarskapsutveckling på många sätt. Ren utbildning i form av en kurs är en möjlighet men ofta sker lärande mer på djupen när man kan inkorporera lärandet i sitt arbete. Mentorprogram och coachning (eller coaching) är mer nära kopplat till faktiska uppgifter och utmaningar i chefsrollen eller i ledarskap kopplat till rollen som chef. Coachande ledarskap är en kompetens som både lärs ut och används för att lära ut.

Ants HR Tech levererar lärande i alla former och vanligt är även att olika typer av konsultuppdrag också innefattar ett lärande till befintlig organisation.

”Vi tog in Ants för att vi behövde resursförstärkning.

Utveckling och lärande fick vi på köpet.”

Ledarskapsprogram och chefsutvecklingsprogram genom Ants Tech HR

Ledarskapsutveckling och chefsutveckling blir bättre av att det finns en kontinuitet i utbildning, coachning, mentorprogram och annan kompetensutveckling. Därmed finns anledning att ta fram större ledarskapsprogram. Ants HR Tech har program som kan sträcka sig över flera år och som kan följa en nybliven chef från de första utmaningarna till utmaningar och möjligheter som infinner sig senare i karriären.

Utbildning i medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal

En central framgångsfaktor för varje organisation är förmågan bland chefer att hantera sina medarbetares utveckling och behov för att lyckas i sina roller. En mycket viktig aktivitet för att stödja ett medarbetares utveckling är medarbetarsamtal i form av bl.a. utvecklingssamtal och lönesamtal. Att lyckas med detta innefattar så mycket mer än själva samtalet och utvecklingsplan som kommer ur samtalet.

Hur säkerställer chefen att man har ett bra underlag när det är dags för utvecklingssamtal och andra medarbetarsamtal? Hur följer man upp aktiviteter som beslutas gemensamt under perioden till nästa utvecklingssamtal? Systemstöd, rutiner och mallar och mycket mer kan hjälpa och underlätta för en chef att lyckas.

Mentorprogram och Ledarträning istället för Ledarskapsprogram

Ibland passar det bättre att låta det operativa chefskapet gå före utbildning och utveckling. Med ett mentorprogram eller liknande ledarträning kan utveckling, lärande och kunskapsutveckling ske mer när det passar. Ibland kan lärandet mer handla om att ha en erfaren chef att bolla utmaningar med vid behov. Ledarutveckling kan som sagt ske på så många olika sätt och ofta behöver utbildningsprogram och utvecklingsprogram skräddarsys.

Ants HR Techs utbildningsprogram har rötter i tech och IT-rekrytering

IT-rekrytering och tech-branschen i stort präglas av mycket hård konkurrens om talanger och relevant personal. Det leder till speciella förutsättningar för ledarskap och chefskap. Chefer och ledare inom just tech har pressen att stimulera medarbetare så att dessa inte tar ett av de många alternativa jobbmöjligheter som ständigt erbjuds. Brister i ledarskap leder snabbt till negativa effekter i motivation och effektivitet men även i form av ökande personalomsättning. Ants HR Tech har formats under dessa förutsättningar och det märks i kvaliteten på våra ledarskapsutbildningar.

Systemstöd för chefer och modernt ledarskap

Den tekniska utvecklingen leder ständigt till nya möjligheter vad gäller systemstöd, datadriven HR och automatisering. Digital HR och HR Analytics är områden som genomsyrar allt chefsstöd som bedrivs av Ants HR Tech.

Techrek Learning

Här kan du finna inspiration och information om rapporter, events, utbildningar och olika insikter för att sprida kunskap och minska kompetensbristen inom IT-branschen.

https://ants.se/kunskapsbank/

Utbildningar och kurser i ledarskap framöver

När det gäller Chefsutbildningar och ledarskapsutbildning är det en stor fördel att träffas digitalt och ser över förutsättningar, behov och önskemål. Chefsutveckling sker under ramen av Ants HR Tech och brukar skräddarsys till våra kunder. Det gör också att utbildningarna ofta inte finns med i vår schemaläggning.

Här kan du läsa mer om vilka övriga utbildningar som är på gång framöver.

https://ants.se/kunskapsbank/?_sft_article-category=academy

Läs mer om Ants IT-rekrytering:

https://ants.se/it-rekrytering/

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!