Utmaning

Cadeia hade under flera års tid använt sig av andra aktörer inom rekrytering för att locka intressanta profiler och för att växa på sikt. Trots detta har det varit en stor utmaning att nå de uppsatta målen för tillväxt, många bokade intervjuer resulterade i att personer dök upp som inte hade några planer på att byta arbetsgivare i närtid. Då det finns ett överskott av liknande företag och projekt, men ett underskott av kompetenta personer inom branschen, ligger den stora utmaningen i att hitta och attrahera rätt personer och att hålla dessa uppdaterade och intresserade genom hela processen.

Lösning

I januari 2020 träffades Cadeia och Talent Acquisition konsulten från Ants för första gången, för att tillsammans med Talent Acquisition Managern från Ants gå igenom kravprofilen för de kommande rekryteringarna och välja rätt strategi för Cadeia. Med en tydlig kravprofil, en företagsfilm, en säljande jobbannons och ett annonspaket för annonsering på LinkedIn och sociala medier, började Talent Acquisition konsulten i Sstockholm searcha och kontakta lämpliga kandidater.
Under projektets gång hade Ants och Cadeia ett tätt samarbete för att kontinuerligt följa upp och anpassa processen för att nå bästa möjliga resultat. Genom ett transparent samarbete ändrades kravprofilen under perioden, för att hitta fler intressanta profiler.

Det tydliga samarbetet har varit det absolut bästa, framförallt att vi tillsammans succesivt justerat profilen för att hitta rätt kandidater, säger Cadeias VD, Ludvig Ahlström.

Det tydliga samarbetet har varit det absolut bästa, framförallt att vi tillsammans succesivt justerat profilen för att hitta rätt kandidater, säger Cadeias VD, Ludvig Ahlström.

Resultat

Efter fyra månader gick projektet i mål, med hela tre lyckade rekryteringar. Cadeia ökade sin personalstyrka med nästan 19%, med två seniora och en junior profil.

Slutmålet med processen var att vi ville anställa två till tre konsulter. Vi avslutade projektet med 3 nya kollegor, med högre klass än vad vi vågat hoppas på. En riktig succé, säger Ludvig Ahlström.

Bakgrund

I och med AktivBos ökade satsning på digital utveckling, där de bland annat ska bygga ett helt nytt produktionssystem, vill de nu gå ifrån att ta hjälp av externa byråer för utveckling till att äga stora delar av kompetensen själva. AktivBo valde att utvärdera Ants modell i rekryteringen av en frontendutvecklare med kunskap inom JavaScript och Vue.js och två backendutvecklare inom PHP och MySQL.

Rekryteringsprocessen

Varje rekryteringsprocess Ants genomför utformas efter kundens behov. AktivBo valde ett deltidsupplägg med en av våra Talent Aqcuisition Consultants (TA-konsult) som administrerade samt koordinerade hela rekryteringsprocessen. Främsta sourcingkanalen i detta samarbete var search. Flera kandidater hade däremot redan exponerats för företaget genom annonseringen och var därför redan intresserade när dem kontaktades. Vi ser att search via Linkedin, Github och Google, i kombination med annonsering, har varit en värdefull strategi. Intervjuprocessen bestod av en telefonintervju som följdes av två intervjuer på AktivBos kontor. Den sista intervjun var av mer teknisk karaktär som utgick från ett case kandidaterna fick göra inför intervjutillfället. Processen innehöll även ett logiskt-analytiskt test innan TA-konsulten genomförde referenstagningen.

För att kunna vara flexibla, aktiva i processen och skapa ett bra samarbete höll vi veckovisa avstämningar med kunden. På så sätt kunde vi snabbt revidera kravprofilen och anpassa kommunikation och process efter kandidaternas och kundens förväntningar. Ants datadrivna arbetssätt gjorde det möjligt att göra träffsäkra prognoser och kvalitetsutveckla rekryteringsprocessen på AktivBo.

Särskiljande faktorer mot andra rekryteringsföretag är både engagemanget och hur Ants på djupet lär känna företaget de arbetar för, dess värderingar och varumärke.

Resultatet

Ants arbete resulterade i tre lyckade techrekryteringar, där samtliga tillsattes via search. Ants fick även möjlighet att efter dessa tillsättningar hjälpa till i rekryteringen av roller som inte var inom ramen för IT: Marknadskoordinator, Projektledare, Junior projektledare, Projektadministratör och Operations Manager. Totalt har Ants tillsatt nio tjänster under de tio månader vi jobbade med AktivBo.

”Ants överträffade våra förväntningar gällande både rekryteringsprocess och slutgiltigt resultat. TA konsulten lyckades få in ett stort urval av kandidater för varje position, trots att vår kravbild var snäv och hård. Särskiljande faktorer mot andra rekryteringsföretag är både engagemanget och hur Ants på djupet lär känna företaget de arbetar för, dess värderingar och varumärke.
Ants är också ett bolag som håller vad de lovar (mycket värt). Dvs de nyckeltal för tidsåtgång och investeringar man presenterade i införsäljningsfasen stämde väl överens med slutlig leverans och resultat. Tack vare vårt samarbete med Ants har vårt företag fått ett stort lyft i och med våra nya starka medarbetare och vi planerar att fortsätta vårt framgångsrika samarbete.”
Jon Svensson, VD på AktivBo

Utmaning

Under samarbetet med ANTS befann sig Digpro i en spännande expanderingsfas och det fanns därmed ett stort behov av flera Javautvecklare till teamet. Digpro ville ha en blandning av seniora och juniora utvecklare med varierande kunskaper och bakgrunder men med teknikfokus på Java. Som utvecklare hos Digpro fanns möjlighet att jobba med olika fokus som projektledning, produktutveckling och kundansvar. En spännande utmaning för ANTS, att matcha rätt kompetens och erfarenhet mot olika avdelningar.

Lösningen och rekryteringsprocessen

ANTS utformade annonser på ett enkelt och öppet sätt då målgruppen riktade sig till både juniora och seniora profiler. Stor del av arbetet låg i att searcha fram kandidater genom LinkedIn men även annonseringen gav positiv respons. Genom hela projektet hade ANTS ett nära samarbete med anställda och chefer för att kunna tipsa om potentiella kandidater i deras egna nätverk.

Eftersom det fanns behov av utvecklare med varierande kunskap och erfarenhet fanns flera sökmöjligheter för ANTS. Under telefonscreeningen fanns också möjligheten att avgöra åt vilket håll och under vilken avdelning kandidaterna skulle riktas åt.

För mig kändes Ants förtroendeingivande och det var lätt för mig som HR att släppa processen till er. Vi har även fått väldigt bra respons av de som anställts under processen.

Resultatet

Resultatet av samarbetet mellan ANTS och Digpro resulterade i 7 lyckade rekryteringar av javautvecklare! 4 hittades via search, 2 via tips från anställda på Digpro och 1 från annons.

Digpros HR Manager Karin Sigge sammanfattar. – ” Vi är väldigt nöjda med samarbetet med ANTS eftersom de snabbt kom in i jobbet, hittade passande kandidater och underlättade vår process. För mig kändes ANTS förtroendeingivande och det var lätt för mig som HR att släppa processen till er. Vi har även fått väldigt bra respons av de som anställts under processen.”

Utmaning

Ahlsell var i behov av en UX Designer som skulle bli en del av Ahlsell Innovation Lab och arbeta med att sätta tonen för den digitala innovationen och designen. I tjänsten ingick att arbeta med en rad olika tekniker så som AR/VR, 3D, Voice och BIM. Ahlsell letade därför efter en kandidat som ville exponeras för nya idéer och som hade erfarenhet från att driva en mängd projekt från idé till prototyp samt med stor kunskap inom user research. Eftersom Ahlsell Innovation Lab var nyetablerat var det en spännande utmaning att hitta en självstyrande UX Designer med rätt kompetens som ville få utlopp för många kreativa idéer.

Lösningen och rekryteringsprocessen

Ahlsell hade en tydlig bild av vilken typ av kompetens de sökte. Detta gav ANTS goda förutsättningar att utforma kravprofiler, annonser och searchunderlag. Målgruppsanpassad annonsering via sociala medier gav väldigt positiv respons men en stor del av arbetet låg också på search via LinkedIn och andra forum där kandidaterna även visade ett stort intresse för tjänsten. Rekryterande chef på Ahlsell gav under hela rekryteringsprocessen snabb och noggrann feedback vilket också underlättade ANTS arbete att hitta rätt kandidat. Vår researcher fick även sitta på plats i labbet tillsammans med utvecklare och rekryterande chef vilket gav god insikt i det dagliga arbetet som kunde användas för att presentera tjänsten på ett bra sätt för potentiella kandidater.

Resultatet

ANTS arbete resulterade i 43 ansökningar via annons, 14 kvalificerade första intervjuer och en tillsättning via search.

Se Johanna Ahlsell från Ahlsell berätta om samarbetet nedan:

Bakgrund

Snusbolaget har på tio år gjort en enorm tillväxtresa från garageföretag till E-handelsbolag med en omsättning på ca 500 miljoner kronor. De har snabbt etablerat sig som en av de dominerade aktörerna på den svenska snusmarkanden, tack vare ett brett utbud av produkter och konkurrenskraftig prissättning. Uppdraget var unikt då vi rekryterade till en helt ny roll som inte fanns på bolaget innan. Vi blev inspirerade av den snabba resa som bolaget gjort och de stora engagemang som finns. Om du vill jobba som utvecklare på ett resultatinriktat företag tillsammans med ett skönt gäng och samtidigt gillar att jobba affärsnära, bör du kolla in Snusbolaget.

Rekryteringsprocessen

Ants anpassar varje rekryteringsprocess efter kundens behov, för Snusbolaget valdes upplägget att ha en Talent Acquisition Consultant (TA-konsult) på plats två dagar i veckan. Denna process utformades i olika steg, det första samtalet tog Ants TA-konsult via telefon och därefter välkomnades kandidaten in på en första intervju med kunden. För att nå ut till fler intresserade kandidater valde kunden även att använda sig av Ants annonspaket med annonser publicerade på bl.a. Linkedin, Instagram och Facebook. Detta gav också kunden ytterligare marknadsföring.

Janne, CTO på Snusbolaget, berättar:
”Det har varit väldigt tidseffektivt för min del, då det enda jag har behövt göra är att ta intervjuer, samtidigt som jag upplever att jag hela tiden känt mig uppdaterad om vad som händer i processen. Detta då TA-konsulten funnits plats samt att vi haft de stående veckomötena med rekryteringskonsult. Jag uppskattar också att vi har fått input i tid angående kostnader och liknade”.

Det har varit väldigt tidseffektivt för min del, då det enda jag har behövt göra är att ta intervjuer, samtidigt som jag upplever att jag hela tiden känt mig uppdaterad om vad som händer i processen.

Janne berättar vidare

”Jag tycker att samarbetet har fungerat väldigt bra, och jag gillar hela arbetssättet och modellen. Vi började med en lite lös kravprofil, och ett eller två möten in fick vi en tydligare bild om vad vi letar efter. Alla kandidater har erfarenhetsmässigt varit relevanta, men i några fall har TA-konsulten flaggat innan första intervju för eventuella frågetecken. Vilket har varit bra då det gjort så att jag vet vad jag ska kolla lite extra på vid en första intervju. Trots att alla kandidater inte varit en perfekt match för just oss, så har det ändå varit nyttigt att få in de kandidaterna för att få en bild av hur andra kandidater står sig i processen”

Resultatet

Samarbetet avslutades efter 12 veckor med anställning av två fullstackutvecklare som hittades via search. De blir därmed Snusbolagets första inhouseutvecklare. Janne igen Det känns väldigt bra, en av utvecklarna börjar redan nästa vecka. Det ska bli spännande!”.

Rekryteringsprocessen

Varje rekryteringsprocess är unik och skräddarsys efter kundens behov, i denna process publicerades annonser på Scandics- och ANTS hemsida, sociala medier samt LinkedIn. För att hitta rätt målgrupp gjordes searcharbetet främst genom LinkedIn men även genom Github. Det första initiala samtalet med kandidaten tog ANTS researcher och därefter välkomnades kandidaten på en intervju med ansvarig rekryteringskonsult från ANTS. Processen följdes av tester som utgjorde diskussionsunderlag för den tekniska intervjun och avslutningsvis genomfördes ett sista intervjusteg med rekryterande chef. Under de återkommande veckomötena fick vi möjlighet att tillsammans med Scandic utvärdera processen och kandidaterna, något som utgjorde grunden för ett mycket lyckat samarbete!

Resultatet

Det blev sammanlagt fem tillsättningar varav en API-arkitekt och fyra st .net-utvecklare. Sachin Surana, Director of IT Data & Development, ger sina tankar på samarbetet nedan.

-What are your thoughts on our collaboration?

“The collaboration has worked great as we worked together as partners. What worked best was the agile approach, which allowed us to change as we learned more and being co-located with the recruiter. ANTS also reached out and worked with all the internal stakeholders. It took some time before we had success but what’s required with the model is patience and trust on both sides. Finally, we were able to hire very good candidates at a much reasonable cost.”

What worked best was the agile approach, which allowed us to change as we learned more and being co-located with the recruiter.

-What was your expectations from ANTS?

“To work agile, being co-located and above all work as a partner. They have exceeded our expectations on all accounts.”

Arbetsprocessen

Ants har arbetat med tech-rekrytering i snart 10 år vilket bidragit till många lärdomar och konsten att kalibrera rekryteringsprocesser efter kundens behov. På Ants arbetar vi som konsulter och rekryterar i kundens namn, vilket innebär att vi lär känna både företag och kollegor på ett annat sätt. Detta är en av Ants största fördelar som tillsammans med vårt agila förhållningssätt gett många positiva resultat i rekryteringsprocessen.

Under samarbetet med New hjälpte Ants till att rekrytera en tekniker för IT-infrastruktur, en IT-supportspecialist samt en innovationskonsult. Vi har fått prata med Johan Lindvall som är CEO för New.

Hur tycker du att samarbetet har fungerat?

”Över förväntan, inte nog med att Ants har levererat kanonkandidater av vilka vi har signat flera stycken. De har även utmanat oss i kandidatval, manat på oss i processen. Sist men inte minst har de varit en bra varumärkesambassadör mycket tack vare att Ants verkligen inbäddade sig i vår företagskultur!”

Sist men inte minst har de varit en bra varumärkesambassadör mycket tack vare att Ants verkligen inbäddade sig i vår företagskultur!

Vad hade ni för förväntningar på Ants?

”Vi befinner oss i en mycket expansiv fas och vände oss till Ants främst för hålla tempo i vår rekrytering. Det målet uppfylldes med råge, men genom Ants fick vi också inspel kring utformningen av vår rekryteringsprocess samt en exponering mot en bredare kandidatpool vilket var mycket värdefullt.”

Utmaning

När Ants började sitt samarbete med Distil Networks jobbade fyra utvecklare på Stockholmskontoret. Då man stod inför tekniska utmaningar i och med utvecklande av produkten parallellt med byggandet av en ny plattform behövde man anställa ytterligare två stycken. På Distil Networks har man höga krav på sina anställda och letade efter utvecklare som var generalister med förmågan att använda det språk som lämpas bäst för uppgiften, samt mycket djup kunskap av lågnivåspråken C++ och gärna Rust.

Sedan skulle även en analytiker rekryteras, där det var viktigt att hitta kandidater som hade kombinationen av bra kundbemötande och tekniska färdigheter.

Lösningen och rekryteringsprocessen

Gällande Systems Engineering rollen fick man verkligen gräva för att hitta kandidater med kunskap eller erfarenhet av Rust. Till en början searchade Ants researcher Mathilda via LinkedIn men ganska snart utvidgades search-arbetet till olika forum, meetup och ett tag letade hon även folk i olika reddit-trådar som handlade om Rustprogrammering. Mathilda hörde sig även för bland utvecklarna på Distil Networks ifall de hade någon potentiell kandidat i sitt nätverk.

I rekryteringsprocessen för analytikerrollen låg stort fokus på telefonintervjun där Mathilda kände av om kandidaten hade den rätta inställningen för den kundkontakt som tjänsten innebär, då detta inte alltid går att se på en LinkedInprofil.

Samarbetet med Mathilda och Ants har fungerat väldigt bra och vi har nu fyllt våra öppna positioner till ett rimligt pris utan att tumma på kvaliteten.

Resultatet

Resultatet av samarbetet mellan ANTS och Distil Networks resulterade i tre lyckade rekryteringar; två Systems Engineer och en Security Services Analyst som börjar efter sommaren!

Distil Networks VP of Engineering Johan Hjerling sammanfattar. –“Vi valde att samarbeta med Ants på grund av deras välutvecklade koncept med rekrytering på plats. Samarbetet med Mathilda och Ants har fungerat väldigt bra och vi har nu fyllt våra öppna positioner till ett rimligt pris utan att tumma på kvaliteten”

Budbee är en start-up som har utvecklat en produkt med inriktning på logistik och transportmarknaden. De har utvecklat ett avancerad ruttoptimeringssystem som ökar leveransmöjligheterna för företagen. Detta samtidigt som produkten ger en unik användarvänlighet och leveransupplevelse för kund. Med seriösa investerare som 41an Invest ser Budbee ett starkt växande behov och planerar att expandera ännu mer i framtiden. Vårt samarbete med Budbee har varit unikt på många sätt. Om du har ett öga för start-ups och en passion för kod och molnbaserade lösningar bör du kolla in detta bolag!

Bakgrund och problem
”Vi hade tidigare rekryterat mycket genom egna kontaktnät, facebook, Linkedin-annonser och andra gratis-sidor. När sedan en av våra seniora Java-utvecklare efter tre år hos oss gick vidare mot nya utmaningar samtidigt som våra behov ökade kände vi att det var dags att ta extern hjälp” säger Axel Möller, CTO på Budbee.

Lösningen och rekryteringsprocessen
Budbee valde en modell där en researcher bokar in första intervjuer direkt till kund. Att ta första intervjuerna själv ställer en del krav på dig som arbetsgivare. Man behöver ha tiden att avsätta ett par timmar varje vecka. Eftersom Budbee är en start-up som går väldigt bra ville de lära sig detta för att i framtiden kunna sköta rekryteringen på ett mer effektivt sätt.

”Jag är väldigt nöjd med samarbetet. Då jag själv inte hade så bra koll på rekrytering så tyckte jag att ni kom med många bra tips och hur man bör tänka som rekryterare. Jag är också nöjd över den processen som vi skapade och gillar verkligen ert koncept där man har en konsult som jobbar i vårt namn och finns här ett par dagar i veckan. Det blir väldigt naturligt och man kan följa upp ofta och bli uppdaterad hur det ser ut i pipen. Jag känner också att jag nu har mycket bättre förutsättningar att lyckas på egen hand i framtiden” säger Axel Möller.

________________________________________________________________

”Mina förväntningar var att ni skulle ta fram duktiga kandidater som verkligen brinner för programmering och har det där lilla extra. Kandidater som inte bara ser det som ett jobb utan har en sann passion för utveckling. Kandidaterna som vi träffade var väldigt bra, en del var kanske lite juniora men det var också en väldigt svår roll att fylla. Vi har väldigt höga krav och söker gärna juniora talanger som tänker mer som en senior utvecklare. Det är den nivån vi ligger på här”

– Axel Möller Budbee

________________________________________________________________

Resultatet
Samarbetet slutade med att tre Java-utvecklare anställdes. Ännu ett lyckat projekt för Ants. ”Vi lyckades hitta utvecklare som hade det där lilla extra och eftersom vi hade flera bra valde vi att anställa en extra då det går väldigt bra för oss. En av utvecklarna har nu jobbat i två månader och vi är mycket nöjda. Det tar alltid lite tid att sätta sig in i arkitekturen och produkten men än så länge har det gått väldigt smärtfritt. Framtiden ser väldigt ljus ut” avslutar Axel Möller, CTO på Budbee.

Rebecka och Ender pratar om serach i veckans blogg. Vad är egentligen bra att tänka på när vi searchar efter kandidater?

Här ser ni Louise och Aran på Ants som pratar om hur det är att rekrytera till konsultbolag.

Joakim från PWC och Emma från Ants pratar om mätbarhet i rekrytering, någonting som vi på Ants brinner för.

Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️

    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.