Produktägare

Rekrytera CTO

Rekrytera Produktägare

Många IT-företag har idag allt större behov av att rekrytera produktägare i takt med digitaliseringens utveckling. Produktägare spelar en stor roll för företagets framgång för att på bästa sätt strukturera upp olika kunduppdrag. I och med arbetsrollens bredd av kunskap inom projektledning och beslutsfattande gäller det att veta hur man bör lägga upp sin rekrytering av produktägare för att locka, attrahera och nå den tänkta målgruppen, vilket vi på Ants har stor erfarenhet av.

Ants rekryteringsmodell

Vår rekryteringsmodell går ut på att jobba med inhouse Talent Acquisition. Detta innebär att en av våra konsulter sitter på plats nära de rekryterande cheferna. Konsulten sourcar och kontaktar kandidater som faller in i den kravprofil som efterfrågas. Med ett nära samarbete skapar vi förutsättningar för att skräddarsy rekryteringsprocessen och hitta de bästa kandidaterna, för att i sin tur rekrytera produktägare.

Oavsett om du vill att vi tar ansvar för hela din process eller om du endast vill ha hjälp med vissa delar så har vi upplägg som passar dig.

Ants rekrytering

Vad gör en Produktägare?

Produktägarens viktigaste arbetsområde är att leda ett eller flera team. Arbetsrollen inkluderar att ansvara över prioriteringar och fatta beslut för vad som ska göras och när. En produktägare är huvudlänken mellan verksamheten och utvecklingsteamet, där ansvaret ligger i att nå det uppsatta målet. Produktägaren behöver även ha kunskap om vilket värde produkten ska leverera, och till vilken målgrupp. Att rekrytera en produktägare innebär att produkten och prioriteringar sätts i fokus, samt att rätt strategier används för att nå det uppsatta målet, vilket kan vara avgörande för det slutliga resultatet.

Skillnaden mellan att rekrytera produktägare och produktledare

Risken finns att man blandar ihop de två rollerna produktägare och produktledare. Rollerna skiljer sig inte helt åt, men särskiljer sig ändå på vissa plan. Produktledare fokuserar främst på hur något ska genomföras, i form av budget, planering, rapporter och kommunikation med projektgruppen. Detta till skillnad från en projektägare som huvudsakligen fokuserar på frågorna vad och varför, och riktar in sig på produkt, funktion och metod, samt ansvar över marknad- och kundbehovet.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!