Rekrytering Tech Lead

Rekrytering av techlead

Rekrytera Tech Lead är en vanlig och viktig rekrytering speciellt i Stockholm. Dock kommer rollen i många former och ofta är en stor del av rekryteringsarbetet att veta vilken profil man behöver rekrytera.

Tech Lead kommer i många former

Vad är en tech lead, technical lead, lead developer, team lead eller vad man nu väljer att kalla rollen? Är det samma sak som en CTO?

Svaret är att rollen ser olika ut i olika organisationer. Därmed är en viktig del i ett rekryteringsprojekt för att rekrytera en tech lead att förstå hur rollen bör se ut i en specifik organisation. Ett första steg för att få klarhet i detta är att förstå hur operativ en tech tead bör vara. Skalan går här hela vägen från en utvecklare som har leadansvar till en roll som mer bör kallas CTO.

Det finns stora risker förknippade med att hamna fel på denna skala. Vanligast är att man nedtonar det operativa utvecklingsarbetet. Ofta är det först i en lite större utvecklingsorganisation som ledningsarbetet blir så omfattande att det utgör tjänsten snarare än att engagera sig i faktiskt kodande.

En annan skala att kalibrera är hur i vida ledningsarbetet är strategiskt eller om det framförallt handlar om operativt chefskap över andra utvecklare. Speciellt i snabbväxande startups finns ofta anledning att få in seniora strateger som sätter rätt tekniska och affärsmässiga förutsättningar tidigt.

Rekrytering av fel tech lead ger långsiktiga följdverkningar

ROI i samband med rekrytering av chefsroller ligger långt fram i tiden. Ofta påverkar rekrytering av en chef även framtida rekryteringar. Kvaliteten i en rekrytering på management-nivå påverkar därmed företaget på ett sätt som ofta är irreversibelt.

Detta är extra sant inom tech och IT där även strategiska tekniska val får långsiktiga följder. Ett techbolag som lägger grunden missriktat i form av felaktiga strategiska beslut kommer ha sämre förutsättningar att rekrytera, färre möjligheter vad gäller produktutveckling och större kostnader för utbyggnad av teknik.

Hur säkerställer man en lyckad rekrytering av tech lead?

En lyckad rekrytering av tech lead handlar om att hantera tre perspektiv: 1. rätt kandidater in i processen, 2. rätt kandidatupplevelse och 3. effektiv utvärderingsprocess.

Tillräckligt många bra kandidater

Ju högre upp i hierarkin man rekryterar desto mer handlar framgången om att hålla en hög kvalitet i de kandidater man får in i processen. Dock gäller som alltid i rekrytering att det även gäller att ha tillräckligt många bra kandidater. Ofta träffar man runt 10 kandidater varav knappt hälften går igenom ordentlig utvärdering. I slutet brukar och bör man ha minst två slutkandidater som känns rätt.

För att skapa ett bra kandidatflöde bör man ha minst tre strategier: 1. Effektiv annonsering, 2. Nätverk och 3. researcharbete.

Rätt kandidatupplevelse

En kandidatupplevelse påverkas starkt av de personer man möter i processen. Att tidigt få ett ansikte och en person som leder en genom stegen och som finns tillgänglig för frågor och funderingar är viktigt. För att uppnå en röd tråd genom hela rekryteringen är viktig att alla personer inkluderade i rekryteringsprocessen är ordentligt synkade.

Effektiv utvärderingsprocess vid rekrytering av tech lead

När man skall rekrytera tech lead är caset det absolut viktigaste utvärderingsverktyget. Ett rätt utformat case ger kandidaten möjlighet att i lugn och ro hemmavid sätta sig in i och förbereda sig inför de förutsättningarna som gäller för tech lead rollen. Ett case kan och bör inkludera de olika aspekterna som rollen innefattar.

Läs mer om chefsrekrytering i denna artikel.

Läs mer om Ants IT-rekrytering.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!