Rekrytering och HR Tech hos Entiros

Adrian är IT-rekryterare och sitter med sin dator i sitt knä.
Entiros grundades år 2010 och är ett snabbväxande IT-bolag specialiserat på systemintegrationer. De drivs av visionen att främja öppen data och vill med sitt marknadsledarskap inom nischen, utmana integrationsbranschen. Entiros är ett produkt- och konsultbolag som strävar efter att vara en strategisk och långsiktig partner till sina kunder. De har också utvecklat metoder och verktyg som gör SaaS-produkten Starlify unik i att organisera, effektivisera och visualisera smarta integrationer. 

Bakgrund och rekryteringsprocess

Entiros hade som målsättning att växa sin organisation under år 2022, för att kunna möta kundbehov och tillväxtplan. Samarbetet mellan Entiros och Ants Tech Recruiters inleddes som rekryteringspartners med tre roller inom området integrationsleverans; Service Manager, Operations Specialist och Delivery Manager. Öppen kommunikation och stort engagemang skapade effektiva processer och ett välfungerande samarbete. Som en följd av detta och för att kunna möte ytterligare tillväxtbehov påbörjades rekryteringar för två roller inom SaaS-utvecklingen; Fullstackutvecklare och Backendutvecklare 

 
Som en effekt av Entiros snabba tillväxt blev HR-arbetet nedprioriterat och därför presenterades affärsområdet Ants HR Tech, där vi kunde kliva in som en förlängning för att bygga och stärka upp i några av deras HR-områden. Tillsammans diskuterade vi behovet av att skapa en mer strukturerad och enhetlig rekryteringsprocess tillsammans med en mer långsiktig onboardingprocess. Utifrån detta presenterades HR-tech paketenStrategic Recruitment” och ”Employee Lifecycle”.
Anida sitter med sin dator framför sig. Hon arbetar med IT-rekrytering och har precis avslutat ett samarbete med sin kund Entiro.

HR Tech samarbetet

Under uppstartsmötet berättade Entiros hur de arbetar med rekrytering och onboarding idag. De ville lägga fokus på vad som händer efter ens första två veckor och hur onboardingen fortsätter både i teamet och i företaget. Entiros vill även skapa en tydligare röd tråd i rekryteringsprocessen och effektivisera den med bakgrund av de olika anställningar som gjorts den senaste tiden. Därefter hade vi löpande veckomöten under projektets gång där vi gemensamt gick igenom framsteg, action points och andra idéer.   

För att ta fram en onboarding- och rekryteringsprocess som uppfyllde Entiros behov gjordes ett gediget förarbete, detta för att kunna identifiera vad som skulle passa organisationen bäst. Detta kompletterades med redan befintligt material hos Entiros och sammanställdes för att göra ett första utkast som matchade det identifierade behovet. Detta diskuterades tillsammans med Entiros på våra kontinuerliga veckomöten och därefter gjordes de revideringar som behövdes. Vi jobbade fram och tillbaka på detta sätt tills vi landade i ett önskat resultat.   

Ants har från dag ett imponerat med sitt professionella men avslappnade sätt att samarbeta. Och tack vare ett tight samarbete med tät kommunikation, där Ants konsulter snabbt tog till sig vår kultur och vårt varumärke, lyckades vi med fem kanonrekryteringar under hösten.

Cecilia Angbratt, COO

Strategic Recruitment 

Arbetet kring Strategic Recruitment inleddes med att se över den befintliga rekryteringsprocessen för att identifiera vilka steg som behövde revideras. Tillsammans diskuterade vi hur Entiros kultur skulle genomsyra processen men också hur den kunde effektiviseras för att möta IT-branschens marknad. Detta ledde till utvecklingen av standardiserade rekryteringsmallar för respektive roll för att säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Genom detta säkerställdes att kandidaterna bedöms enhetligt och rekryterande chefer kan bli mer trygga i sin bedömning. Intervjumallarna kompletterades med casemallar som ett verktyg för att bedöma kandidaternas tekniska förståelse. Slutligen tog vi även fram en referensmall utformad efter Entiros behov.  

Detta sammanställdes in en rekryteringshandbok som Entiros kunde dela med framtida rekryterande chefer där syftet med varje intervjusteg definieras tillsammans med best practice inom IT-rekrytering 

Employee Lifecycle 

Entiros hade både en pre-boarding process, en onboarding process och en off-boarding process på plats, men uttryckte att det fanns önskemål om mer struktur och dokumentation. Vi förklarade värdet av att arbeta strukturerat med hela medarbetarresan (pre-, on-, re- och off-boarding) och att systematisera arbetet. På så sätt kan man säkerställa att varje ny medarbetare som börjar får en likvärdig process. Vi kom överens om att vi skulle ta fram en struktur för hur Entiros kan jobba med Employee Lifecycle på ett tydligare sätt. 

Detta inkluderade att skapa ett attraktivt välkomstpaket som en del av preboardingen,  samt en tydligare struktur och dokumentation för onboardingen för att effektivisera arbetet och säkerställa en likvärdig process. Det var även viktigt att processen representerade Entiros kultur, därför inkluderas möten med olika personer i organisationen och på så sätt får de nya medarbetarna lära känna sina kollegor bättre. 

Entiros

Resultat

Tack vare den öppna dialogen med Entiros från samarbetets start kunde vi tidigt identifiera vilka behov som fanns och gemensamt ta fram konkreta lösningar på dem.  Innan projektet påbörjades gjordes en projektplan för att kunna förmedla en ärlig förväntansbild av vilka insatser som skulle hinnas med under samarbetets gång och i vilken utsträckning. Med tydliga förväntningar från båda håll, stort engagemang och effektiv kommunikation avslutades samarbetet framgångsrikt.  

 

”Det kändes snabbt att Ants blev en av oss!”

Nils Kanevad, CTO

Gemensamt avslut

Vi avslutade ett lyckat samarbete inom IT-rekrytering med totalt fem rekryteringar. Med paketen Strategic Recruitment och Employee lifecycle lyckades vi även leverera värde som har lagt en bra grund för Entiros fortsatta HR-arbete.  

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!