Rekrytering och HR Tech hos Entiros

Adrian är IT-rekryterare och sitter med sin dator i sitt knä.
Entiros grundades år 2010 och är ett snabbväxande IT-bolag specialiserat på systemintegrationer. De drivs av visionen att främja öppen data och vill med sitt marknadsledarskap inom nischen, utmana integrationsbranschen. Entiros är ett produkt- och konsultbolag som strävar efter att vara en strategisk och långsiktig partner till sina kunder. De har också utvecklat metoder och verktyg, som gör SaaS-produkten Starlify unik i att organisera, effektivisera och visualisera smarta integrationer.
Anida sitter med sin dator framför sig. Hon arbetar med IT-rekrytering och har precis avslutat ett samarbete med sin kund Entiro.

Bakgrund och rekryteringsprocess

Entiros hade som målsättning att växa sin organisation under år 2022, för att kunna möta kundbehov och tillväxtplan. Det var där Ants kom in i bilden. Samarbetet började mellan Entiros och Ants Tech Recruiters, där en Talent Acquisition Consultant och en Talent Acquisition Manager skulle rekrytera tre roller inom området integrationsleverans. Vi började med rollerna Service Manager, Operations Specialist och Delivery Manager. Öppen kommunikation och stort engagemang skapade effektiva processer och ett välfungerande samarbete. Till följd av ett lyckat samarbete och för att kunna möta ytterligare tillväxtbehov togs beslutet att utöka samarbetet till två konsulter. Där tog vi oss an ytterligare två roller inom SaaS-utvecklingen – en Fullstackutvecklare och en Backendutvecklare.
 
Under samarbetet hjälpte vi även Entiros att sätta en tydlig rekryteringsprocess som möter techbranschens utmaningar. Eftersom vi var två konsulter kunde vi ta oss an fler roller och utöka samarbetet i form av andra områden. Vi såg att Entiros kunde behöva hjälp av Ants HR Tech. Efter att ha presenterat konceptet och konkreta insatser inom HR Tech, kom vi överens om att inleda även det projektet. En av TA-konsulterna var även HR Tech konsult, så det blev naturligt att samarbetet delades upp i två delar. Talent Acquisition konsulten fortsatte att hjälpa till med IT-rekryteringar och HR Tech konsulten påbörjade projektet sett till HR Tech. Detta innebar även att TA-Managern axlade upp och stöttade som HR Tech Manager i samarbetet.

Ants har från dag ett imponerat med sitt professionella men avslappnade sätt att samarbeta. Och tack vare ett tight samarbete med tät kommunikation, där Ants konsulter snabbt tog till sig vår kultur och vårt varumärke, lyckades vi med fem kanonrekryteringar under hösten.

Cecilia Angbratt, COO

HR Tech samarbetet

Innan HR Tech samarbetet startade hade vi identifierat vad Entiros behövde stöttning i. De HR Tech paket som vi presenterade var Strategic Recruitment och Employee lifecycle. När vi hade kommit överens om att dra igång arbetet kring de två paketen hade vi ett uppstartsmöte. Under mötet presenterade vi våra tankar och förslag på hur vi skulle kunna bidra inom områdena. Entiros fick även berätta mer om hur de jobbar med de delarna idag, samt vad de själva ville förbättra. Slutligen bokades det in kontinuerliga veckomöten tillsammans med Entiros. Under dessa presenterade vi framstegen i samarbetet, bollade vissa delar samt pratade om action points framåt.
 
Inom Strategic recruitment satte vi upp en rekryteringsprocess samt utformade processer och strategier. Vi skapade även mallar för de olika stegen i rekryteringsprocessen och sammanställde en rekryteringshandbok med best practices inom specifikt IT-rekrytering. 
 
I projektet för Employee lifecycle satte vi även där en struktur och best practices för hur Entiros kan jobba med pre-, on-, off och reboarding på ett tydligare sätt.
Entiros

Resultat

Tack vare att vi i ett tidigt skede presenterade konkreta lösningar utifrån de behov vi såg samt att Entiros var tydliga med förväntningarna på våra insatser, kunde vi kontinuerligt ha en öppen dialog om hur projektet fortskred. HR Tech konsulten och HR Tech managern satte även upp en ungefärlig tidsplan utifrån Entiros förväntningar. På så vis kunde vi förmedla en ärlig bild av vilka insatser som skulle hinnas med under samarbetets gång och i vilken utsträckning. Med tydliga förväntningar från båda håll, stort engagemang och effektiv kommunikation avslutades samarbetet framgångsrikt.

 

”Det kändes snabbt att Ants blev en av oss!”

Nils Kanevad, CTO

Gemensamt avslut

Vi avslutade ett lyckat samarbete inom IT-rekrytering med totalt fem rekryteringar. Både till området integrationsleverans och till produktutveckling. Vi hjälpte Entiros att tillsätta en Fullstackutvecklare, Backendutvecklare, Service Manager Operations, Operations Specialist, och Integration Delivery Manager. Även HR Tech samarbetet avslutades framgångsrikt. Med paketen Strategic Recruitment och Employee lifecycle lyckades vi leverera värde som har lagt en bra grund för Entiros fortsatta HR-arbete.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

  Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

  Läs mer

  Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

  Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

  Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️

   Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.