Rekrytering av ledare till SPP

Sophie, Benjamin och Ludvig sitter i en soffa och pratar om Executive Recruitment

SPP är en del av norska Storebrand som är en av Nordens ledande koncerner för sparande och pensionslösningar. Vi utmärker oss bland annat genom vårt fokus på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Som ledande bolag i branschen spelar ny teknik och digitalisering en stor roll i SPP:s affärsstrategi. En del i den strategin som nu genomförs är satsningen på området för Data & Engagement där Ants Executive fick uppdraget att rekrytera deras nästa ledare för organisationen.

“Som anställd på SPP finns stora möjligheter att växa och utvecklas, vi ligger digitalt i framkant och det händer mycket hos oss. Vi tillämpar en hybrid arbetsvardag där platsen vi utför vårt arbete från varierar utifrån egna, teamets och kundens behov. Hållbarhet är centralt för oss och tillsammans strävar vi varje dag efter att föra världen i rätt riktning mot en trygg och hållbar framtid. Här finns möjlighet att påverka i en av världens viktigaste branscher!”

– Sofie Pemer, TA Specialist

Samarbetet

I början av sommaren startades projektet att hitta SPPs nästa ledare för det nyuppstartade området Data & Engagement. Samarbetet inleddes med ett grundläggande uppstartsmöte tillsammans med Monika Rappe (CIO) och Sofie (TA Specialist). Där satte vi upp en kravprofil för att få en djupgående förståelse för organisationen, bolaget och rollen. Vid Executive Search är det dessutom extra viktigt att vi som samarbetspartner förstår SPPs värderingar och visioner vilket vi fick bra insikt i via en tät dialog med Monika och Sofie. Ants Executive bidrog sedan med en gedigen marknadsanalys samt insikter i kandidatmarknaden vilket ledde oss till rätt kandidatprofil för SPPs organisation. Därefter presenterades flertalet kandidater som utvärderades noggrant enligt våra kvalitetssäkrade processer.

”Utöver relevant kompetens är det viktigt att kandidaten matchar SPP:s värderingar och mål och att ledarstilen är i linje med vår företagskultur. Och att kandidaten genuint sätter sig in i rollen/företaget/jobbet och verkligen VILL”

– Monika Rappe, CIO

Monika Rappe och Carl-Johan Hamilton har precis gjort en rekrytering inom Executive Search
Monika Rappe och Carl-Johan Hamilton

Rekryteringsprocess

På Ants Executive jobbar vi alltid nära våra kunder och är måna om att ha en proaktiv och agil process som gör att vi kommer framåt. Vi har även lång erfarenhet inom sourcing och annonsering på olika kanaler vilket skapar ett inflöde av relevanta kandidater. Detta innebär att vi vet hur man når de bästa kandidaterna som inte aktivt söker jobb. Med hjälp av sourcing, annonsering och vårt nätverk fick vi snabbt in relevanta kandidater till SPP med god erfarenhet inom dataområdet och ledarskap.

Därefter gjorde Ants Executive en gedigen första screening där vi genomförde intervjuer med de mest relevanta kandidaterna. Vi arbetar med kompetensbaserad intervjuteknik med fokus på ledaregenskaper och teknisk kompetens, vilket gav oss en tydlig bild av kandidatens erfarenhet samt tidigare beteende i arbetsrelaterade situationer. Detta gjorde att SPP kunde lägga tid på rätt kandidater.

”Ants ställde många och detaljerade frågor till oss vilket säkerställde att vi redan från början hade en tydlig kravprofil och att de snabbt lärde känna oss som bolag. Projektet kännetecknades av tät dialog med löpande uppföljningar där Ants var lyhörda för våra och kandidaternas behov. Starkt bidragande var Ants specifika kompetens inom tech-rekrytering samt förståelse och insikter kring kandidatmarknaden”

– Sofie Pemer, TA Specialist

Projektet kännetecknades av tät dialog med löpande uppföljningar där Ants var lyhörda för våra och kandidaternas behov. Starkt bidragande var Ants specifika kompetens inom tech-rekrytering samt förståelse och insikter kring kandidatmarknaden

De kandidater som var aktuella efter första intervjun bokades sedan vidare till en andra intervju med rekryterande chef Monika. Vi anser att det är viktigt att tidigt få in rekryterande chef i processen då detta ger oss bättre förutsättningar att få en bra feedbackloop, samt en möjlighet för kandidaterna att träffa en framtida chef i ett tidigt skede. Monika bidrog med att ge en grundlig bild av SPP följt av sin vision om rollen, vilket var en viktig och insäljande del av processen.

Efter andra intervjun var det dags för caseintervju vilket vi i största möjliga mån använder oss av i ledarrekryteringar. I detta uppdrag skräddarsydde vi ett verksamhetsnära case tillsammans med SPP som speglade rollen och dess utmaningar. Kandidaten fick därefter förbereda en presentation kring sitt tankesätt som sedan behandlades under en intervju tillsammans med Monika samt en framtida chefskollega. Detta steg ger en gedigen insikt i såväl de tekniska kompetenserna och ledaregenskaperna som kandidaterna innehar, samt visar på hur väl de kommer att hantera framtida utmaningarna som man möter i rollen hos SPP. Caseintervjuer bidrar dessutom till en givande diskussion för båda parter där de får lära känna varandra ytterligare.

Vidare steg i processen var en utvärdering i form av en personlighetstest för att säkerhetsställa om kandidaterna innehar rätt personliga egenskaper för att axla rollen. Ledarrekryteringar har en stor påverkan på verksamheten och då är det av stor vikt att kombinera flera olika steg där logik- och personlighetstest bidrar till en objektiv utvärdering baserad på forskning.

Därefter togs referenser och en bakgrundskontroll på slutkandidaten för att säkerställa en relevant och trygg bakgrund för SPP som framtida arbetsgivare.

Anställda på Ants sitter i Workshop och diskuterar Executive Search och hur man bäst går till väga.

Tack SPP för ett fint samarbete!

Vi på Ants Executive är stolta över ett lyckat samarbete med SPP och nöjda över att få arbeta med ett så framåtlutat och starkt varumärke i en snabbrörlig bransch. För oss har samarbetet präglats av engagemang, tydlighet och en effektiv process som ledde till att vi tillsammans hittade rätt kandidat för rollen.

”Vi är jättenöjda med samarbetet och kan varmt rekommendera Ants – hög kompetens, professionalism och lyhördhet!”

– Monika Rappe, CIO

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!