Vår mission, vision, strategi och målsättning

Vi är specialister inom IT-rekrytering. Vi vill påverka kompetensbristen inom IT. Vi hjälper dig gärna med dina IT-rekryteringar.
Vi är ledande i att hjälpa företag attrahera och tillsätta roller på och kring utvecklings- och driftavdelningar.

Det råder brist på utvecklare och drifttekniker!

  • Vår mission är att bidra till tillväxt genom att minska kompetensbristen inom IT.
  • Vår vision är att göra ett viktigt avtryck i den globala teknikrevolutionen.
  • Vår strategi är att nischa oss inom sourcing och rekrytering till mjukvaru- och driftavdelningar.
  • Vår målsättning är att vara den självklara lösningen för bolag i behov av IT-kompetens.

Vi är Ants Code at Heart. Vi är ledande i att hjälpa företag attrahera, utvärdera och tillsätta roller på och kring utvecklings- och driftavdelningar.

Missa inte