Vad är sourcing?

Den klassiska betydelsen av sourcing är aktiviteten att identifiera kandidater i en rekryteringsprocess. Inom lyckad techrekrytering bör man dock ha ett bredare perspektiv. På Ants Tech Rectuiters har framgångsrik sourcing bilvit en del av vår yrkesstolthet. Vi söker ständigt nya möjlighet för att inspireras, utvecklas och mäta våra kunskaper. Numera innefattar det även att tävla inom sourcing såväl lokalt som internationellt.

Inom techrekrytering var det länge sedan man kunde luta sig tillbaka på annonsering som enda källa till kandidater. Idag börjar annonseringen bli allt mer avancerad och därmed allt mer effektiv. Inte desto mindre är framgångsrik sourcing helt centralt vid IT-rekrytering. Det är också viktigt att förstå att det krävs ett bredare anslag till sourcingbegreppet för rätt kandidatflöden.

Sourcing och strategi

Till att börja med är kravprofilen inte ett statiskt dokument utan normalt förändrar man och justerar kravprofiler genom hela rekryteringsprocessen. Dessa justeringar bör göras med ökande förståelse av behoven hos rekryterande organisation och rekryterande chef.

Men kravprofilen bör även anpassas till hur målgruppen är utformad och ser på det rekryterande bolaget. Sourcing blir därmed både ett sätt att hitta och kontakta rätt kandidater men även att säkerställa att rekryteringsprojektet är rätt utformat och har goda förutsättningar att bli framgångsrikt.

Slutligen är ett avancerat sourcingupplägg nyckeln till att kunna vara personlig med kandidater redan i ett tidigt skede i dialogen. Ju mer man vet om en kandidat innan första kontakten desto mer träffsäker kommer den bli och därmed ökar förutsättningarna att få igång en bra dialog om rollen och tjänsten. Det ökar effektiviteten i arbetet och skapar en professionell kandidatupplevelse.

Helt centralt i hur Ants arbetar med rekrytering är att jobba nära kund och rekryterande chef, förstå vem som skall rekryteras och vara så personliga som möjligt när kandidater kontaktas. Läs mer om detta och hur vi utför vår IT-rekrytering. Att vara framgångsrika inom sourcing är centralt i det arbetssättet och vi söker ständigt vägar att utveckla våra sourcing-skills.

Sourcing

Tävla i Sourcing

Sourcing är ett hantverk som man kan vara mer eller mindre bra på. Erfarenhet, talang och kunskap samt tillgång till verktyg är alla faktorer som gör skillnad. På Ants upptäckte vi tidigt att tävlingar i sourcing gav inspiration, kunskapsdelning och dessutom blev kvitton på vår utveckling inom området. Vi har sedan ett tag tillbaka regelbundet tävlat på både nationella och internationella tillställningar och vi har för avsikt att fortsätta med detta framåt.

Ants Sourcathon

Normalt är Ants Sourcathon ett fysiskt möte där techrekryterare träffas för att under underhållande former tävla i sourcing. Tävlingen passar för alla nivåer och lärandet och inspirationen är viktigare än tävlingen i sig. I speciella tider har ju digitala möten ersatt fysiska möten. Då körs konceptet helt digitalt. Digitala event har fördelar i form att vi lockar fler deltagare. Energin som uppstår i det fysiska eventet är dock svårslaget och när Ants i höst har tillgång till vår nya hub i Trikåfabriken ser vi fram emot att köra våra Sourcathon där.

Tävla internationellt

Extra kul och spännande är att det även finns internationella sourcingtävlingar. SourceCon skulle i vår gått av stapeln i Lissabon. Nu blev det inställt som så mycket annat i dessa Coronatider. Ants har tidigare tävlat internationellt och ser fram emot tävlingar längre fram när tiderna åter igen tillåter fysiska möten.

https://europe.sourcecon.com/home

Utbilda dig i sourcing

Som en del i vår kunskapsdelningsfilosofi har Ants allt fler deltagare även utifrån på våra utbildningar. Utbildning i just sourcing har sedan länge varit centralt för vår ambition att ligga i frontlinjen vad gäller IT-rekrytering. Därav har vi genom åren prioriterat resurser och engagemang för att skapa de bästa utbildningarna inom området.

I våra nya lokaler i Trikåfabriken har vi möjlighet att växla upp vår utbildningssatsning ytterligare. Här kan du läsa mer om vilka utbildningar som finns planerade framåt.

På våra utbildningar varvar vi teori med praktiska övningar. Allt handlar om att hitta och attrahera fler kandidater.  

Exempel på vad vi går igenom under utbildning:  

Sourcing och IT-rekrytering

IT-rekrytering och alla rekrytering inom tech är komplex. Sourcing är en del av framgången men det finns många andra aspekter att ta i beaktande när man sätter upp ett rekryteringsprojekt av tekniska roller. Här läser du mer om vårt sätt att lyckas inom IT-rekrytering.

Det förutspås att 80 % av alla trafik på internet 2020 kommer vara i
videoformat och rörligt material premieras av de stora sociala plattformarnas algoritmer redan idag. Genom en rekryteringsfilm som sprids i aktuella kanaler är det möjligt att nå och engagera även passiva jobbsökande.

Det finns många fördelar med att komplettera sin rekryteringsprocess med en eller flera filmer. Kandidaterna får ett ansikte på arbetsgivaren och det blir lättare att sticka ut ur mängden. Det stärker företagets Employer Brand och ökar Brand awarness för företaget, så även om en person inte söker rollen idag finns kännedomen om företaget kvar när en passande tjänst dyker upp i framtiden.


Förslag på olika typer av rekryteringsfilmer

Rollspecifik film – För att få en bra start på hela rekryteringsprocessen kan vi spela in en specifik film för den eller de roller ni söker vid uppstarten av uppdraget. Vi kan sedan använda filmen i den allra första kontakten vi tar med kandidaterna. Rekrytering inom IT har på senare år blivit allt mer likt säljarbete, och att komplettera en första kontakt med kandidaten med en film om rollen ökar både svars- och intressefrekvensen. Filmen kan också spridas på andra plattformar och i annonsen för den roll ni söker.

EVP-film – Employer Value Proposition är det unika erbjudanden som talar om varför just ditt företag är en attraktiv arbetsplats. Det kan vara en
utmaning at nå ut med sitt EVP, där en film kan hjälpa till att förklara varför just ditt företag är en arbetsplats där kandidaterna ska vilja arbeta.

Film vi skapat åt Datscha.

Headerfilm Teamtailor – Om ni arbetar i Teamtailor så finns möjligheten att ha en film längst upp på sidan. När vi är ute och filmar hos er kan vi passa på att filma material till en film som ger ett bra första intryck till besökare på siten. Vi kan tillsammans med er även ta fram andra typer av filmer. Finns det behov kan vi även passa på att ta nya bilder till er karriärsida.


Annonsering var under en lång period något som gick allt sämre vid rekrytering av IT-kompetens. För att vända på den negativa trenden började vi under 2018 att annonsera på sociala medier vilket har gett positiva resultat. Vi har gått från tillsättning från annons i 19 % av våra rekryteringar under 2017 till 26 % under Q3 2018 och över 30 % under Q4 2018. Anledningen till att det fungerar bättre är att vi nu lyckas nå de som inte söker nytt jobb men som passar för rollen och vi driver trafik till annonsen som genererar i ansökningar.

Vad ingår i Ants sociala medier-paket?

Kontakta oss om du vill höra mer om vår annonsstrategi.

I September så var hela gänget från Ants i Strängnäs på Kickoff. För andra året i rad var vi på fina Ulvhälls Herrgård och temat i år var ett av våra värdeord – Show Heart. Dagen bjöd på information från Carl-Johan och Hugo om hur det går för Ants och om vårt nya produkt Inbound Recruitment. Det följdes av en workshop där vi i grupper fick gå runt och diskutera olika frågor med det gemensamma temat Show Heart. Många kloka idéer kom fram och som nu under hösten har kommit till användning, bland annat det nu finns olika fokusgrupper baserat på vilken roll du rekryterar för att kunna hjälpa och ta lärdom av varandra. Kvällen bjöd sedan på middag, lekar och musikquiz. En väldigt lyckad kickoff helt enkelt!

 

 

Tillsammans med vår kund ATG har vi haft ett rekryteringsprojekt där en del bestod av Employer Branding. I filmen nedan får ni följa med Frida i hennes arbete under en filminspelning med Vinne. Vi på Ants kommer börja arbeta allt mer med konsulttjänster inom bland annat Employer Branding framöver, vilket känns väldigt roligt och något våra kunder har efterfrågat.

 

 

 

Under de senaste åren har kompetensbristen inom IT blivit allt mer akut. Under samma period har Ants förmåga att hjälpa tech-avdelningar rekrytera gått från 50% till över 90% (96% uppmätt Success Rate i snitt sedan 2017). Hur är det möjligt?

Vi är ledande i att hjälpa företag bygga framgångsrika Techavdelningar. Bristen på IT-kompetens gör det till ett efterfrågat hantverk utan enkla vinningar. Vi på Ants gjorde tidigt valet att brottas med rekrytering där bristen är som störst.

Vi mäter nitiskt hur väl vi hittar, attraherar och anställer rätt efterfrågad kompetens åt våra kunder. För några år sedan lyckades vi endast med vartannat rekryteringsuppdrag. Frustrerande men rimligt när alla vill anställa samma resurser. Men vår story verkar gå mot ett lyckligt slut:
Under de senaste åren har bristsituationen blivit allt mer akut.
Ants leverans har under samma period gått från 50% till en unik nivå stabilt över 90%.

Hur rekryterar man bristkompetens inom IT?

Klicka på länken ovan eller kontakta oss får du veta.

Att rekrytera IT-kompetens för att bygga upp sin IT-avdelning är en stor utmaning i Stockholm. Trots att det finns många utvecklare i Stockholm är kompetensbristen stor då många företag är i stort behov av att växa sina IT-avdelningar för att hänga med i utvecklingen. Nu för tiden är det heller inte bara klassiska IT-företag som behöver rekrytera utan även andra bolag som digitaliseras och blir IT-företag. Idag handlar mycket även om kandidatresan och att arbeta långsiktigt med sin sin Inbound Recruitment och företagets EVP.

Framgångsfaktorer

Trots att bristen på utvecklare bara ökar lyckas vi på Ants i dagsläget i 96 % av våra uppdrag. Nyckelfaktorerna för att lyckas i våra rekryteringar är att vi arbetar på plats för att lära känna er, vi arbetar agilt för att nå ett lyckat slutmål och nyckeltalsbaserat. Läs mer om hur vi arbetar eller kontakta oss om ni är i behov av att rekrytera IT-kompetens i Stockholm.

Göteborg är på framfart och växer just nu snabbt inom tech. Vi på Ants Tech Recruiters är vana att rekrytera den IT-kompetens som behövs för fortsatt tillväxt även i Göteborg. Med den modell vi genom åren arbetat fram lyckas vi tillsätta de svåraste rollerna att hitta i över 90% av fallen vilket har gjort oss marknadsledande inom IT-rekrytering.

Vårt arbetssätt

Det mest tidskrävande arbetet består av att leta fram och kontakta rätt kandidater för rollen. Det arbetet utförs av en av våra researchers på plats hos er. En av våra Talent Acquisition Managers har ett helhetsgrepp över rekryteringsprocessen och ser till att vi hela tiden rör oss åt rätt håll för att nå målet. De är även vana vid intervjuer och tar ofta den första intervjun med kandidaten. Självklart ser alla företags förutsättningar olika ut och vi anpassar oss efter just ert behov vid en rekrytering.

Läs mer om Ants IT-rekrytering Göteborg.

Vi sitter centralt i Nordstan på Östra Hamngatan 16. Kontakta oss om du är i behov av IT-kompetens i Göteborg.

Katarina Berg är omskriven HR-chef på Spotify sedan 2013. Hon har tidigare varit HR-chef på bland annat Kanal 5, Swedbank, 3 och Rusta. Under hennes tid på Spotify har bolaget vuxit till den fantastiska framgångssaga det är idag.

Hör Katarina berätta om hur Spotify lyckats med deras företagskultur under tillväxten, varför det kan vara farligt med fokus på cultural fit, det viktiga i att binda ihop HR & marknad samt hur HR måste arbeta för att få sin röst hörd. Carl-Johan och Katarina diskuterar även de kompetensutvisningar som drabbat Spotify, hur du kan utbilda chefer i den egna organisationen och mycket annat.

 

 

Sigma är ett bra exempel på ett företag som tidigare hade det tufft att rekrytera IT-talanger, men som nu har lyckats vända den trenden till att idag lyckas riktigt bra. Dagens gäst i Techrekpodden, Beatrice Silow, har varit med under hela den resan och berättar hur dom gjorde för att lyckas. Hon ger sina bästa tips och tankar om chefs- och ledarskap och hur du får ledningsgrupper att fungera.

En annan stor fråga som Beatrice är insatt i är kompetensbristen, och vi får höra om hur vi måste börja tänka långsiktigt där för att lyckas.

Ants tidigare resor har gått till varmare breddgrader då vi var i Italien 2016 och Spanien 2017. När vi fick reda på att årets resmål var Edinburgh packade vi regnjackorna och satte oss på planet för att sedan landa i ett soligt (!) och varmt Edinburgh. Vi fick fyra fantastiska dagar utan en droppe regn och fick se Skottlands huvudstad från sin bästa sida.

Temat för årets resa var nya karriärvägar. Vid två workshops diskuterade vi hur det ska vara möjligt att utvecklas och hitta nya karriärvägar på Ants och samtidigt kunna erbjuda våra kunder nya värdefulla tjänster. Vi fick med oss många bra idéer hem från Skottland som vi kommer ha nytta av längre fram.

Resan bjöd utöver fint väder och nyttiga workshops på bland annat en stadsvandring som avslutades på Edinburgh Castle, whiskeyprovning, haggis, Arthurs seat, shopping och en tur ner i stadens katakomber.

 

 

 

Sedan Augusti har det börjat hela 16 (!) nya researchers hos oss på Ants. Superkul med så många nya kollegor tycker vi! Den första veckan när du är ny hos oss består alltid av en onboarding där du får gå igenom arbetets alla delar. Se Vilma och Henrik berätta om sin första vecka hos oss på Ants i videon nedan.

 

Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️

    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.