Vad är sourcing?

Den klassiska betydelsen av sourcing är aktiviteten att identifiera kandidater i en rekryteringsprocess. Inom lyckad techrekrytering bör man dock ha ett bredare perspektiv. På Ants Tech Rectuiters har framgångsrik sourcing bilvit en del av vår yrkesstolthet. Vi söker ständigt nya möjlighet för att inspireras, utvecklas och mäta våra kunskaper. Numera innefattar det även att tävla inom sourcing såväl lokalt som internationellt.

Inom techrekrytering var det länge sedan man kunde luta sig tillbaka på annonsering som enda källa till kandidater. Idag börjar annonseringen bli allt mer avancerad och därmed allt mer effektiv. Inte desto mindre är framgångsrik sourcing helt centralt vid IT-rekrytering. Det är också viktigt att förstå att det krävs ett bredare anslag till sourcingbegreppet för rätt kandidatflöden.

Sourcing och strategi

Till att börja med är kravprofilen inte ett statiskt dokument utan normalt förändrar man och justerar kravprofiler genom hela rekryteringsprocessen. Dessa justeringar bör göras med ökande förståelse av behoven hos rekryterande organisation och rekryterande chef.

Men kravprofilen bör även anpassas till hur målgruppen är utformad och ser på det rekryterande bolaget. Sourcing blir därmed både ett sätt att hitta och kontakta rätt kandidater men även att säkerställa att rekryteringsprojektet är rätt utformat och har goda förutsättningar att bli framgångsrikt.

Slutligen är ett avancerat sourcingupplägg nyckeln till att kunna vara personlig med kandidater redan i ett tidigt skede i dialogen. Ju mer man vet om en kandidat innan första kontakten desto mer träffsäker kommer den bli och därmed ökar förutsättningarna att få igång en bra dialog om rollen och tjänsten. Det ökar effektiviteten i arbetet och skapar en professionell kandidatupplevelse.

Helt centralt i hur Ants arbetar med rekrytering är att jobba nära kund och rekryterande chef, förstå vem som skall rekryteras och vara så personliga som möjligt när kandidater kontaktas. Läs mer om detta och hur vi utför vår IT-rekrytering. Att vara framgångsrika inom sourcing är centralt i det arbetssättet och vi söker ständigt vägar att utveckla våra sourcing-skills.

Sourcing

Tävla i Sourcing

Sourcing är ett hantverk som man kan vara mer eller mindre bra på. Erfarenhet, talang och kunskap samt tillgång till verktyg är alla faktorer som gör skillnad. På Ants upptäckte vi tidigt att tävlingar i sourcing gav inspiration, kunskapsdelning och dessutom blev kvitton på vår utveckling inom området. Vi har sedan ett tag tillbaka regelbundet tävlat på både nationella och internationella tillställningar och vi har för avsikt att fortsätta med detta framåt.

Ants Sourcathon

Normalt är Ants Sourcathon ett fysiskt möte där techrekryterare träffas för att under underhållande former tävla i sourcing. Tävlingen passar för alla nivåer och lärandet och inspirationen är viktigare än tävlingen i sig. I speciella tider har ju digitala möten ersatt fysiska möten. Då körs konceptet helt digitalt. Digitala event har fördelar i form att vi lockar fler deltagare. Energin som uppstår i det fysiska eventet är dock svårslaget och när Ants i höst har tillgång till vår nya hub i Trikåfabriken ser vi fram emot att köra våra Sourcathon där.

Tävla internationellt

Extra kul och spännande är att det även finns internationella sourcingtävlingar. SourceCon skulle i vår gått av stapeln i Lissabon. Nu blev det inställt som så mycket annat i dessa Coronatider. Ants har tidigare tävlat internationellt och ser fram emot tävlingar längre fram när tiderna åter igen tillåter fysiska möten.

https://europe.sourcecon.com/home

Utbilda dig i sourcing

Som en del i vår kunskapsdelningsfilosofi har Ants allt fler deltagare även utifrån på våra utbildningar. Utbildning i just sourcing har sedan länge varit centralt för vår ambition att ligga i frontlinjen vad gäller IT-rekrytering. Därav har vi genom åren prioriterat resurser och engagemang för att skapa de bästa utbildningarna inom området.

I våra nya lokaler i Trikåfabriken har vi möjlighet att växla upp vår utbildningssatsning ytterligare. Här kan du läsa mer om vilka utbildningar som finns planerade framåt.

På våra utbildningar varvar vi teori med praktiska övningar. Allt handlar om att hitta och attrahera fler kandidater.  

Exempel på vad vi går igenom under utbildning:  

Sourcing och IT-rekrytering

IT-rekrytering och alla rekrytering inom tech är komplex. Sourcing är en del av framgången men det finns många andra aspekter att ta i beaktande när man sätter upp ett rekryteringsprojekt av tekniska roller. Här läser du mer om vårt sätt att lyckas inom IT-rekrytering.

Det förutspås att 80 % av alla trafik på internet 2020 kommer vara i
videoformat och rörligt material premieras av de stora sociala plattformarnas algoritmer redan idag. Genom en rekryteringsfilm som sprids i aktuella kanaler är det möjligt att nå och engagera även passiva jobbsökande.

Det finns många fördelar med att komplettera sin rekryteringsprocess med en eller flera filmer. Kandidaterna får ett ansikte på arbetsgivaren och det blir lättare att sticka ut ur mängden. Det stärker företagets Employer Brand och ökar Brand awarness för företaget, så även om en person inte söker rollen idag finns kännedomen om företaget kvar när en passande tjänst dyker upp i framtiden.


Förslag på olika typer av rekryteringsfilmer

Rollspecifik film – För att få en bra start på hela rekryteringsprocessen kan vi spela in en specifik film för den eller de roller ni söker vid uppstarten av uppdraget. Vi kan sedan använda filmen i den allra första kontakten vi tar med kandidaterna. Rekrytering inom IT har på senare år blivit allt mer likt säljarbete, och att komplettera en första kontakt med kandidaten med en film om rollen ökar både svars- och intressefrekvensen. Filmen kan också spridas på andra plattformar och i annonsen för den roll ni söker.

EVP-film – Employer Value Proposition är det unika erbjudanden som talar om varför just ditt företag är en attraktiv arbetsplats. Det kan vara en
utmaning at nå ut med sitt EVP, där en film kan hjälpa till att förklara varför just ditt företag är en arbetsplats där kandidaterna ska vilja arbeta.

Film vi skapat åt Datscha.

Headerfilm Teamtailor – Om ni arbetar i Teamtailor så finns möjligheten att ha en film längst upp på sidan. När vi är ute och filmar hos er kan vi passa på att filma material till en film som ger ett bra första intryck till besökare på siten. Vi kan tillsammans med er även ta fram andra typer av filmer. Finns det behov kan vi även passa på att ta nya bilder till er karriärsida.


Annonsering var under en lång period något som gick allt sämre vid rekrytering av IT-kompetens. För att vända på den negativa trenden började vi under 2018 att annonsera på sociala medier vilket har gett positiva resultat. Vi har gått från tillsättning från annons i 19 % av våra rekryteringar under 2017 till 26 % under Q3 2018 och över 30 % under Q4 2018. Anledningen till att det fungerar bättre är att vi nu lyckas nå de som inte söker nytt jobb men som passar för rollen och vi driver trafik till annonsen som genererar i ansökningar.

Vad ingår i Ants sociala medier-paket?

Kontakta oss om du vill höra mer om vår annonsstrategi.

I September så var hela gänget från Ants i Strängnäs på Kickoff. För andra året i rad var vi på fina Ulvhälls Herrgård och temat i år var ett av våra värdeord – Show Heart. Dagen bjöd på information från Carl-Johan och Hugo om hur det går för Ants och om vårt nya produkt Inbound Recruitment. Det följdes av en workshop där vi i grupper fick gå runt och diskutera olika frågor med det gemensamma temat Show Heart. Många kloka idéer kom fram och som nu under hösten har kommit till användning, bland annat det nu finns olika fokusgrupper baserat på vilken roll du rekryterar för att kunna hjälpa och ta lärdom av varandra. Kvällen bjöd sedan på middag, lekar och musikquiz. En väldigt lyckad kickoff helt enkelt!

 

 

Under de senaste åren har kompetensbristen inom IT blivit allt mer akut. Under samma period har Ants förmåga att hjälpa tech-avdelningar rekrytera gått från 50% till över 90% (96% uppmätt Success Rate i snitt sedan 2017). Hur är det möjligt?

Vi är ledande i att hjälpa företag bygga framgångsrika Techavdelningar. Bristen på IT-kompetens gör det till ett efterfrågat hantverk utan enkla vinningar. Vi på Ants gjorde tidigt valet att brottas med rekrytering där bristen är som störst.

Vi mäter nitiskt hur väl vi hittar, attraherar och anställer rätt efterfrågad kompetens åt våra kunder. För några år sedan lyckades vi endast med vartannat rekryteringsuppdrag. Frustrerande men rimligt när alla vill anställa samma resurser. Men vår story verkar gå mot ett lyckligt slut:
Under de senaste åren har bristsituationen blivit allt mer akut.
Ants leverans har under samma period gått från 50% till en unik nivå stabilt över 90%.

Hur rekryterar man bristkompetens inom IT?

Klicka på länken ovan eller kontakta oss får du veta.

Att rekrytera IT-kompetens för att bygga upp sin IT-avdelning är en stor utmaning i Stockholm. Trots att det finns många utvecklare i Stockholm är kompetensbristen stor då många företag är i stort behov av att växa sina IT-avdelningar för att hänga med i utvecklingen. Nu för tiden är det heller inte bara klassiska IT-företag som behöver rekrytera utan även andra bolag som digitaliseras och blir IT-företag. Idag handlar mycket även om kandidatresan och att arbeta långsiktigt med sin sin Inbound Recruitment och företagets EVP.

Framgångsfaktorer

Trots att bristen på utvecklare bara ökar lyckas vi på Ants i dagsläget i 96 % av våra uppdrag. Nyckelfaktorerna för att lyckas i våra rekryteringar är att vi arbetar på plats för att lära känna er, vi arbetar agilt för att nå ett lyckat slutmål och nyckeltalsbaserat. Läs mer om hur vi arbetar eller kontakta oss om ni är i behov av att rekrytera IT-kompetens i Stockholm.

Göteborg är på framfart och växer just nu snabbt inom tech. Vi på Ants Tech Recruiters är vana att rekrytera den IT-kompetens som behövs för fortsatt tillväxt även i Göteborg. Med den modell vi genom åren arbetat fram lyckas vi tillsätta de svåraste rollerna att hitta i över 90% av fallen vilket har gjort oss marknadsledande inom IT-rekrytering.

Vårt arbetssätt

Det mest tidskrävande arbetet består av att leta fram och kontakta rätt kandidater för rollen. Det arbetet utförs av en av våra researchers på plats hos er. En av våra Talent Acquisition Managers har ett helhetsgrepp över rekryteringsprocessen och ser till att vi hela tiden rör oss åt rätt håll för att nå målet. De är även vana vid intervjuer och tar ofta den första intervjun med kandidaten. Självklart ser alla företags förutsättningar olika ut och vi anpassar oss efter just ert behov vid en rekrytering.

Läs mer om Ants IT-rekrytering Göteborg.

Vi sitter centralt i Nordstan på Östra Hamngatan 16. Kontakta oss om du är i behov av IT-kompetens i Göteborg.

Det är fredag den 4:e maj och mitt alarm ringer extra tidigt, 04.20. Nu kanske man undrar varför jag ska upp så tidigt men det är för att Ants ska till Skottland för en jobbresa tillsammans!

De flesta av oss möts på Centralstationen där vi har hyrt en buss för att ta oss till Arlanda. Gustaf som är en av dom som arrangerat vår resa agerar reseledare och ställer sig längst fram i bussen och berättar lite om resan och hur dagen ska se ut.

Väl på Arlanda samlas även de som kommit från andra håll som exempelvis Uppsala och där Ida och Nathalie delare ut post-its, där ska vi nämligen skriva förslag på nya karriärvägar, vilket är temat för resan och utgår främst från ett av våra värdeord, ”Find the future”.

Flygresan till Edinburgh går smidigt och innan vi vet ordet av det så är vi på plats vid vårt hotell och ska få se våra rum för resan. De flesta av oss är extremt hungriga med tanke på en relativt tidig frukost och nu är klockan nästan två på eftermiddagen så det gick rätt fort till att alla kom ut igen på gatorna för att hitta ett ställe att äta på. Jag och ett annat gäng skyndar oss till en mexikansk restaurang där vi även träffar några andra antsare, gemensamt sätter vi oss ner för att äta så att vi sedan kunde jobba lite.

Efter lunchen så sitter vi alla tillsammans i loungen på hotellet för att arbeta några timmar för våra olika kunder så att vi med gott samvete kunde ta det ledigt resten av kvällen och njuta av den fina staden som vi befinner oss i.

Vid 17.30 möts vi i loungen igen för att gemensamt bege oss till den första middagen den här resan vilket är på ett ställe som heter ”Makar’s Gourmet” som erbjuder traditionell skotsk mat. Det blev en liten omväg till restaurangen då det fanns två ställen med samma namn vilket innebar att vi gick upp för ett antal trappor upp för berget i Edinburgh för att sedan gå ner igen för en backe. Däremot fick vi en trevlig promenad i solen som Skottland erbjöd oss och där vi såg mer av fina Edinburgh. Väl på restaurangen så har flera modiga antsare valt den kända maträtten ”Haggis” medan vi andra avnjöt saker som kyckling och oxkind. Under middagen höll även grundarna av Ants, Carl-Johan och Hugo ett kort tal för att starta igång vår resa på riktigt. Carl-Johan påminde oss om att fånga framtiden och berättade även sin tanke kring karriärvägar på Ants som var årets tema på resan.

Efter middagen delades gänget upp då det kan vara svårt för oss alla att hålla ihop med tanke på att vi är över 40 personer och går på olika äventyr för att se vad Edinburgh har att erbjuda. Helt klart en första lyckad dag!

/ Rebecka Jarnroth

 

Som marknadsledande och störst inom IT-rekrytering i Stockholm och Göteborg sitter vi på en unik position att kunskapsdela mellan varandra men även sprida all den kunskapen utanför vår organisation till våra branschkollegor inom IT-rekrytering. Vår stora satsning framöver är att ni kommer kunna träffa oss på Ants för att genomgå våra olika utbildningar. Syftet är att ge er kunskaper, färdigheter och verktyg som behövs för att komma igång och lyckas med att rekrytera inom IT-branschen. 

Inom vissa branscher råder det brist på kompetens, IT är en av dem. I Sverige beräknas det år 2022 saknas 70 000 experter inom den digitala sektorn. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Företag skriker efter en bristkompetens och rekryterarna står inför den stora utmaningen att locka till sig den. Vi är alltså många som vill attrahera samma målgrupp.

På Ants har vi jobbat med att rekrytera IT-kompetens i 10 år, vilket kategoriserar oss som experter inom området. Vi är idag ledande i att hjälpa företag bygga framgångsrika tech-avdelningar, och vi fortsätter växa med stadig tillväxt. Varför lyckas då vi så bra med det vi gör, trots denna enorma utmaning? Ants har under många år byggt upp en enorm kunskapsbank inom många olika områden som har visat sig vara vinnande och avgörande koncept för att lyckas med IT- rekrytering.

Vi vet hur viktigt det är att aldrig sluta tänka innovativt vad gäller teknisk search. Vi vet hur vi ska formulera ett attraktivt meddelande som får utvecklare att stanna upp. Vi vet vikten av att arbeta med mätbar rekrytering samt inte minst hur avgörande en genomarbetad pre och on-boarding är för att få våra experter att bli långvariga. För att vi ytterligare ska kunna bredda våra roller måste vi ständigt utvecklas och utmanas i det hantverket som Talent Acquisition innebär. På Ants slutar vi aldrig att utmana oss själva, utan strävar alltid efter att bli bättre. Detta granskande sätt av oss själva gör att vi har ett enormt försprång då vi ska jobba med att rekrytera denna kompetens som det råder sådan enorm brist av.

All kunskap som Ants besitter idag kräver många års flitigt arbete och är ett hantverk utan enkla vinningar. Många rekryterare arbetar idag självständigt med att försöka lösa IT-bristen på just deras bolag. Vi vet vilka utmaningar ni står inför, så hatten av till er!

Men nu tycker vi på Ants att det är läge att börja dela med oss av vår kunskapsbank till våra branschkollegor där ute. Därför kommer ni framöver kunna träffa oss för att genomgå våra olika utbildningar. Hos oss kommer ni kunna samla på er kunskaper, färdigheter och verktyg som behövs för att ni ska komma igång och lyckas med er IT-rekrytering.

Vi kan stolt säga att vårt mål är att vara den självklara IT-rekryteringshubben som rekryterare vänder sig till när man vill vidareutvecklas inom området.

Välkommen att ingå i vår Tech Talent Acquisition community!

Vill du vara med och minska kompetensbristen inom IT?

Vår mission är att lösa den rådande kompetensbristen och därmed spela en central roll i det IT-under som allt tydligare utgör Sveriges framtid. När du ser oss är vi mitt i vårt dagliga värv. Inga dyra reklambudskap, retuscherade bilder och anlitade modeller.

Vi är doers. Vår handling formar framtiden och våra värderingar genomsyrar allt vi gör:

Show Heart. Succeed Together. Be the Future.

Toppjobbet idag. Drömjobbet imorgon.

Ants Tech Recruiters har seglat upp som marknadsledande i att hjälpa tech-organisationer att rekrytera IT-kompetens. Den viktigaste resursen vi har för att lyckas med våra uppdrag är våra researchers. För att rätt talanger skall välja att inleda sina karriärer på ants är vår ständiga strävan att ett jobb som researcher på Ants inom ett par år ger ett toppjobb antingen internt hos Ants eller hos någon av våra kunder.

Internt bygger vi en specialist expertorganisation

Vi har branta interna karriärvägar. Våra seniora rekryteringskonsulter kommer alla från våra egna led och är nyckelkompetenser i vår leverans. Vi vet att vi måste vara generösa med löner, förmåner och utvecklingsinsatser för att behålla de bästa. Personalomsättningen bland våra seniora rekryteringskonsulter är minimal och så vill vi att det förblir. 

Våra kunder rekryterar toppkompetens bland våra researchers

Ants i CV:t är en kvalitetsstämpel. När våra kunder bygger sina organisationer med topptjänster inom HR, Rekrytering, Marknad, Sälj och Teknik är det naturligt att de handplockar personal bland våra researchers. Ants rekryteringsprogram med preboarding, onboarding och intensiv kompetensutveckling för juniora talanger skapar proffs på rekordtid.

Kortfattat kan man säga att talanger kommer till Ants för drömjobbet idag och toppjobbet imorgon.

Det är nyckeln till vår framgång.

Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️

    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.