Utmaningar med HR Analytics och hur du hanterar det effektivt

HR-konsulter som lägger fram en HR-analytics strategi

Att navigera genom HR analytics presenterar utmaningar, men korrekt genomförd kan analyserad data förenkla avgörande beslut för HR-funktionen. Att uppnå framgång inom HR Analytics förutsätter en djup förståelse för potentiella hinder och effektiva strategier för att övervinna dem. I denna artikel utforskar vi dessa utmaningar och ger specifika lösningar för att effektivt adressera dem.

Är du nyfiken på att lära dig mer om HR Analytics? Klicka här.

1. Datakvalitet: Varför datakvalitet kan vara klurigt

Att hantera data av varierande kvalitet från olika källor är som att försöka pussla där alla bitar inte riktigt passar. ”Ojämn” data gör det svårt att dra tillförlitliga slutsatser, vilket kan leda till beslut som är baserade på felaktig information.

Öka data kvaliteten i HR analytics: 

 • Enhetlig insamling: Initiera med att fastställa standarder för datainsamling. Detta kan inkludera att införa gemensamma verktyg eller formulär över hela organisationen för att garantera enhetlig kommunikation, ur ett data-perspektiv.
 • Aktiv datavård: Kontrollera datan regelbundet för att upptäcka och korrigera fel. Detta kritiska steg säkerställer att datan förblir ren och användbar.

2. Tekniska Utmaningar: Varför tekniken kan kännas överväldigande

För HR-team som saknar omfattande teknisk expertis kan införandet och användningen av avancerade HR Analytics-verktyg framstå som en stor utmaning. Därtill består svårigheten i att bemästra systemen som förvandlar rådata till värdefulla insikter.

Strategier för att öka teknisk kompetens inkluderar:

 • Utbilda ditt team: Först och främst, satsa på utbildning och resurser för att förbättra teamets tekniska färdigheter. Onlinekurser, workshops och certifieringar i dataanalys kan erbjuda stor nytta.
 • Samarbeta med IT: Dessutom, etablera ett samarbete med IT-avdelningen, som kan assistera med alltifrån systemintegration till datasekretess. Deras kunskap är essentiell för att framgångsrikt navigera i den tekniska miljön.
 • Anlita extern expertis: Slutligen, i vissa fall kan det vara nödvändigt att ta in extern expertis för att säkerställa en framgångsrik implementering. Hos Ants HR Tech är vi pionjärer inom datadriven HR. Våra HR Tech-konsulter bistår med att peka ut relevanta mätområden för er organisation och utformar arbetsflöden och utvärderingsprocesser.

3. Integritet och etik: Varför integritet är en hörnsten

Med ökningen av insamlingen av personlig data växer även nödvändigheten av att hantera denna information med största respekt och försiktighet. Felhantering kan leda till juridiska problem, skadat rykte och förlorat förtroende från medarbetarna.

Strategier för ansvarsfull användning av data:

 • Tydliga policys: Skapa tydliga dataskyddspolicys som följer både lokala och internationella lagar. Kommunicera dessa policys klart och tydligt till alla medarbetare.
 • Transparens: Var öppen med varför och hur data insamlas. Att dela med sig av fördelarna med användningen av data hjälper till att bygga starkt förtroende bland medarbetarna.

4. Förändringsledning: Varför förändring skapar motstånd

Introduktionen av nya verktyg och processer uppfattas ibland som ett hot mot det invanda arbetssättet. Dessutom är osäkerhet kring vad förändringen faktiskt innebär för den enskilde och deras roll i organisationen vanlig.

För att underlätta en smidig övergång till ny teknik finns flera strategier:

 • Kommunikation: När det gäller kommunikation, är det viktigt att förklara tydligt varför förändringen genomförs och vilka fördelar den medför. Att dela med sig av framgångshistorier kan effektivt skapa en positiv uppfattning om de nya möjligheterna.
 • Inkludera alla: För att inkludera alla, bör du se till att förändringsprocessen är inkluderande genom att aktivt involvera medarbetare i både planering och implementering. Detta steg förstärker känslan av delaktighet och engagemang för de nya verktygen och arbetsprocesserna.

5. Att agera på insikter: Varför det är svårt att gå från insikt till handling

Det avgörande steget i HR Analytics består inte enbart i att samla in eller analysera data – framför allt är det kritiskt att aktivt tillämpa insikterna för att skapa konkret förändring. Utan en noggrant utformad strategi för hur datan ska omvandlas till praktiska åtgärder, riskerar värdefulla insikter att gå förlorade.

Gör datan betydelsefull genom att:

 • Prioritera åtgärdsområden: Fastställ vilka områden där datans insikter kan göra störst skillnad och rikta insatserna dit.
 • Utvärdera och anpassa: Använd datan för att utvärdera effekten av genomförda åtgärder och var redo att omgående anpassa strategin utifrån datans indikationer.

Steget framåt med HR Analytics

Att bemästra HR Analytics representerar inte enbart en utmaning, utan också en betydande möjlighet. Genom att aktivt välkomna dessa utmaningar med öppenhet, följt av noggrann planering och ett starkt engagemang för kontinuerlig kunskapsutveckling, kan HR-team inte bara effektivisera sina processer utan även göra ett betydande bidrag till organisationens övergripande framgång. Det är avgörande att minnas att det inte bara handlar om att samla in data; det väsentliga är hur du aktivt utnyttjar den.

Vidare, på Ants HR Tech, tillhandahåller vi framåtblickande och digitala lösningar som både förenklar och moderniserar ert HR-arbete. Dessutom står våra HR Tech-konsulter redo att erbjuda det stöd ni behöver för att göra välgrundade beslut som gynnar både er organisation och era anställda.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!