Trendspaning: Nya roller inom tech i linje med AI-utvecklingen 

Tre personer sitter runt ett bord och arbetar med rekrytering med hjälp av AI

Att artificiell intelligens ständigt utvecklas och är på nästan allas läppar vet vi om. Denna utveckling påverkar såklart arbetsmarknaden och därmed även IT-branschen. Att rusta för denna teknologiska förändring kräver inte bara anpassning utan också en förståelse för nya roller som uppstår i linje med AI-utvecklingen. Dialogen i media och ute på arbetsplatser hamnar ofta i hur, när eller vilka roller som AI kommer att ersätta. Denna text kommer istället fokusera på att trendspana om ett par nya techroller som har uppstått i takt med AI:s frammarsch det senaste året.

AI och dess påverkan på arbetsmarknaden

AI har inte bara blivit en normal del av vardagen på många arbetsplatser, utan också en katalysator för justeringar på arbetsmarknaden. Företag världen över integrerar AI i sina produkter, processer och dagliga arbeten för att öka effektivitet och innovation. Den ökande användningen av AI skapar en väntad efterfrågan på specialiserade roller inom techbranschen. Att förstå och anamma dessa roller blir avgörande för företag som vill vara i framkant och driva innovation. Speciellt med tanke på att techbranschen redan är en arbetsmarknad med hög konkurrens, där många företag tävlar om att attrahera samma kompetens.

Nya roller inom tech i linje med AI-utvecklingen

Roller som Data Scientist eller Machine Learning Engineer är inget nytt fenomen på arbetsmarknaden. För en utvecklare med intresse för AI ser framtiden väldigt ljus ut när det kommer till arbetsmöjligheter. Men det har även uppkommit helt nya roller i takt med utvecklingen, bland annat dessa tre:

1. Prompt Engineer

En av de snabbt framväxande och helt nya rollerna är Prompt Engineer. I smått är vi alla Prompt Engineers när vi använder AI baserade applikationer som ChatGPT eller DALL-E. Numera är Prompt Engineer på väg att bli en etablerad roll där denna expert är specialiserad på att skapa effektiva och träffsäkra instruktioner för AI-system. Genom att optimera och finjustera dessa instruktioner, så kallade ”prompts”, kan företag maximera AI-systemens potential och få ut det bästa av teknologin. En intressant aspekt är att rollen inte kräver samma tekniska kunskap inom ex. programmering utan snarare spetskunskap i språk, grammatik, analys och kritiskt tänkande. Andrej Karpathy, före detta Chief of AI på Tesla, tweetade tidigare i år att ”The hottets new programming language is English”, vilket antyder på att personer som inte har lika djup teknisk bakgrund, kan fortfarande göra sig viktiga i AI och teknikbranschen med specialkompetens inom språkfärdigheter och konsten att kunna formulera sig väl.

2. Etisk AI Specialist

En annan vanligt förekommande diskussion i AI-sfären är etik och inte minst är den svenska AI-forskaren Max Tegmark en röst inom detta som bland annat menar på att AI är den viktigaste demokratiska frågan just nu och att arbetsmarknaden står inför en total förändring. En roll som således växer fram i takt med ny AI-teknik är olika typer av etiska AI specialister som fokuserar på att säkerställa etiskt ansvarstagande i användning och utveckling inom AI-applikationer. Som etisk ansvarig spelar du en viktig roll i att hantera och analysera etiska dilemman. Genom att upprätta riktlinjer och föra etiska resonemang bidrar det till säkerställandet av integritet och rättvisa för användare, anställda och för samhället i stort. Denna roll förväntas öka i betydelse, särskilt eftersom många företag ställs inför komplexa frågor om etik, lagar och normer i samband med användningen av AI. Att ha specialister inom detta område blir inte bara avgörande för att adressera dessa frågor på ett effektivt sätt, utan också för att stärka företagets varumärke och förtroende.

3. Säkerhetsanalytiker AI

Ett område angränsat till etik är säkerhetsaspekten inom AI, vilket också är ett enormt debatterat område. Den snabba takten med nya tekniska framsteg inom AI ökar betydelsen av säkerhet enormt för både användare och organisationer. Säkerhetsanalytiker inom AI har en viktig roll i att kunna garantera den tekniska säkerheten när befintliga och nya AI-applikationer utvecklas. Genom att identifiera och hantera potentiella säkerhetsrisker kan denna expert säkerställa en trygg och förtroendefull användning av AI-teknologier. I en tid där rädsla för felaktig användning av ny teknologin är påtaglig, blir dessa säkerhetsexperter viktiga för att säkra att AI-användningen sker i linje med riktlinjer och i enlighet med överenskomna standarder. Deras roll blir nyckeln till att bygga och upprätthålla en stark grund av förtroende internt och externt.

Medgrundare Carl-Johan samtalar med en person om nya roller inom tech som tillkommit tack vare AI.

Kompetenser och kunskaper som krävs för de nya rollerna

En gemensam nämnare för ovannämnda roller är att det krävs ytterst mänskliga kunskaper som kreativitet, etiska förhållningssätt och analytiskt tänkande. Med andra ord sammansvetsas det mänskliga med teknik, dels för att vidareutveckla AI till att bli smartare än människan, men också för att sätta riktlinjer baserat på känslor, etik och samhällsenliga normer. För att lyckas inom dessa roller krävs också en kombination av flera kompetenser, samt ett ständigt lärande för att hålla jämna steg med den snabba teknologiska utvecklingen.

Hur vi på Ants är i framkant

På Ants har vi förstått vikten av att vara i framkant när det gäller nya trender inom techbranschen. Genom att följa utvecklingen kan vi hjälpa våra kunder att navigera när det kommer till nya tekniska roller som man kanske tidigare aldrig rekryterat. På så sätt kan vi stärka vår kompetens internt men också bidra till att rekrytera nyckelkompetens för framtidens organisationer.

Funderar du på hur ditt företag kan implementera AI i er IT-rekrytering? Hör gärna av dig så kan vi prata mer.

En rekryterare jobbar med att searcha fram techkandidater med AI kompetens

I denna artikel presenterade vi tre nya roller som vuxit fram på senare tid. Dessa är bara ett axplock av flera nya spännande roller som håller på att etablera sig. Här är några till:

  • AI Product Manager
  • AI Chatbot Developer
  • NLP Engineer
  • AI Artist
  • AI Writer/Editor

Att omfamna och investera i de nya techrollerna är nyckeln till att inte bara överleva utan också frodas i en framtid där AI blir en alltmer central del av företagslandskapet. Ledare måste ställa sig frågan om de kan lära upp nuvarande anställda för att möta behovet av AI-kompetens, eller om de behöver anställa nya experter. Oavsett så kan vi på Ants hjälpa ditt företag med ert behov.

Författare

Emil O

Emil Oskarsson

Talent Acquisition Consultant | Medlem i Ants AI-grupp

Linkedin

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!