Strategiskt vs Operativt Ledarskap: Hitta balansen i Executive Search 

I denna artikel diskuteras den avgörande balansen mellan strategiskt och operativt ledarskap vid Executive Search. Vi belyser vikten av en tydlig kravprofil för att etablera realistiska förväntningar hos potentiella kandidater, och undersöker hur dessa krav kan variera beroende på företagets storlek, marknadsposition och tillväxtfas. Dessutom utforskar vi utmaningar inom rekryteringsprocessen och ger tips på hur du kan navigera genom dem framgångsrikt.

Tre Executive search-konsulter sitter på rad i en soffa och dricker kaffe.

Strategiskt vs Operativt Ledarskap

Att hitta rätt balans mellan strategiskt och operativt ledarskap är avgörande för att driva företagets framgång och uppnå långsiktiga mål. Varje ledarroll kräver en unik kombination av strategiska och operativa färdigheter, beroende på företagets storlek, marknadsposition och tillväxtfas.

Strategiskt ledarskap fokuserar på att utveckla och genomföra en vision för framtiden. Strategiska ledare är ofta ansvariga för att fatta övergripande beslut om företagets riktning, resursallokering och att skapa en innovationskultur. De är experter på att förstå marknadstrender och konkurrenssituationen samt att utveckla långsiktiga strategier för att upprätthålla och utöka företagets konkurrensfördelar.

Operativt ledarskap, å andra sidan, handlar om att driva och övervaka det dagliga arbetet inom organisationen. Operativa ledare ansvarar för att säkerställa att företaget når sina kortsiktiga mål och att alla delar av organisationen arbetar effektivt och samordnat. De spelar en central roll i att optimera processer, förbättra kvalitet och effektivitet, samt att leda och stötta teamen i deras dagliga arbete. Dessutom är de ofta försedda med branschspecifik kunskap och insikter i företagets teknikstack, vilket gör dem kapabla att fatta informerade, realistiska och taktiska beslut. Deras djupa förståelse för företagets tekniska landskap möjliggör en effektiv implementering av strategiska planer, och de kan på ett meningsfullt sätt vägleda sina team genom förändring och innovation.

Vid Executive Search är det viktigt att förstå vilken kombination av strategiska och operativa kompetenser som bäst passar företagets behov och mål. Medan en viss balans mellan de två alltid är nödvändig, ligger tyngdpunkten i rollen ofta mer åt ena eller andra hållet beroende på företagets specifika situation och framtidsvision. Det kan vara frestande att fokusera på enbart en av dessa aspekter, men att förstå var tyngden bör ligga i rollen och sträva efter den rätta balansen är avgörande för att säkerställa att både kortsiktiga och långsiktiga mål uppnås.

Tre konsulter som arbetar med Executive Search sitter i en beige sodda. I förgrunden syns en blomma.

I vilken fas företaget är spelar stor roll

På mindre företag tenderar den operativa aspekten av en ledarroll att vara mer framträdande jämfört med på större företag. Men även stora företag behöver ibland operativa ledare, särskilt om de är mitt i en tillväxtfas eller utvecklar ny teknologi.

Det är också viktigt att komma ihåg att en ledarroll kan behöva förändras över tid, beroende på företagets utvecklingsfas. Vi hjälper ofta kunder som befinner sig i en tillväxt- eller digitaliseringsfas att reflektera gällande hur rollen kan utvecklas. I dessa scenarion kan det vara nödvändigt att ledaren börjar med en mer operativ inriktning, för att sedan övergå till en mer strategisk roll.

Rekryteringsprocessens utmaningar

Det är frestande att marknadsföra ledarroller som strategiska och använda prestigefyllda titlar för att attrahera seniora profiler. Detta kan dock leda till missförstånd och resultera i att kandidater som inte passar rollen dras in i rekryteringsprocessen. En felaktig kravprofil, eller brist på en gemensam bild av rollen, kan vara både tidskrävande och kostsamt för alla inblandade.

För att undvika detta, bör alla inblandade i rekryteringsprocessen samlas för att diskutera och definiera rollen i detalj. Här är några kritiska frågor att överväga:

  • Hur stor del av arbetsuppgifterna kommer att vara strategiska jämfört med operativa?
  • Vad innebär dessa termer för ert företag och vilka är några exempel på typiska uppgifter?
  • Vilken nivå av senioritet krävs för rollen?
  • Finns det möjlighet att växa in i rollen?
  • I vilken fas är företaget för närvarande?
  • Har alla inblandade en gemensam syn på kravprofilen och vad ni söker?
Två konsulter från Ants Executive Search håller i en workshop. De sätter upp lappar på en glasvägg.

Tre grundläggande överväganden för att hitta rätt balans i kravprofilen

  1. Tydliggöra rollens krav: Det första steget i att hitta rätt balans i kravprofilen är att ha en klar förståelse för rollens krav. Detta inkluderar inte bara de tekniska färdigheterna och erfarenheterna som behövs, utan också vilka strategiska och operativa uppgifter rollen kommer att innebära. En tydlig och detaljerad rollbeskrivning är avgörande för att attrahera rätt kandidater.
  2. Förstå företagets behov: Varje företag och varje roll är unik. Det är viktigt att ta hänsyn till företagets nuvarande situation och framtida mål när man utformar kravprofilen. Till exempel, om företaget befinner sig i en tillväxtfas, kan det vara mer värdefullt att ha en ledare med starka operativa färdigheter som kan leda företaget genom denna fas. Om företaget däremot är mer etablerat, kan det vara mer fördelaktigt att ha en ledare med starka strategiska färdigheter som kan fokusera på långsiktig planering och vision.
  3. Öppen kommunikation: En öppen och ärlig kommunikation är avgörande för att skapa en effektiv kravprofil. Detta inkluderar kommunikation med alla inblandade parter i rekryteringsprocessen, inklusive ledningsteamet, anställda och potentiella kandidater. Alla bör ha en klar förståelse för vad rollen innebär, vilka färdigheter och erfarenheter som behövs, och vilka förväntningar företaget har på den nya ledaren. Detta hjälper till att säkerställa att alla är på samma sida och att rätt kandidat hittas.

Genom att hålla dessa tre överväganden i åtanke kan du vara säker på att du är på rätt väg mot att hitta rätt balans i din kravprofil och att framgångsrikt navigera genom Executive Search-processen.

Anpassa efter personen

I vissa fall kan rollen vara helt ny, vilket kan ge en unik möjlighet att skräddarsy rollens struktur efter den person som rekryteras. Detta kan vara en betydande fördel i rekryteringsprocessen och agera som en unik försäljningspunkt som attraherar ett brett spektrum av talanger.

Behöver du hjälp?

Att rekrytera för en helt ny roll, särskilt inom företag i snabb tillväxt, kan vara en utmaning. Att utforma en klar och tydlig rollbeskrivning kan kännas som en mastig uppgift. Hos Ants Executive Search är vi vana vid att vägleda våra kunder genom dessa utmaningar. Vi är en coachande partner i att sätta rätt förväntningar mot kandidater och utforma rätt kravprofil för er unika verksamhet.

Vår expertis och erfarenhet gör att vi kan erbjuda insikter och stöd genom hela rekryteringsprocessen. Tillsammans kan vi säkerställa att ni hittar rätt balans mellan operativa och strategiska kompetenser för att stärka ert företag och driva framåt mot era mål.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!