Seniora konsulter från Ants HR-konsult

Nu satsar Ants stort på seniora och strategiska konsulttjänster inom  Tech-HR.

Talent Acquistion och Inbound Recruitment, Employer Branding, Executive recruitment, Internationell rekrytering, Preboarding och Onboarding samt Systemstöd inom rekrytering och HR är områden där vi hjälper våra kunder att ligga rätt i tiden.

Ants är specialiserade på IT-rekrytering. Vi har byggt en marknadsledande modell för hur techbolag och organsiationer i behov av kompetens inom tech och IT skall lyckas med sina rekryteringar. Modellen går ut på att våra reseachers och rekryteringskonsulter tillsammans med våra kunder bygger en intern Talent Acquistion-enhet. Denna formas för att svara upp mot de rekryteringsbehov av utvecklare och andra IT-nära tjänster som varje kund har. För de minsta handlar det om enstaka rekryteringar och för de största om mycket stora volymer. Detta är vår kärnverksamhet och det är så vi hjälper våra kunder att rekrytera runt 300 utvecklare, arkitekter, testare, drifttekniker och andra roller inom IT där det idag råder brist.

Som en del av vårt arbete blir vi allt mer involverade på en strategisk nivå. Våra mer seniora reseachers och rekryteringskonsulter blir allt mer framstående vad gäller att konsulta inom Talent Acquisition. Men även inom närliggande områden såsom Employer Branding, Internationell rekrytering samt Inboudn Recruitment och tech-HR. Och specialister inom dessa områden som helt förstår vad som fungerar i vårt digitaliserade samhälle behövs. Förutsättningarna är så nya att de flesta arbetssätt som var relevanta för några år sedan är helt annorlunda idag. Endast personer och bolag som dagligdags befinner sig där man kommit som längst i utvecklingsarbetet har tillräckligt relevant information för att skapa optimala lösningar i tiden.

Kontakta oss för att se hur ditt bolag kan ha nytta av utveckling inom våra expertisområden.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

    Läs mer