Onboarding av nya chefer: Starten för succé

När du rekryterar till så kritiska positioner som exempelvis VD/CEO eller CTO, blir onboardingprocessen helt avgörande för en framgångsrik start. Det handlar inte bara om att introducera dem till företagets system eller ge dem en lista över arbetsuppgifter. Det handlar om att integrera dem i företagskulturen, koppla dem med nyckelintressenter och se till att de känner sig värderade och informerade från dag ett.

Tre konsulter som pratar om onbording av chefer

En fungerande process för onboarding av nya chefer kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. Här följer några rekommendationer för att säkerställa en smidig övergång för din nya chef.

1. Förstå deras förväntningar

Innan den nya ledaren ens sätter sin fot i företaget är det avgörande att öppna upp kommunikationskanaler. Detta innebär att man tar tid att diskutera båda sidors förväntningar, både den blivande exempelvis vd/CEO eller CTO och med er som företag. Vad hoppas de uppnå i rollen? Hur ser de sin position i företagets övergripande struktur och vision? Denna tidiga dialog kommer inte bara att klargöra riktningen, utan också stärka bandet mellan den nya chefen och organisationen.

Två konsulter från Ants Executive sitter i ett mötesrum och pratar om onboarding för chefer

2. Planera onboardingprocessen

Varje individ är unik, vilket innebär att en standard onboardingplan kanske inte passar alla. Istället för en generell introduktion, skapa en skräddarsydd plan som tar hänsyn till deras tidigare erfarenheter, kunskapsluckor och styrkor. Under de första sex månaderna bör regelbundna uppföljningsmöten arrangeras, inte bara för att kolla in, utan för att säkerställa en smidig övergång och fånga upp om det dyker upp några funderingar eller hinder.

3. Involvera nyckelintressenter

För att bygga upp ett starkt nätverk internt på den nya arbetsplatsen, arrangera möten med nyckelteammedlemmar. Dessa interaktioner bygger broar och öppnar upp för ett tidigt samarbete. Utöver detta, introducera dem i ett tidigt skede till viktiga kunder och partners, vilket säkerställer att externa relationer inte går förlorade under övergången till en exempelvis ny CMO.

4. Förse dem med resurser

Oavsett rollen, se till att de har alla verktyg de behöver för att lyckas. För exempelvis en CTO kan detta betyda tillgång till tekniska plattformar eller specifika mjukvaror. För en vd/CEO kan detta betyda att få en inblick i företagets ekonomi eller ledning. Men bortom det tekniska eller ledandet också förstå vikten av att inviga dem i företagskulturen. En djupgående förståelse för företagets värderingar och etik kan göra underverk när man fattar beslut eller hanterar team.

Carl Johan Hamilton berättar för en person om hur man kan onboarda chefer på bästa sätt

5. Mät framgång

En viktig del i processen för onboarding av nya chefer är att mäta framgången under hela processen. Detta kan vara genom specifika KPI:er, feedbackmekanismer eller genom att sätta upp tydliga milstolpar. Dessa indikatorer ger både organisationen och den nya chefen en klar bild av hur saker och ting går och vad man skulle behöva ändra på eller vad som faktiskt fungerar bra.

6. Ta hänsyn till mjuka faktorer

Alla anpassar sig olika snabbt, och det är viktigt att ge utrymme för detta. Vissa kan känna sig hemma nästan omedelbart, medan andra behöver lite mer tid. Ett utmärkt sätt att stödja denna övergång är genom mentorskap. En mentor kan ge vägledning, stöd och råd när det behövs som mest. Här kan det vara en kollega som genomsyrar företagskulturen eller en thoughtleader som finns där och stöttar.

Avslutningsvis

Att ha en fungerande process för onboarding av nya chefer är en investering i företagets framtid. Genom att noggrant planera introduktionsprocessen, tillhandahålla nödvändiga resurser och stödja din nya ledare genom varje steg, kan du säkerställa att de är väl förberedda för att leda ditt företag mot framgång. Med rätt stöd och vägledning kan din nya ledare blomstra, vilket i sin tur gynnar hela organisationen.

Behöver du ytterligare stöd inom Executive Search? Tveka inte att ta kontakt med oss för att diskutera hur vi gemensamt kan adressera era specifika behov.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!