Minimera kunskapsgap och felrekryteringar vid konsultväxling

En person sitter vid sin dator med dubbla skrämar och arbetar med konsultväxling

Genom att noga planera för en eventuell konsultväxling går det att säkerställa att rekryteringsprocessen blir så effektiv och framgångsrik som möjligt, samtidigt som vi bibehåller våra kortsiktiga och långsiktiga mål i fokus.

Vad är konsultväxling?

Konsultväxling är en strategi där företag ersätter konsulter med fasta anställda, en trend som fått ökad popularitet i ekonomiskt osäkra tider som under en lågkonjunktur. Denna taktik är särskilt värdefull inom techbranschen, där tekniken ständigt förändras. Att anställa IT-experter tillsvidare innebär att techföretag kan behålla viktig kunskap och teknisk expertis inom organisationen. Det här stärker inte bara företagets innovationsförmåga utan bidrar även till en företagskultur som attraherar och behåller talang. Dessutom främjar team med fasta anställda bättre samarbete och höjer produktiviteten, vilket är avgörande för att hålla sig konkurrenskraftig i en dynamisk bransch likt techbranschen.

Här kan du läsa mer om om när det kan vara en fördel att konsultväxla.

Viktiga förberedelser inför konsultväxling

När beslutet att anlita en konsult fattas, är det ofta på grund av att en värdefull kompetens saknas i organisationen eller att det finns ett behov av tillfällig resurs för ett specifikt projekt. Oavsett syftet uppstår det ett kunskapsgap när konsulten lämnar organisationen.

I stället för att skynda på konsultväxlingen gynnas vi mer av att ägna tid åt att noggrant identifiera de nödvändiga kompetensbehoven som uppstår vid konsultens avslut. Genom att göra detta minimerar vi risken för felrekryteringar och förebygger kunskapsgap.

Nedan finns tips som kan vara bra kika på inför en eventuell konsultväxling.

Två personer sitter tillsammans i ett rum med andra och arbetar vid sina datorer

Fyra faktorer att se över inför en konsultväxling

1. Kortsiktiga och långsiktiga mål
Det är viktigt att förtydliga organisationens mål, både på kort och lång sikt. Att ha klara mål är centralt för att identifiera vilka kompetenser som är nödvändiga för organisationen under olika tidsperioder.

2. Kompetensbehov
När målen är tydligt definierade blir det enklare att bestämma vilka kompetenser som krävs för att uppnå dem. Det blir även tydligare vilken roll konsultens kompetenser har spelat för företaget.

3. Överlämning
Konsulter spelar ofta en viktig roll i en organisation, inte bara genom sina huvudsakliga arbetsuppgifter. En noggrann överlämning av uppgifter och kunskaper till övriga teammedlemmar innan konsultens avslut är därför väldigt viktigt.

4. Intern kompetensutvärdering
När kompetensbehoven har specificerats är det lämpligt att även granska och utvärdera den befintliga interna kompetensen. I vissa fall kan det vara mer kostnadseffektivt att använda befintlig personal för att nå vissa uppsatta mål.

Psst! Glöm inte att kompetensutveckling stärker trivsel och engagemang!

Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess

Med en klar förståelse för mål och vilka kompetenser som behövs för att nå dit kan du skapa en tydlig kravprofil för rollen som ska ersättas. Detta gynnar arbetat med att skapa en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess som säkerställer att en framtida kollegan besitter de rätta kvaliteterna. Vi är pionjärerna inom IT-rekrytering och kan hjälpa dig hitta rätt kandidat som kan ersätta konsulten.

Vi på Ants har hjälpt många av våra kunder med konsultväxling och de utmaningar det innebär. Vi kan ställa rätt kompetensbaserade frågor vid intervju men även implementera olika typer av tester, såsom kodtester eller caseintervjuer, för att bedöma specifika områden som är särskilt viktiga för rollen.

Hör av dig så pratar vi mer om dina specifika behov. Det är bara att fylla i formuläret nedan så hör vi oss!

Författare

Profilbild på Jessica på Ants

Jessica Samuelsson

Senior Talent Acquisition Consultant

jessica.samuelsson@ants.se Linkedin

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!