Framtidens förmåner inom tech – vilka förmåner är här för att stanna?

Det har nog inte undgått någon att konkurrensen om techkompetensen är hård. För att öka sina chanser att lyckas attrahera rätt kompetens finns det ett antal områden som arbetsgivare kan jobba på, däribland förmåner. Vilka förmåner individer föredrar är högst individuellt, men det finns ett vissa förmåner som vi ser en större efterfrågan på bland techkandidater. I den här texten delar vi med oss av några som vi tror är här för att stanna.

1) Flexibiliteten

En av dessa förmåner är möjligheten till flexibilitet i arbetslivet. Finns det möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter antingen hemifrån eller från annan plats än kontoret så upplever många att det går att balansera arbetet och privatlivet bättre än om arbetet kräver närvaro på kontoret fem dagar i veckan. Här ingår även förmånen flexibel arbetstid, där kandidater uppskattar möjligheten till att lägga upp sin egen arbetsdag efter vad som fungerar bäst i kombination med privatlivet.

2) Hälsan

Det finns även en efterfrågan på att kontoret matchar hemmamiljön till större del. Detta går ihop med efterfrågan på hälsofrämjande förmåner: så som tillgång till gym på kontoret, gym-medlemskap, ergonomiska arbetsstationer och även tillgång till terapeutiska tjänster som främjar de anställdas psykiska hälsa.

En person sitter med ryggen åt kameran och arbetar vid sin laptop med att kontakta kandidater och prata om förmåner.

3) Kompetensutveckling

Ännu en förmån som är viktig både när det kommer till att attrahera kandidater och behålla nuvarande medarbetare är möjligheten till kompetensutveckling. Techbranschen är snabbt föränderlig och genom att ge sin anställda möjlighet att förbättra sina färdigheter och utveckla nya kompetenser visar arbetsgivare att de är engagerade i att hjälpa sina anställda att växa. Detta går hand i hand med anpassningsförmågan hos både individer och företag, där kompetensutveckling är en nyckelfaktor för att lyckas hålla jämna steg med branschens utveckling.

Detta är enbart ett fåtal exempel på förmåner som efterfrågas mer idag. Det finns en poäng i att betona att vilka förmåner techkandidater attraheras av är högst individuellt och det kan finnas flera skäl till att en förmån värderas högre än en annan, exempelvis beroende på livssituation, geografiska skillnader och individuella preferenser.

Nedan listar vi några exempel på olika sätt arbetsgivare kan hantera dessa skillnader på:

  • Erbjud variation i förmånspaketet. Erbjud en rad förmåner som kan tillgodose olika preferenser och behov hos olika kandidater. Detta kan exempelvis inkludera flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete till hälsoförmåner, kompetensutveckling och olika former av initiativ för balans mellan arbete och privatliv.
  • Individuell anpassning. Skapa möjlighet för anställda att skräddarsy sina förmåner baserat på deras egna behov. Detta skulle till exempel kunna innebära att det finns olika förmånspaket att välja bland.
  • Snacka om det! Kommunicera öppet kring de olika förmåner som ni erbjuder och gör det tydligt för kandidater att deras önskemål är viktiga för företaget.
  • Var flexibel. Vad som anses vara en attraktiv förmån kan variera över tid. Därför är det bra att vara beredd att anpassa förmånspaketet över tid baserat på feedback från kandidater och anställda. Detta kan betyda att ni behöver ta bort förmåner som inte längre är uppskattade, och införa nya efter önskemål.

Läs mer om hur vi arbetar med IT-rekrytering.

Författare

Frida G

Frida Greve

Talent Acquisition Partner & HR Tech Consultant

frida.greve@ants.se Linkedin

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!