Fem tips för att genomföra lyckade digitala intervjuer

En intervju mellan två personer på Ants.

I takt med att tekniken utvecklas och arbetsvärlden blir allt mer digitaliserad, har övergången från fysiska till digitala intervjuer blivit en naturlig del av rekryteringsprocessen inom techbranschen. Denna artikel syftar till att belysa några viktiga aspekter att tänka på när man genomför digitala intervjuer för att säkerställa en effektiv och rättvis rekryteringsprocess.

Från fysiska till digitala intervjuer

Den snabba övergången till virtuella intervjuer har inte bara öppnat dörren för global rekrytering, utan också för innovation inom intervjutekniken. Detta innebär en större tillgänglighet och mångsidighet i rekryteringsprocessen. Virtuella intervjuer erbjuder unika fördelar, som tidsbesparingar och kostnadsreduktion, men de kräver också en ny uppsättning färdigheter och strategier från rekryterarnas sida.

Medan vissa aspekter av denna förändring kan verka självklara för de som redan är bekanta med dessa digitala verktyg och metoder, är det viktigt att komma ihåg att erfarenhetsnivån varierar inom branschen. Därför är det avgörande att inkludera både grundläggande och avancerade tips i denna guide. Denna artikel syftar till att ge en omfattande översikt, som både kan fungera som en bra påminnelse för erfarna rekryterare och som en introduktion för de som är nya eller ännu inte har anpassat sina metoder för den digitala intervjuvärlden.

Rekryterare på Ants sitter vid sina datorer i virtuella intervjuer.

Tips för en lyckad digital intervju

Dessa fem tips kan hjälpa dig att optimera din digitala intervjuprocess, oavsett om du är ny inom området eller erfaren som söker nya perspektiv.

 1. Checka tekniken

Det första steget mot en framgångsrik digital intervju är att säkerställa att all teknik fungerar felfritt. Välj en pålitlig och användarvänlig plattform och bekanta dig med dess funktioner. Genom att testa och förbereda tekniken i förväg, kan du undvika oväntade tekniska problem som kan störa intervjun. Det kan också vara klokt att förbereda kandidaten med lite saker att tänka på inför intervjun när det kommer till tekniken. Tips är också att ha en backup-plan ifall det inte skulle fungera.

2. Skapa en engagerande och interaktiv intervju

Digitala intervjuer behöver inte vara statiska. Använd verktyg och metoder för att göra intervjun mer engagerande, till exempel genom interaktiva uppgifter, virtuella rundturer i företaget, eller genom att diskutera ett case i realtid. Detta ger en djupare insikt i kandidatens färdigheter och bidrar till en mer givande intervjupplevelse för båda parter.

Rekryterare lyssnar på tips för att skapa en bra digital intervju.

3. Förbered och anpassa intervjufrågorna för ett digitalt forum

Det är viktigt att noggrant förbereda och anpassa intervjufrågorna för en digital kontext. För att få en klarare bild av kandidatens kompetens och passform för rollen, bör du inkludera situationsspecifika frågor som speglar de utmaningar och scenarier de kan möta i jobbet. Använd också beteendebaserade frågor för att förstå hur kandidaten har hanterat liknande situationer i det förflutna. Detta hjälper dig att bedöma deras problemlösningsförmåga, kreativitet och anpassningsförmåga, vilket är särskilt viktigt i techbranschen där snabba förändringar och innovation är vanligt förekommande. Dessutom, överväg att inkludera interaktiva element som praktiska uppgifter eller kodtester, särskilt när du rekryterar för tekniska roller, för att få en mer hands-on bedömning av deras färdigheter. Tips kan också vara att använda AI för att forma frågorna på bästa sätt inför ett digitalt forum. Här skulle t.ex. ChatGPT eller Bard kunna vara till hjälp som verktyg.

4. Var tydlig med din förståelse för kandidatens integritet

Det är viktigt att även i digitala intervjuer, hantera all kandidatdata med respekt och integritet, samt att följa dataskyddsregler och icke-diskrimineringslagar. Genom att visa att du tar dessa aspekter på allvar under intervjun, bygger du förtroende och visar professionalism gentemot kandidaten. Detta kan vara extra viktigt för vissa i ett digitalt format.

5. Anpassa för kulturella och tidsmässiga skillnader

Att intervjuar kandidater från olika delar av världen kräver en djupare förståelse och anpassning för både kulturella och tidsmässiga skillnader. Detta innebär inte bara att schemalägga intervjuer vid tider som är praktiska för kandidaten, utan också att anpassa din kommunikationsstil och intervjufrågor för att vara känsliga för kulturella nyanser. Kulturell medvetenhet kan inkludera att förstå och respektera olika affärsetiketter, kommunikationsstilar och beslutsprocesser. Dessutom, var medveten om att vissa frågeställningar kan uppfattas olika i olika kulturer, så anpassa ditt språkbruk och dina frågor för att undvika missförstånd eller oavsiktlig bias. Detta tillvägagångssätt underlättar inte bara en smidigare och mer respektfull intervjuprocess, utan det visar också på ditt företags engagemang för mångfald och inkludering, vilket är attraktivt för toppkandidater globalt.

Vill du utveckla dina färdigheter inom intervjuteknik? Spana in vår utbildning inom intervjuteknik och hör av dig så kan vi skräddarsy utbildningen utefter dina behov.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering här.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!