Fem initiativ för att skapa en lärandekultur 

Fyra personer lyssnar på föreläsning om lärande

En lärandekultur är en miljö där anställda uppmuntras och stöds i sitt lärande och utveckling. Det är en kultur där lärande ses som en naturlig del av arbetet och där anställda har möjlighet att utveckla sina kompetenser och färdigheter regelbundet. I dagens snabbrörliga värld är det avgörande att organisationer och dess medlemmar kontinuerligt utvecklas för att vara konkurrenskraftiga.

En kultur med fokus på lärande kan leda till en rad fördelar för både anställda och arbetsgivare. För anställda kan det leda till ökad motivation, engagemang och tillfredsställelse med arbetet. För arbetsgivare kan det leda till ökad produktivitet, innovation och konkurrenskraft. Enligt en LinkedIn-rapport (2018) skulle 94% stanna längre på en arbetsplats som investerar i karriärutveckling, vilket betonar värdet av kompetensutveckling för att öka lojalitet och engagemang.

Tre antsare sitter tillsammans vid ett bord och arbetar för att lära sig mer inom sitt område.

Fem insatser du kan göra för att skapa en lärandekultur

Utan en lärandekultur på plats kan det vara svårt att veta vart man ska börja. Här är fem konkreta initiativ som kan bidra till att skapa en sådan kultur i din organisation.

1. Utbilda hela organisationen kring lärande

Håll workshops och utbildningar för att utbilda anställda om fördelarna med en lärandekultur och tillhandahåll resurser för att hjälpa dem komma i gång. Beskriv hur varje anställd kan utveckla sin lärförmåga och jobba för att bredda synen på karriär och utveckling. Det är viktigt att hela organisationen vet hur ni jobbar med lärande och på vilket sätt de är en del av strategin.

2. Forum för kunskapsdelning

En lärandekultur bygger på samarbete och kunskapsdelning. Skapa en samarbetsvänlig miljö där anställda känner sig bekväma att diskutera nya idéer och dela sina insikter. Ett bra sätt att främja kunskapsdelning är att arrangera regelbundna sessioner eller workshops där medarbetare kan träffas och utbyta erfarenheter. Detta kan också göras mer informellt, till exempel genom att skapa en teamskanal eller slackgrupp där medarbetare kan diskutera frågor och dela information.

Medgrundare Carl-Johan sitter med två andra och pratar om vikten av en lärandekultur.

3. Mentorskap

Mentorskap är ett kraftfullt verktyg för kunskapsöverföring och kompetensutveckling. Uppmuntra erfarna medarbetare att fungera som mentorer för sina kollegor, där de delar med sig av sin expertis och ger vägledning. Det accelererar inte bara lärandeprocessen utan hjälper också till att skapa en känsla av syfte bland mentorer. Mentorskap är dessutom en utmärkt möjlighet för anställda att utveckla sina ledaregenskaper.

4. Ge ledare och chefer verktyg för att kunna stötta sina anställda

Chefer har en viktig roll i att främja och stödja lärande och utveckling i organisationen. De kan hjälpa anställda att identifiera sina utvecklingsbehov, hitta lämpliga utbildningsmöjligheter och följa upp deras framsteg. För att kunna stötta sina anställda i deras lärande, behöver chefer ha rätt verktyg och kunskap. Detta kan till exempel innebära att de har tillgång till rollspecifika målmallar, frågor som kan lyftas i 1:1-checkins och utbildning i hur man använder ert Learning Management System (LMS). Chefer bör också uppmuntras till att regelbundet avsätta tid för reflektion och feedback i sina dialoger med anställda.

Om er organisation precis har börjat arbeta med er lärandekultur är det extra viktigt att lägga tid på att implementera strategin och att vara tydlig med vilka förväntningar man har på cheferna. Vilka uppgifter förväntar man sig att de ska utföra? Vilka verktyg och kunskap behöver de för att kunna utföra dessa uppgifter? Hur ofta kommer du som är ansvarig att följa upp strategin?

5. Ambassadörer i organisationen

Hitta ämnesexperter som kan fungera som ambassadörer och hjälpa till att skapa en lärandekultur i er organisation. De kan dela med sig av sin kunskap och erfarenheter, inspirera andra till att lära sig och identifiera nya behov och möjligheter för lärande. Ämnesexperter kan dela sin kunskap och erfarenhet på olika sätt, till exempel genom att hålla utbildningar och workshops, vara mentorer eller coacher, eller delta i konferenser och andra evenemang.

Sammanfattningsvis

Dessa initiativ är bara några exempel på vad du kan göra för att skapa en lärandekultur i din organisation. Det viktigaste är att vara tydlig med dina mål och att ha en plan för hur du ska uppnå dem.

Här är några ytterligare tips för att skapa en lärandekultur:

  • Gör lärande till en prioritering på alla nivåer i organisationen.
  • Erbjud en mängd olika lärandemöjligheter som passar olika behov och intressen.
  • Skapa en miljö där anställda känner sig trygga med att prova nya saker och göra misstag.
  • Uppmuntra anställda att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter med andra.
  • Fira oftare! Ta chansen att fira både små och stora lärdomar.

Genom att skapa en lärandekultur kan du skapa en mer engagerad, produktiv och innovativ organisation.

 

Visste du att vi erbjuder utbildningar inom områden som är viktiga inom IT-rekrytering? Läs mer om vårt erbjudande här och hör av dig så kan vi skräddarsy en lösning som passar ditt behov.

Författare

Julia Florén

Learning & Development Manager

Linkedin

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!