Felrekryteringars effekter och tre tips för en lyckad rekrytering

Att enbart 19% av de rekryteringar som görs anses framgångsrika är en intressant siffra att få in under luppen och kika närmare på. Varför ser sifforna ut som de gör och hur kan vi arbeta för att öka antalet lyckade rekryteringar?

Konsulter inom Executive search sitter i en soffa där man bara ser deras bakhuvuden.

Studier visar på att var tionde rekrytering i Sverige blir en felrekrytering och att 46% av de nyanställda på en arbetsplats idag kommer att misslyckas inom 18 månader. En felrekrytering kostar i snitt ett bolag 700 000 kr, eller ännu mer om positionen som berörs var en chefsposition eller en specialisttjänst. Utöver denna kostnad uppkommer en rad andra konsekvenser som kan ha en negativ inverkan på organisationen, som exempelvis svårighet att hitta ny kandidat för att fylla positionen, försening av ineffektiva lösningar eller förlust av intäkter på grund av inkompetens.

Vid anställning av en kandidat som inte utför sitt jobb korrekt påverkas inte bara bortfallet av den personens arbete, utan även andra kollegors arbete som i sin tur kan minska både engagemang och produktivitet i teamet. Med fel person i organisationen kan även kunder komma att påverkas negativt. Kunder som inte är nöjda med samarbetet kan börja ta kontakt med konkurrerande verksamheter. En annan negativ följd av en felrekrytering är att missnöje uppstår hos personalen på bolaget, som kan börja ifrågasätta ledningens kompetens. Detta kan leda till konflikter och irritation på arbetsplatsen, och i sin tur minska arbetsglädje och väcka lust hos anställda att se sig om efter en ny arbetsplats.

Ovanpå tidigare nämnda kostnader läggs det på hela den nyanställdes introduktion som kräver både tid och resurser för en lyckad onboarding. Sist men inte minst kostar även hela rekryteringsprocessen med sina olika steg, från att sätta kravprofil, till annons, urval och intervjuer. Vid rekrytering av fel kandidat måste dessa steg genomföras på nytt, kostnader som inte är inräknade i snittkostnaden för en felrekrytering.

Saga berättar för Ludvig och Claudia om vikten av att rekrytera Country Manager

Skapa rätt förutsättningar för en lyckad rekrytering

Att en felrekrytering kan bli dyrt är tydligt, men låt oss vända på myntet och se över vad vi kan påverka för att försäkra oss om att hitta rätt person på rätt plats – ett välkänt begrepp i rekryteringskretsar.

Nedan följer tre nyckelfaktorer som kartlagts för att skapa förutsättningar för en lyckad rekrytering, utöver Executiva rekryteringars grundläggande bas i form av användning av Chefnätverk, Executive Search och Case i rekryteringsprocessen.

 

1. Få rekryteringsprocessen att spegla bolagets Employer Brand

Undersökning visar att enbart 39% av företagen tycker att deras rekryteringsprocess speglar deras arbetsgivarvarumärke. För att kunna få in rätt personer i bolaget krävs det att företaget kartlagt och tydliggjort vad som gör just deras kultur unik. Som ledare är det din uppgift att skapa och inspirera till ett varför som får dina medarbetare att vilja gå upp varje morgon för att arbeta på just din arbetsplats. Enligt en amerikansk studie är 76% villiga att acceptera en lägre lön för att få arbeta hos ett företag som tar socialt ansvar.

2. Börja i tid och var ödmjuk att en rekryteringsprocess tar tid

Hela 82% av rekryterande chefer såg redan i själva rekryteringsprocessen att rekryteringen skulle misslyckats. Trots detta fullföljdes hela processen och kandidaten påbörjade sin anställning, detta till stor grund för ett pressat tidsschema. Ett stramt tidsschema kan resultera i att företaget anställer någon som enbart är bra nog för nu, men inte ser den långsiktiga förlusten. En felrekrytering på en ledande position på ett företag kan komma att påverka hela företagets motivation, effektivitet och atmosfär – faktorer som kan ta år att återuppbygga.

3. Kompetens är viktigt – men glöm inte bort personlighet

Av de felrekryteringar som görs är det 89% av dessa som misslyckas till följd av attityd och enbart 11% som beror på avsaknad av teknisk kunskap. Inom begreppet attityd finner vi orsaker som motivation, emotionell intelligens, temperament samt förmågan att kunna ta feedback. För ledarrekryteringar som kommer ha en påverkan för bolagets resultat, produktivitet, finanser och atmosfär krävs en grundlig rekryteringsprocess. Det går det inte att utläsa en persons ledarskapsförmåga enbart genom tidigare titlar på ett CV eller Linkedin. Det är av stor vikt att skapa en god grund för en rekrytering genom användning av Executive Search i kombination med Chefnätverk, för att sedan fortsätta att skapa en träffsäker rekryteringsprocess med användning av verktyg som kompetens- och personlighetstester, strukturerade intervjuer och arbetsanalyser. Vid anställning av chefspositioner på en högre nivå, tänk på om den personen kan optimera de människor som de arbetar tillsammans med.

Källor:
Universum
LeadershipIQ

Gabriella Freij

Executive Recruitment Consultant

Linkedin

Saga Nyblom

Executive Recruitment Manager

Linkedin

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!