En växande betydelse av mjuka värden vid IT-rekrytering 

Traditionellt sett har fokus legat på tekniska färdigheter och kompetenser vid IT-rekrytering. Med tiden har insikten vuxit om att mjuka värden, såsom personlighet och sociala färdigheter, verkar att ha ett stort inflytande för att skapa ett framgångsrikt team och för att åstadkomma en trivsam arbetsmiljö. I denna artikel går vi igenom en rad tips som vi på Ants uppfattar som en viktig aspekt att ha i åtanke under en rekryteringsprocess.

Mjuka värden: En nyckel till framgång

Mjuka värden är centrala för att säkerställa en framgångsrik integration och ett bra samarbete. Nedan kommer två avgörande aspekter av mjuka färdigheter.

1. Kommunikationsfärdigheter som grundpelare

En av de mest framträdande mjuka färdigheterna som arbetsgivare bör söka är starka kommunikationsfärdigheter. Inom IT-sektorn är det avgörande att kunna förmedla tekniska begrepp på ett begripligt sätt för icke-tekniska teammedlemmar, eller kunder. En kandidat med förmågan att översätta komplex teknik till klara och enkla termer blir ovärderlig för teamets dynamik och framgång.

2. Teamspelare över ensamvargen

Trots att det föreligger en bild av att kodare främst arbetar individuellt är samarbete en central del av dagens IT-projekt. Att vara en god teamspelare, kunna arbeta effektivt i grupp och bidra till en positiv atmosfär är inte längre en “trevlig bonus” utan en absolut nödvändighet. När tekniska kompetenser är likvärdiga, blir förmågan att integrera sig i teamet en differentierande faktor.

Två rekryterare arbetar med att hitta techkandidater baserat på mjuka värden

Så identifierar du mjuka värden i rekryteringsprocessen

Att identifiera och bedöma mjuka färdigheter under rekryteringsprocessen är betydande för att kunna avgöra hur väl en kandidat kommer att integreras i ett team. Här kommer exempel på två strategier som kan användas för att validera och integrera mjuka värden i urvalsprocessen.

Intervjutekniker som framhäver mjuka färdigheter

Under intervjuer är det viktigt att gå utöver att bara testa tekniska färdigheter. Genom att använda situationsbaserade frågor kan du enklare bedöma hur väl kandidaten kan anpassa sig till förändrade arbetsvillkor, hantera konflikter och kommunicera med olika personlighetstyper.

Referenstagning för att validera mjuka värden

Referenstagning är en bra och kraftfull metod för att bekräfta de mjuka färdigheterna hos en kandidat. Att höra från tidigare arbetsgivare och kollegor om en persons samarbetsförmåga och arbetsmoral kan ge en värdefull inblick. Här är det dock grundläggande att vara medveten om att referenser ibland kan vara selektiva i den information de delar, och inte alltid speglar en objektiv bild av kandidatens prestation och beteende. Det är viktigt att vara noga och kritisk när de kommer till referensinformation. Att ställa genomtänka frågor och vara medveten om eventuella snedvridningar i referensinformationen kan hjälpa för att försöka balansera de positiva insikterna och få en mer heltäckande bedömning.

Två rekryterare från Ants sitter i en soffa och pratar om hur man kan rekrytera techkompetens med mjuka värden

Tänk långsiktigt: Att bygga en stark företagskultur

För att skapa en trivsam arbetsmiljö och bygga långsiktigt framgångsrika team är det viktigt att investera i företagskulturen. Här kommer två viktiga element för att skapa och stärka företagskulturen. Mjuka värden, såsom empati och öppen kommunikation, utgör grunden för en hälsosam företagskultur. Dessa värden främjar ömsesidig förståelse, positiva relationer och skapar en samarbetsinriktad atmosfär som är avgörande för teamets långsiktiga framgång och trivsel.

Framhäva värderingar och mål

En viktig aspekt är att ha en tydlig företagskultur som lyfter fram värderingar och mål som gör det möjligt för kandidater att själva bedöma om de kommer att trivas inom organisationen. Det leder även till att man attraherar individer som delar företagets vision och värderingar.

Mentorskap och utbildning för mjuka färdigheter

Ett företag bör inte bara fokusera på teknisk utveckling utan också erbjuda möjligheter för anställda att förbättra sina mjuka färdigheter, det kan till exempel göras genom att erbjuda mentorskap och utbildning. Detta ger varje person möjlighet att utvecklas inte bara som expert inom sitt område, utan även inom sociala färdigheter.

Företagskulturen är en del av hur ni kan kommunicera ert employer brand. Läs mer om employer branding här.

Mjuka värden, såsom empati och öppen kommunikation, utgör grunden för en hälsosam företagskultur.

AI:s framsteg och den ökande betydelsen av mjuka värden inom IT-rekrytering

Något som nästan är oundvikligt att nämna i dessa tider är artificiell intelligens (AI). I en tid av snabba framsteg inom AI blir teknologins påverkan på arbetslivet alltmer påtaglig. AI har revolutionerat sättet vi arbetar på, automatiserat processer och ökat effektiviteten inom olika branscher, inklusive IT och rekrytering. Trots dessa imponerande tekniska framsteg är det viktigt att erkänna att AI fortfarande har sina begränsningar, särskilt när det gäller att mäta och bedöma mjuka värden.

AI kan effektivt analysera och bedöma tekniska färdigheter, men dess förmåga att förstå och utvärdera mjuka värden är begränsad. Mänskliga kvaliteter som empati, kreativitet och social intelligens är svåra att replikera inom den digitala världen.

Där AI presterar väl i att behandla stora datamängder och utföra upprepande uppgifter, återstår dess utmaning att fullt ut förstå nyanserna i mänskliga interaktioner och relationsbyggande. Det blir tydligt att mjuka värden, som utgör kärnan i effektivt teamarbete och en trivsam arbetsmiljö, inte kan underskattas eller ersättas av tekniska framsteg. Detta är ytterligare ett argument för att mjuka värden blir en alltmer eftertraktad och viktig egenskap hos techkandidaterna.

Två personer sitter tillsammans i ett konferensrum och pratar om mjuka värden inom IT-rekrytering

I en tid då AI gör stora framsteg, och tekniska kompetenser är lättare att mäta och utvärdera, blir de mjuka värdena allt viktigare för att skapa balans inom techteam. Trots AI:s stora kliv framåt så kan maskiner aldrig ersätta de mänskliga kvaliteterna som gör oss speciella – de mjuka värdena. Genom att integrera dessa mjuka värden i rekryteringsprocessen och satsa på att bygga en positiv företagskultur kan företag säkerställa en framgångsrik och trivsam arbetsmiljö inom den snabbt föränderliga IT-världen.

Behöver du hjälp att implementera en bra strategi för att utvärdera mjuka värden i er rekryteringsprocess? Hör av dig till oss på Ants! Vi har över 15 års erfarenhet inom att hjälpa företag bygga framgångsrika techteam. Hör av dig genom formuläret här nedan så hör vi av oss under dagen.

 

 

Författare

Cim Johansson, Talent Acquisition Consultant

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!