Effektiv techrekrytering med hjälp av avancerad AI: en framtid där mänsklig expertis och AI kompletterar varandra

Grundare CJ på ett event och pratar med en annan person om AI inom techbranschen

I takt med att artificiell intelligens (AI) blir alltmer närvarande i vårt samhälle och arbetslivet, står techbranschen inför en omvälvande förändring i sättet vi rekryterar IT och utvecklar kompetens. På Ants Tech Recruiters tror vi starkt på att vara en del av den pågående dialogen om hur AI kommer att påverka kompetensbristen inom techbranschen. Vårt engagemang sträcker sig bortom bara att observera förändringen. Vi strävar efter att vara en aktiv del i utvecklingen och implementeringen av AI i vårt arbete.

Insikter från seminarier med tema AI

Nyligen deltog jag i två seminarier som kretsade kring AI och dess inverkan på techbranschen. Vid Swedsofts konferens diskuterades framtidens kompetensbehov inom tech i ljuset av AI. En framträdande åsikt var att AI inte nödvändigtvis kommer att ersätta behovet av techexperter, utan snarare komplettera och utveckla hur vi använder vår kompetens. Vid ett AI-seminarium arrangerat av Text Sverige någon vecka senare imponerades jag bland annat av Mc Kinseys insikter och deras förmåga att tillämpa AI på uppgifter, vilket förväntas öka effektiviteten avsevärt inom de kommande åren.

Två nyckelinsikter jag tar med mig från båda seminarierna

Framtidens kompetensutveckling

Vår övertygelse på Ants Tech Recruiters är att AI kommer att vara en katalysator för förändring i hur vi utvecklar kompetens. Istället för att ersätta mänsklig expertis kommer AI-verktyg att kräva en ny uppsättning färdigheter och förmågor. Detta är något som kommer påverka techbranschen och de kompetenser som efterfrågas där. Vi tror på att aktivt delta i denna förändring och hjälpa företag att dra nytta av AI:ns fördelar.

En framåtblickande approach

Vi på Ants omfamnar den snabbt utvecklande teknologin och ser den som en möjlighet att ständigt förbättra vårt arbete. Genom att använda AI-verktyg och implementera dem i vårt arbetssätt strävar vi efter att erbjuda våra kunder ännu mer träffsäkra och effektiva rekryteringsprocesser. Vår förmåga att kombinera mänsklig insikt med teknisk innovation blir en stark USP för oss.

Ett konkret exempel på hur vi på Ants Tech Recruiters redan nu har implementerat AI i vårt arbete är genom våra intervjuer. Med hjälp av avancerade transkriberings- och sammanfattningstekniker kan vi numera på ett betydligt snabbare sätt transkribera och sammanfatta intervjuer som vi har med kandidater, både inom IT-rekrytering och Executive Search. Detta har lett till att vi sparar avsevärd tid och kan fokusera ännu mer på att matcha rätt talanger med rätt uppdrag.

Istället för att ersätta mänsklig expertis kommer AI-verktyg att kräva en ny uppsättning färdigheter och förmågor

Sammanfattningsvis

I en tid där AI driver förändringen inom techbranschen är Ants Tech Recruiters, med mig Carl-Johan Hamilton som medgrundare, fast beslutna att vara med i dialogen, engagera oss aktivt i frågan hur kompetensutvecklingen kommer att se ut framåt. Vi tror på att omfamna förändringen och använda teknologin till vår fördel, samtidigt som vi bevarar vårt starka engagemang för mänskliga relationer och insikter i varje rekryteringsprocess.

Varmt välkommen att kontakta oss för att lära dig mer om hur vi på Ants Tech Recruiters integrerar AI i vårt arbete och bidrar till att forma framtidens kompetenslandskap inom techbranschen.

 

CJ, Ants rekrytering

Carl-Johan Hamilton

cj@ants.se Linkedin

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!