Effektiv sourcing – tre tips för hur du hittar kandidater snabbare

Två anställda från Ants föreläser om Executive Search i Stockholm. De har en Tv bakom sig där de har en presentation.

En arbetsdag har vanligtvis åtta timmar. Under dessa åtta timmar ska man som rekryterare hinna med flertalet aktiviteter (sourcing, screening, boka intervjuer etcetera) som förhoppningsvis resulterar i en lyckad rekrytering. Att aktivt sourca kandidater på olika plattformar eller forum är en viktig del i processen att hitta den absolut bästa kandidaten, och bara sourcing är ett konststycke i sig. Vi på Ants sätter stort värde i att våra konsulter vidareutbildar sig för att hela tiden hålla sin sourcingkompetens ajour och även för att kunna utmana konventionella sätt att sourca på. Samtidigt gäller det att vara effektiv i sitt arbete – som sagt är det mycket som ska hinnas med under en arbetsdag. Därför har vi sammanställt tre tips över vad som kan vara bra att tänka på för att sourca effektivt.

1. Lista kärnkompetenserna

Att sourca och screena profiler effektivt är svårt att göra om det är många krav att förhålla sig till. Även om profilen man letar efter helst ska ticka i så många boxar som möjligt, kan det vara hämmande att leta efter sådana profiler i sin sourcing. Lista därför tre till fem kompetenser/krav som är viktigast att kandidaten har, ju färre krav desto större kandidatpool. Vissa kompetenser kanske det finns möjlighet att man kan lära sig på arbetsplatsen exempelvis. En större kandidatpool ökar chansen att få fram profiler man kanske inte hade hittat annars och kan öka bredd och mångfald i ens pipeline.

Sourcing

2. Använd hjälpmedel

Att själv kunna screena kandidater snabbt och effektivt är en sak, men lite hjälp på traven är alltid välkommet i rekryteringsvärlden! Använder man Chrome som webbläsare finns det flera plugins tillgängliga, varav många är framtagna specifikt för rekryterare. Arbetar man med IT-rekrytering som oss, är exempelvis ett plugin som GlossaryTech som markerar tech-ord på kandidatprofiler värdefullt. Andra plugins som kan vara hjälpsamma i en effektiv sourcingprocess är till exempel sådana som listar olika plattformar kandidaten är aktiv på (exempelvis Amazing Hire), eller som hjälper en att hitta telefonnummer eller mailadresser till kandidaten (Contact Out). Är man relativt ny inom rekrytering och sourcing kan användandet av plugins hjälpa en att få en känsla av olika sätt att sourca kandidater på. Detta kan främja innovativt tänkande i sourcing vilket i längden hjälper en att bli mer effektiv i sitt sourcande.

Är man relativt ny inom rekrytering och sourcing kan användandet av plugins hjälpa en att få en känsla av olika sätt att sourca kandidater på. Detta kan främja innovativt tänkande i sourcing vilket i längden hjälper en att bli mer effektiv i sitt sourcande.

3. Hellre fria än fälla

På Ants brukar man ofta höra frasen ”hellre fria än fälla”. Med det menar vi att det är bättre att kontakta en kandidat man är osäker på, än att själv dra slutsatsen att profilen inte når upp till de satta kraven. Detta tips går lite hand i hand med första tipset, men det är viktigt att understryka. Många kandidater inom tech kan ha profiler online som inte är uppdaterade, eller de har kanske inte ens listat alla sina kompetenser och/eller erfarenheter till att börja med. Detta är viktiga insikter att ha med sig när man sourcar och kommer att vara till stor hjälp för dig, både för att bredda kandidatpoolen och effektivisera din sourcing. Att kandidaten matchar de satta kompetenserna mot kravprofilen säkerställer man därefter under sin screening. Innan samtalet är det därför bra att lista eventuella frågetecken som finns i kandidatprofilen.

 

Vi hoppas att du kan ha nytta av de här tipsen för att sourca ännu mer effektivt! Om du är intresserad av att vässa dina sourcingkunskaper ytterligare, håller vi på Ants externa utbildningar inom sourcing. Håll utkik på vår eventsida för att se när nästa tillfälle äger rum!

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!