Case vid Executive Search

I den här artikeln går vi igenom ett vanligt förekommande och ofta diskuterat ämne vid rekryteringsprocesser: Case, eller närmare bestämt case-intervjuer.
Vid rekrytering av ledarroller är just case-intervjuer en av de vanligaste formerna som används. Här har vi på Ants Executive Search sammanställt hur vi arbetar med case vid ledarrekryteringar!

Stina och Sofie pratar om hur man på bästa sätt arbetar med case vid Executive Search

Case? Traditionella intervjuer? Personlighetstest? Numeriskt test? Spatial och logisk förmåga? Listan kan göras lång av de parametrar som går att mäta och utvärdera vid en rekryteringsprocess inom Executive Search. Men vad fungerar egentligen bäst och varför?

Svaret på den frågan är givetvis långt från självklart, då det helt och hållet är beroende på vilken typ av roll som skall tillsättas och inom vilket område kandidaten ska arbeta. Ur ett generellt perspektiv tenderar rekryteringsprocesser bestå av en kombination av både traditionella intervjuer, tester (Spatialt, logiskt & numeriskt) och case. Ser man till det förstnämnda tillvägagångssättet, traditionella intervjuer, så kan de lätt bli begränsade i och med att bedömningen enbart utgår från kandidatens svar och erfarenhet. Traditionella intervjuer kan därav lätt bli endimensionella, sett till det faktum att man enbart har kandidatens svar att utgå från. För att erhålla en än mer nyanserad bild av kandidaten bör därav en traditionell intervju kombineras med en caseintervju. En caseintervju tillåter er som bolag att utmana kandidater och erhålla en ännu mer detaljerad bild gällande kandidatens analytiska och praktiska förmåga i verklighetsförankrade och verksamhetsnära situationer.

Claudia, Saga och Ludvig diskuterar ämnet gällande Case vid Executive Search processer

Casemoment vid Executive rekrytering, hur fungerar det i praktiken?

Ett traditionellt upplägg för case vid rekryteringsprocesser är att kandidater, någonstans i mitten av rekryteringsprocessen, får tillgång till en casebeskrivning. Beskrivningen ska innehålla relevant information och tydligt dokumenterade anvisningar och frågeställningar vilka kandidaten skall förhålla sig till i sitt förberedelsearbete. Därefter genomförs en intervju med fokus på kandidatens resonemang och potentiella lösningar och svar. Detta moment bidrar till en djupare utvärdering och ger förutsättningar för såväl rekryterande part som kandidat att fatta beslut om anställning och match för rollen.

Varför bör du överväga att använda case vid Executive Search?

Om du letar efter att tillsätta en ledarroll till din verksamhet är det av vikt att förstå att det kan vara en väldigt utmanande uppgift ur flera perspektiv. Vid ledarrekrytering är det av stor vikt att kandidaten besitter en tillräcklig erfarenhetsnivå samt de rätta kunskapskraven, men desto viktigare är att personen som rekryteras har rätt passform för bolaget. I grund och botten gäller det att hitta en kandidat som passar väl in i organisationen och som kan samverka med det redan befintliga teamet, och inte bara att man stirrar sig blint i att hitta en kandidat som har de rätta förutsättningarna för att utföra ett bra arbete. Med hjälp av caseintervjuer får ni som bolag ännu bättre förutsättningar för att hitta den rätta kandidaten för både rollen och teamet.

Stina och Aran går igenom hur man arbetar med framställandet av case vid Executive Search

Om du googlar på caseintervju så finns det en uppsjö av studier och artiklar vilka diskuterar huruvida det är positivt tillika negativt att applicera ett case-moment i en rekryteringsprocess. Om vi riktar strålkastaren mot detta och konkretisera vilka fördelar och eventuella nackdelar vi på Ants Executive Search upplever gällande case-intervjuer vid ledarrekryteringar, så har vi landat i följande:

Fördelar:

  • Caseintervjuer vid rekrytering av ledare är bra när man vill få fram ett tillförlitligt och effektivt sätt att bedöma en kandidats analytiska, kommunikativa förmåga samt hur hen kan lösa problem i verklighetsförankrade situationer.
  • Caseintervjuer ger en möjlighet att se hur kandidater reagerar och presterar under stress och press.
  • Med hjälp av Case-intervjuer ges du som arbetsgivare en insikt i hur en kandidat kommunicerar och för sig i en arbetsrelaterad situation.
  • Caseintervjuer kan även ge indikationer för huruvida kandidaten besitter de rätta personlighetsdragen för jobbet, exempelvis hur pass noggranna och uthålliga dem är i arbetsmoment.
  • Caseintervjuer ger kandidater handfast och nyanserad information gällande bolaget och en spännande inblick i vad som potentiellt sett kan vänta i en framtida roll.

Nackdelar:

  • Ett felaktigt konstruerat case som inte har en tillräcklig verklighetsförankring i bolagets verksamhet kan generera ett missvisande resultat som ej går att analysera korrekt och rättvist.
  • Caset kan vara allt för konceptuellt alternativt för smalt, vilket kan resultera att det sätt på vilket en kandidat svarar inte har någon betydelse för hur han eller hon tar sig an arbetet i det verkliga arbetslivet. Det huvudsakliga målet med ett case är inte att få dem rätta svaren, utan snarare att se hur kandidaten hanterar och resonerar kring frågeställningen.
  • Ledare är vana presentatörer och kommunikatörer. En caseintervju kan därav ge en missvisande bild gällande vad som faktiskt presenteras. Därav är det alltid viktigt att fokusera på informationen som framförs, och inte bara fasta i hur det presenteras

Med ovan listade nackdelar i beaktning så kanske ett casemoment låter svårt och som ett tungt lass att dra? Vi på Ants Executive search har mångårig erfarenhet av att skräddarsy caseunderlag som är välanpassade till våra kunders unika verksamhet. Behöver ert bolag hjälp i arbetet med att rekrytera ledare? Önskar ni få mer information gällande hur man tar fram ett case vid Executive Search? Hör av er till oss på Ants Executive Search så kan vi diskutera vidare!

Ludvig arbetar med framställandet av Case vid Executive Search

Ludvig Nilsson

Executive Recruitment Consultant

Linkedin

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!