Är VR-rekryteringen framtidens rekrytering?

Två personer sitter i ett mötesrum och jobbar med rekrytering.

Med tanke på artificiell intelligens (AI) acceleration det senaste året, har det redan idag blivit en självklarhet att använda AI i diverse rekryteringar. Det är därför bara en tidsfråga innan andra metoder äntrar processer inom IT-rekrytering. Ett nytt tillvägagångssätt som kan komma att bli mer vanligt är att använda sig av Virtual Reality (VR) i rekryteringsprocesserna och denna växande trend kan komma att förändra hur vi ser på traditionell rekrytering i framtiden. I denna artikel går vi in djupare på vad VR-rekrytering är samt vilka för- och nackdelar det finns.

Hur går en VR-rekrytering till?

I praktiken sker mötena digitalt i en virtuell värld med hjälp av exempelvis ett VR-headset. Genom den virtuella världen får kandidaten besöka kontoret, kanske till och med träffa kollegor och därmed få en känsla av företagskulturen. Under processens gång kan även case och tester genomföras med hjälp av simuleringar av olika uppgifter. Detta kan underlätta bedömningen av kandidatens utförande.

Två rekryterare från Ants sitter i ett digitalt möte i ett mötesrum och håller i en teknikutbildning.

Vilka är fördelarna med VR-rekrytering?

Med hjälp av VR kan arbetsgivarna ge en mer realistisk bild av företaget, arbetsmiljön samt arbetsuppgifterna. Detta kan öka engagemanget hos kandidaten samt ge hen bättre förutsättningar att fatta ett mer informerat beslut om tjänsten.

En annan fördel med en VR-rekrytering är att kunna minska geografiska begränsningar. Bolaget kan nå kandidater världen över, samtidigt som de sparar på eventuella kostnader för att kandidaterna ska ta sig in till kontoret för att få känslan av bolaget.

Ytterligare en fördel är att med hjälp av praktiska simuleringar kan vi göra en bättre bedömning av kandidatens färdigheter. Detta ger oss en mer realistisk bild av kandidatens kompetenser samt lämplighet för roll.

Vilka är nackdelarna med VR-rekrytering?

Implementeringen av VR-teknik kan vara kostsam och komplicerad vilket blir en självklar nackdel. Det krävs investeringar i utrustning och programvara som kan vara en stor utgift för bolagen. En annan nackdel är tillgängligheten av VR-headset. Du kan inte räkna med att kandidater har tillgång till utrustningen. Ett förslag kan vara att bolagen skickar ut VR-headset för lån till kandidater genom processen, men även det är ett risktagande att låna ut såpass värdefull utrustning.

Andra risker kan vara att det ges en förskönad bild av bolaget genom VR, avsaknad av mänsklig kontakt samt integritets- och dataskyddsfrågor såsom att känslig information lagras.

Fördelar och nackdelar bör vägas noga innan VR implementeras i processen. Dessutom kommer en balanserad strategi som tar hänsyn till tekniska och mänskliga faktorer att vara avgörande för att lyckas med en VR-baserad rekrytering.

Med hjälp av VR kan arbetsgivarna ge en mer realistisk bild av företaget, arbetsmiljön samt arbetsuppgifterna.

Hur integrerar vi VR och framtidens teknologier i rekryteringsprocessen?

  • Skapa en förståelse för din målgrupps behov och preferenser
  • Samla in och analysera data angående feedback om VR-processer
  • Använd olika metoder för att få en helhetsbild och en mångsidig rekryteringsstrategi
  • Säkerställ rätt kompetens bland de interna rekryterarna
  • Fortsätt att utveckla och utvärdera processen för att vara uppdaterad med marknadsläget

I dagsläget är VR-tekniken relativt ny på marknaden och kan vara kostsam eftersom inte alla har tillgång till ett VR-headset hemma. Med mer framsteg inom området och en ökande acceptans av virtuella arbetsmetoder kan kombinationen av VR, AI och dataanalys ta rekryteringsprocesserna till en ny nivå där arbetsgivarna ges en detaljerad insikt i kandidaternas beteende och prestationer. Ur ett kandidatperspektiv kan VR-rekrytering ge kandidaterna möjlighet att skapa sig en uppfattning om bolaget samt dess teknik utan att på det traditionella viset ta sig in till kontoret. VR ger även en möjlighet till tidsbesparing från både ett kandidat- och ett arbetsgivarperspektiv.

Vad tror du, är VR morgondagens rekrytering? 

Hör av dig om du vill prata mer om din rekryteringsstrategi inom IT-rekrytering. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Författare

Petra

Petra Gyllenberg

Senior Talent Acquisition Consultant

petra.gyllenberg@ants.se

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!