Ants Rundabordssamtal – ett av naven i vårt utvecklingsarbete

Ants-vloggen startar

För att verkligen utvecklas till specialist behöver man ständigt stöta och blöta relevanta områden med likasinnade. ”Ants – Rundabordssamtal” har länge varit en av de mest använda, intressanta och effektiva sätt för oss att få till kunskapsdelning med branschen. Rundabordssamtalen utförs både fysiskt och digitalt och kräver sällan särskilt mycket arbete för att bli lyckade arrangemang. Här kommer en liten sammanställning av hur vi gör samt tankar på vad som brukar leda till bra och mindre bra rundabordssamtal. I skrivande stund har vi haft åtskilliga samtal och totalt träffat hundratals intressanta kontakter genom dessa. 

Ants Tech Recruiters tror och har länge trott att samtal och diskussioner i mindre grupper ger mer än att delta på stora events och seminarier.

Med detta i åtanke startade vi under hösten 2017 ett nytt koncept, ”Ants – Rundabordssamtal”. Till dessa bjuder vi in ca. 6 personer i liknande roller och/eller företag som därför också till stor chans har likartade utmaningar och därmed även lösningar.

Vilka ämnen passar?

Ants Rundabordssamtal handlar om IT-rekrytering samt hur du bygger din verksamhet inom tech. När man väljer ämnen till ett rundabordssamtal är det viktigt att det är frågeställningar som förenar. Det bör även vara tillräckligt allmänna för att deltagarna själva skall kunna avgöra vad de vill att diskussionen skall innefatta. Om frågeställningen är för smal och precis finns risk att samtalet dör ut eller skiftar till att handla om något helt annat. Det är bra om alla deltagare redan från början har en uppfattning om vilka ämnens om kommer behandlas då man självklart vill undvika att deltagare blir besvikna och uppfattar samtalen som ovidkommande.

Vilka deltagare bör man bjuda in?

Under de rundabordssamtal som vi har här på Ants har samtalen främst kretsat kring utmaningar som rör en IT-avdelning (rekrytering, executive search, kompetensbrist av IT-talanger, Employer Branding, uppbyggnad av IT-avdelning m.m.) dit vi därför bjudit in beslutsfattande personer inom HR och Tech såsom HR-chefer och IT-chefer, men även en del andra personer som vi tror kan komma med bra åsikter till samtalet.

Det viktigaste är att deltagarna upplever varandra som intressanta. Det viktigaste då är att man kan förenas kring tydliga frågeställningar och att de erfarenheter man har i frågorna är relevanta för övriga i samtalet. Om ex. en enmansföretagare träffar en chef på ett storföretag finns risk att förutsättningarna är så olika att relevansen minskar men allt beror på frågeställningar, befattningar m.m. och det går inte helt att generalisera kring vilka grupper som är rätt sammansatta. Enklast är självklart att välja en målgrupp såsom ”IT-chefer i techbolag” när du bjuder in. Eftersom målgruppen är snävt definierad är chansen stor att deltagarna kommer ha utbyte av varandras erfarenheter. Värt att ta i beaktande är att direkta konkurrenter sällan vill delta i samma samtal.

Hur många bör man vara?

Vidare vill man ha rätt antal deltagare. Två deltagare är självklart för lite men redan när man är tre brukar samtalen bli mycket bra. Vid mer än sex-sju deltagare försvinner en hel del av förtroligheten i mötet och risken ökar att folk hamnar utanför diskussionen eller är mer restriktiva kring vad man delar med sig.

Ofta är det en fördel att man inleder samtalen med att upprätta regler för konfidentialitet och dylikt så att alla deltagare känner sig trygga att prata fritt.

Rundabordssamtal som en del av utvecklingsarbete

Om man regelbundet bjuder in till och genomför rundabordssamtal kan man även synka dessa med utmaningar man har i sin verksamhet. Produktutveckling, ledarskapsutmaningar och affärsutveckling innehåller ofta många områden och frågeställningar som lämpar sig väl för ett rundabordssamtal. Många av Ants mest framgångsrika satsningar har initierats utifrån insikter som härrör från rundabordssamtal.

Marknadsvärde

Rätt utfört har ett rundabordssamtal ett stort marknadsvärde för såväl arrangör som deltagare. Genom en genomtänkt strategi kan man uppnå stor spridning av content som skapas i samband med samtalet. Det handlar sällan om stora insatser men rätt genomfört ger det stor effekt.

Ants TechRek Community

Sedan våren 2018 har vi också börjat bjuda in till mer juniora rundabordssamtal. Där blir huvudsaken att bidra med ett nätverkande för personer inom IT-rekrytering. Det har i sin tur utmynnat i att vi formerat Ants TechRek Community. En samling av techrekryterare som träffas i olika sammanhang och diskuterar branschfrågor. En populär aktivitet i Communityt är Ants Sourcathon som är större sammankomster där man tävlar i sourcing. Under Coronapandemin ersatte digitala möten fysiska möten. I och med Ants satsning i Trikåfabriken utökas möjligheterna till fysiska möten i alla storlekar. 

Sourcing

Ants IT-rekrytering

Den viktigaste produkten för oss är hur vi tar oss an våra techrekryteringsuppdrag. Vi utvecklar ständigt och mäter även kontinuerligt bättre resultat när vi analyserar hur rekryteringsprojekten och rekryteringarna av utvecklare, ingenjörer och andra tekniker funkar för våra kunder. Ants Rundabordssamtal är en viktig del i det utvecklingsarbetet. Läs mer om vår IT-rekrytering.

Mer om rundabordssamtal

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!